Mitä uskon hyvän kilpailun kilpaileminen tarkoittaa?

Mitä uskon hyvän kilpailun kilpaileminen tarkoittaa?

Paavalin kehotus 1. Tim. 6:11-14:ssä kertoo meille, että usko on tekemisissä toiminnan kanssa. Mutta mitä se oikeastaan merkitsee?

4 Minuuttia ·

Mitä uskon hyvän kilpailun kilpaileminen tarkoittaa?

Uskon hyvän kilpailun kilpaileminen tarkoittaa sitä, että me uskomalla Sanaan pysymme siinä, mitä sitten tunnemmekin tai ajattelemme ymmärtävämme. Jeesus sanoi: "Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani.” Joh. 8:31.

Kilpaile uskon hyvä kilpailu: Älä anna synnin hallita

On kirjoitettu: ”Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.” Room. 12:21. Meillä on himoja ja haluja, jotka sanovat päinvastaista. Meillä on järki, joka sanoo: Se ei ole mahdollista, muutenhan toiset tekevät minulle mitä haluavat. Tulen täysin nujerretuksi, jne. Paavali kehottaa meitä: ”Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja.” Room. 6: 11-12.

Uskon kilpailun kilpaileminen on sitä, että uskon kautta pysymme Hengen voimalla lujasti kiinni Sanassa ja pidämme itseämme kuolleina tunteillemme ja järjellemme, emmekä anna synnin hallita meitä kuolevaisessa ruumiissamme, niin että tottelemme sen haluja. Niin kuin Jeesus sanoo: Meidän tulee ottaa joka päivä ristimme ja kieltää itsemme (Luuk. 9:23). Paavali sanoo sen myös näin: ”Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.” Room. 8:13.

Tämä ei onnistu ilman taistelua ja kärsimyksiä. Pietari sanoo sen näin: ”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä.” 1. Piet. 4:1. Jos siis haluamme lakata synnistä, meidän on kärsittävä lihassa. Jos haluamme Hengellä kuolettaa sen, mikä nousee lihasta, niin etteivät himot saa hallita, liha joutuu kärsimyksiin. Jollemme kärsi lihassa, synti hallitsee, jolloin kärsimme omassatunnossamme.

Voittoelämä ei synny itsestään

On paljon ihmisiä, jotka eivät halua myöntää tällaista taistelua ja kärsimyksiä. Ei ole tavatonta, että saarnaajat käyttävät kykyjään siten, että kuvaavat kristityn elämää niin helppona ja ihanana kuin mahdollista. He selittävät, kuinka Jeesus on tehnyt kaiken, eikä meidän tule tehdä mitään. ”Jeesus on kärsinyt ja kuollut puolestamme ja vapauttanut meidät täydellisesti. Meidän tulee vain uskoa hänen täytettyyn työhönsä, jolloin voimme automaattisesti elää voittoisaa elämää. Meidän tulee vain katsoa Jeesukseen, ja niin saamme Gal. 5:22:ssa mainitut Hengen hedelmät.”

He voivat julistaa ”täyttä vapautta” Kristuksessa, huolimatta siitä, että he näkevät ihmisten, joita he palvelevat, jatkavan elämistä kaikenlaisissa synneissä, ja tietoisina siitä, etteivät he itsekään ole saaneet voittoa. He ovat ahneita, kateellisia ja haureellisia. He ovat tulleet väärään vapauteen, ja kääntävät armon irstaudeksi (Juudas 4). He eivät kärsi tervettä oppia vaan ovat kääntäneet korvansa pois totuudesta ja kääntyneet tarujen puoleen (2. Tim. 4:2-4).

Ei, se, joka haluaa noudattaa totuutta, tietää, ettei voittoisa elämä Kristuksen hyveissä toteudu automaattisesti. Siksi Raamattu puhuu kapeasta tiestä. rististä ja itsensä kieltämisestä – kärsimyksistä ja kuolemasta. Raamattu on täynnä vakavia kehotuksia. Se käyttää sanoja, kuten: ”…ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi.” Fil. 2:12. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta.” Luuk. 13:24! ”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä!” 1. Tim. 4:16. ”Harjoita itseäsi jumalanpelkoon.” 1. Tim. 4:7. ”Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä.” 2. Piet. 1:5. ”Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi!” 2. Piet. 1:10 jne. Juuri siksi Jeesus lähetti Pyhän Hengen, jotta saisimme voimaa kilpailla uskon kilpailun.

Mutta kun julistamme, että meidän tulee kilpailla uskon hyvä kilpailu pysyäksemme hänen sanassaan ja että meidän tulee pyrkiä pyhitykseen, ihmiset huutavat: Orjuutta, omaa raadantaa, taistelet omassa voimassasi, haluat pyhittää itse itsesi jne. He ovat Kristuksen ristin vihollisia. Se voidaan nähdä heidän vaelluksestaan  (Fil. 3: 18-19). Siksi he eivät saa keskinäistä yhteyttä, niin kuin Isällä ja Pojalla on yhteys keskenään. He eivät kuitenkaan halua myöntää sitä, mitä sanotaan Jaak. 4:1-4: ssä. He ovat kääntyneet totuudesta valheeseen. He ovat tulleet sairaiksi uskossaan (Tiit. 1:13).

Terve oppi

Ei, siksi me haluamme paljon mieluummin kuunnella tervettä oppia, tervettä uskoa ja tervettä kehotusta Paavalilta.

”Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista! Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka tekee kaiken eläväksi, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua: noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka.” 1. Tim. 6:11-14.

Tämä on muokattu lyhennelmä artikkelista, joka on aiemmin julkaistu otsikolla ”Strid troens gode strid!” BCC:n ”Skjulte Skatter” -lehdessä kesäkuussa 1961.


© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.