Mitä se tarkoittaa, jos en kuule Jumalan ääntä?

Mitä se tarkoittaa, jos en kuule Jumalan ääntä?

Mitä tapahtuu, kun en oikein tiedä, mitä tietä Jumala haluaa minun kulkevan?

5 Minuuttia ·

Kristittynä haluan tietysti tehdä ratkaisuni Jumalan tahdon mukaan. Mutta mitä tapahtuu, kun en tiedä mitä tietä Jumala haluaa minun kulkevan?

Ennemmin tai myöhemmin kaikkien pitää tehdä ratkaisuja elämässään. Minkä koulun valitsen? Kenen kanssa menen naimisiin? Pitäisikö minun muutta sinne vai tänne? Lista jatkuu, ja vähitellen kysymykset tulevat isommiksi ja tärkeämmiksi; eikö silloin myös Jumalan vastausten tulisi tulla selvemmiksi ja selvemmiksi?

Voi olla vaikeaa kuulla Jumalan ääntä ja tietää minkä tien valitsisi. Rukoilen Jumalalta apua, mutta useimmiten minua ei ohjaa oikealle tielle mikään profeetallinen uni, näky tai vahva tunne. Voi tuntua siltä, että Jumala ei ollenkaan vastaa.

Tee kaikki hänen kasvojensa edessä

Monet kristityt kamppailevat tämän asian kanssa, koska he odottavat selvää ääntä taivaasta, kun puhuvat Jumalan kanssa; ehkä vielä täydennettynä torven soitolla ja vilkkuvilla valoilla. Mutta Jumala ei välttämättä tee työtään tällä tavalla. Useimmiten hän kuiskaa ennemminkin kuin huutaa. Ja me harjaannumme kuulemaan sitä käymällä uskossa eteenpäin ja tekemällä kaikki  hänen kasvojensa edessä.

Usein Jumala kuiskaa ennemminkin kuin huutaa.

Kolossalaiskirjeessä 3:23 on kirjoitettu: "Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne niinkuin Herralle eikä ihmisille." Se on pääasia. Aina ei ole niin tärkeää se, mitä teemme, vaan miksi ja miten me sen teemme. Teenkö sen koko sydämestäni, koska haluan miellyttää Herraa? Vai onko ratkaisujeni takana joitain itsekkäitä syitä?

Matt. 7:7:ssä on myös kirjoitettu: "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää niin te löydätte; kolkuttakaa niin teille avataan." Jumala haluaa niin mielellään osoittaa meille tahtonsa, mutta hän haluaa meidän myös antavan panoksemme – etsivän hänen tahtoaan. Silloin hän on luvannut, että me löydämme sen.  Eli jos rukoilen, etsin ja kolkutan ja teen kaiken niinkuin Herralle, silloin voin olla turvallisella mielellä, että hän osoittaa minulle tahtonsa. Hänen tahtonsa ei ehkä aina ole se, mitä odotimme, ja se voi ilmetä meille odottamattomalla tavalla, mutta jos todella olemme kiinnostuneita, me löydämme sen.

Jumalan tahto – hyvä, täydellinen ja hänen mielensä mukainen

Yksinkertaisesti sanottuna, tämä on koko Jumalan tahto.

"Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaa, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." Room. 12:2. Yksinkertaisesti sanottuna, tämä on koko Jumalan tahto. Se, että me muutumme mielemme uudistuksen kautta, niin että voimme tutkia, mikä on Jumalan tahto. Sen voimme tehdä riippumatta siitä päätämmekö opiskella lääkäriksi vai opettajaksi, muutammeko toiseen maahan vai pysymmekö kotona. Aina on mahdollisuuksia muuttumiseen ja uudistumiseen riippumatta siitä, missä olen.

Eli: minkä päätöksen teen? Voin kysyä itseltäni: Onko se hyvää? Onko se Jumalan mielen mukaista? Onko se täydellistä? Jos vastaus on ‘kyllä', tee se! Koettele, mikä on Jumalan tahto. Kokeile. Etsivä löytää.

Mieleni uudistus

Uansett utfall kan jeg oppleve at når jeg ser tilbake, så ser jeg at det jeg gjorde faktisk ble besmittet av egoisme, krav til de andre osv. Dette er ikke i samsvar med Guds vilje, men jeg hadde tatt en avgjørelse i tro og med et brennende ønske om å tjene Gud. Det er nettopp derfor at Gud nå kan vise meg hvordan jeg kunne ha gjort det bedre og hvor jeg skulle ha gitt opp min egen vilje. Jeg må gå tilbake og be om tilgivelse, og ordne opp i sakene mine Det er dette som er Guds vilje for oss: å lære ydmykhet, lære å leve som en disippel. Åpenbaringen kom ikke som ventet – ved å avsløre mine mangler og feil, men fordi jeg søker å gjøre Guds vilje, bruker jeg det til å bli forvandlet. Dette er fornyelsen av mitt sinn. Lopputuloksesta riippumatta voin nähdä, kun katselen taaksepäin, että se, mitä tein, oli itsekkyyteni, vaatimukseni jne. tahraamaa. Tämä ei ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, mutta olin tehnyt ratkaisun uskossa ja halusin palvella Jumalaa. Juuri siksi Jumala voi nyt näyttää, kuinka olisin voinut tehdä sen paremmin ja missä minun olisi pitänyt luopua omasta tahdostani. Minun täytyy mennä pyytämään anteeksi ja selvittämään asiani. Tätä on Jumalan tahto meidän kohdallamme: nöyryyden oppimista, opetuslapsen elämän oppimista. Ilmestys ei tullut odotetusti – paljastamalla puutteeni ja virheeni, mutta kun etsin Jumalan tahtoa, käytän sen siihen, että muutun. Se on mieleni uudistusta.

Opetuslapsi ei ole sellainen, joka tietää kaiken ja tekee kaiken täydellisesti ensimmäisellä kerralla.

Opetuslapsi ei ole sellainen, joka tietää kaiken ja tekee kaiken täydellisesti ensimmäisellä kerralla. Opetuslapseus tarkoittaa Jeesuksen seuraamista, Mestarin seuraamista, ja hänestä oppimista. Se merkitsee Jumalan äänen kuuntelemista joka päivä ja hänelle mieliksi elämistä. Tällä tavalla löydämme päivittäin enemmän ja enemmän tätä: "Minun olisi pitänyt tehdä asiat paremmin. Jumala, anna minulle voimaa ja viisautta nöyrtyä ja tehdä se paremmin ensi kerralla!" Ja ensi kerralla toteutan sen, mitä Jumalan ääni sanoo, ja teen sen paremmin – tulen joka päivä enemmän Mestarini kaltaiseksi. Sitä tarkoittaa opetuslapseus!

Riippumatta siitä, missä olen, löydän mahdollisuuden kuulla Jumalan ääntä, ja tehdä hänen tahtonsa.

Riippumatta siitä, missä olen, löydän mahdollisuuden kuulla Jumalan ääntä, ja tehdä hänen tahtonsa. Löydän oman elämäni, vihan, ylpeyden, kovuuden ja itsekkyyden. Kuolettamalla nämä asiat, muutun enemmän ja enemmän Jeesuksen kuvaksi ja siten teen Jumalan tahdon

Eikö tämä olekin toivorikas evankeliumi? Oikeastaan ei ole mahdollista tehdä vääriä valintoja!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.