Mitä Raamattu sanoo enkeleistä?

Mitä Raamattu sanoo enkeleistä?

Tämä on kiehtova aihe, mutta mitä tiedämme siitä varmuudella?

6 Minuuttia ·

Mitä Raamattu sanoo enkeleistä?

Aihe enkeleistä on mielenkiintoinen, mutta on myös paljon, mitä emme tiedä. Raamattu antaa meille kiehtovan välähdyksen tästä aiheesta, mutta paljon siitä, mitä enkeleistä tavallisesti ajatellaan, on pelkästään oletuksia. Raamattu kertoo enkeleistä kuitenkin joitakin harvoja asioita, joista voimme olla varmoja, ja se on valtavan rakentavaa ja uskoa vahvistavaa!

Apostolien aikana näytti siltä, että oli itsestään selvää ajatella enkelien toimivan ihmisten hyväksi. Kun Pietari oli vapautunut vankilasta ja koputti ovelle, missä veljet asuivat, ja tyttö, jonka piti avata ovi, vakuutti, että siellä oli Pietari, niin he sanoivat: ”Se on hänen enkelinsä!” Apt. 12:15. Tämä oli siis heidän ensimmäinen ajatuksensa.

Hebr. 1:14:ssä on kirjoitettu enkeleistä: ”Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat periä pelastuksen?”  Ensiksikin näemme enkelien olevan henkiä. Toiseksi, että he lähetetään palvelukseen.

Pyhällä Hengellä on tehtävänsä ja enkeleillä on omansa. Pyhän Hengen tehtävä on ihmisen sisimmässä, enkeleillä sitä vastoin on ulkoinen palvelutehtävä. Näemme, että Hengen tehtävä on ruumiin sisällä. Hän vaatii veden ja veren todistusta – kuolemaa itselleen elänisestä – ja hän antaa ihmiselle jumalallisen luonnon. Tähän työhön enkelit eivät osallistu, mutta he haluavat katsastaa tähän ihanaan Hengen työhön (1. Piet. 1:12). He tietävät, että ihania asioita tapahtuu, koska Jumalan enkeleillä on ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen (Luuk 15:10). 

Hengen kautta Jumalan lapset saavat yhteyden Jumalan isänsydämeen, ja hän lähettää enkelinsä heidän avukseen. Ei se ollut Henki, joka johti Pietarin ulos vankilasta, vaan enkeli. Samoin myös enkelit vapauttivat Danielin leijonien kidasta, Eliisan syyrialaisten sotajoukon vallasta, Lootin Sodomasta. ”…heidän enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen Isäni kasvoja.” Matt. 18:10. Jumalan lapsille on olemassa runsaasti avun lähteitä, kunhan he vain ymmärtäisivät sen.

 

Enkeleitä voidaan lähettää rukousvastauksena

Raamatussa on monia esimerkkejä enkeleistä, jotka lähetettiin rukousvastauksena: ”Kun minä yhä puhuin rukouksessani, tuli se mies, Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä… Hän opetti minua…” Daniel 9:21-22. ”Niin siis Pietaria pidettiin vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan…Yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja vankihuoneessa loisti valo. Enkeli herätti Pietarin tönäisten häntä kylkeen ja sanoi: "Nouse nopeasti!" Silloin kahleet putosivat hänen käsistään.” Apt. 12:5-7. Ja enkeli johti Pietarin ulos raskaiden rautaporttien läpi. Tämä oli enkelin apu rukousvastauksena.

Se, että enkelit lähetetään avuksi ulkoisissa asioissa, tulee vahvistetuksi monissa  raamatunkohdissa. ”Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.” Ps. 91:10-12. ”Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa, ja vapauttaa heidät.” Ps. 34:7. Jeesuksen luo lähetettiin enkeleitä lohduttamaan häntä voimakkaiden kiusausten ja koetusten jälkeen (Matt. 4:11).

Enkeleitä lähetetään myös rankaisemaan. Daavid näki enkelin, joka surmasi kansaa; yksi enkeli löi kuoliaaksi 185000 assyrialaista; yksi enkeli tappoi Herodeksen, kun tämä ei antanut Jumalalle kunniaa (2. Sam. 24, 17; 2. Kun. 19:35; Apt. 12:12-23).

 

Enkelit ja seurakunta

Me – seurakunta – saamme tietoa Hengen ilmestysten kautta; Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille (Ef. 3:10). Seurakunta antaa näille hallituksille ja valloille runsaasti viisautta. Me Jumalan lapset, voimme Jumalan tietämyksen kautta kasvaa sisäisessä elämässämme häneen, joka on pää, Kristus. Sitä eivät enkelit voi tehdä. Mutta he voivat palvella pyhiä ja ymmärtää seurakunnan kautta saamaansa tietoa.

Enkelien palkka on heidän tekojensa mukainen. Tulemme tuomitsemaan enkeleitä, Paavali sanoo 1. Kor. 6:3:ssa. Tämän ei tarvitse tarkoittaa, että me tuomitsemme heidät kadotukseen, vaan että lausumme sen tuomion, että he ovat auttaneet tietyissä tilanteissa. Kuinka monella lähetyssaarnaajalla tai muilla onkaan syytä kiittää taivaasta lähetettyjen enkelien avusta heidän pelastumisekseen vaaroissa, joita he ovat kohdanneet tiellään ja tulleet johdetuiksi vaikeuksien läpi? Mikä lohdutus onkaan ajatella sitä, että Herran enkeli johtaa elämäämme ja on kanssamme.

Kun olemme ymmärtäneet Hengen tehtävän ja enkelien tehtävän, voimme suuremmalla hengellisellä ymmärryksellä rukoilla oikeaa apua. Meidän on tunnettava se tosiasia, että enkelit on lähetetty palvelemaan niitä, jotka perivät pelastuksen. Meidän on annettava enkeleille oikea asema uskon tietoisuudessamme ja tunnustettava heidän työnsä. Kuinka me muutoin voisimme tuomita enkeleitä? Tarkatkaamme heidän työtään, ja nähkäämme, mitä heidän on määrä tehdä tulevina aikoina, kuinka he eivät pelkästään tartu yksittäisten ihmisten elämään, vaan kokonaisiin maailmantapahtumiin.

 

Kirjoitus perustuu artikkeliin nimeltä "Englene", joka oli ote eräästä keskustelusta Aksel Smithin kanssa, ja se on julkaistu "Skjulte Skatte"- lehdessä kesäkuussa 1914. Lue täältä useita Aksel Smithin artikkeleita.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.