Mitä Raamattu oikeastaan tarkoittaa "uskomisella"?

Mitä Raamattu oikeastaan tarkoittaa "uskomisella"?

Uskominen on enemmän kuin sen tunnustaminen, että Raamattu on totta.

3 Minuuttia ·

Kun todella uskot Raamattuun, se pakottaa sinut toimimaan! Usko ei ole passiivinen tunne.

Usko on enemmän kuin se, että hyväksyn järjelläni, että Raamattu on totta. Usko on myös enemmän kuin luottamus siihen, että Raamattu on Jumalan inspiroima. Aito uskominen tarkoittaa, että Jumala elää, on aktiivinen, ja on erittäin kiinnostunut minusta tänään.

”Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on…” Hepr. 11:6. Tässä sanotaan, että Jumala on. Ei, että hän oli kerran! Lue koko Heprealaiskirjeen 11. luku, niin saat käsityksen siitä, kuinka Vanhan liiton uskonsankarit voittivat suunnattomia esteitä ja vakavia ongelmia uskonsa avulla. He palvelivat elävää Jumalaa, joka auttoi heitä uskomattomilla tavoilla.

Usko ei ole passiivinen

Usko Jumalaan pakottaa sinut toimimaan, niin kuin Heprealaiskirjeen 11, jakeen 6 loppuosassa sanotaan ”…että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät (ahkerasti).” Uskonsankarit etsivät Jumalaa ahkerasti ja olivat erittäin aktiivisia uskossaan: ”Uskon kautta rakensi Nooa pyhässä pelossa arkin…” Hepr. 11:7. Meidän on myös tänään etsittävä Jumalaa lukemalla, uskomalla ja aivan yksinkertaisesti tottelemalla hänen sanojaan ja uskottava, että hän palkitsee ahkeruutemme.

Kuinka Jumala palkitsee ne, jotka etsivät häntä ahkerasti? Koko Raamattu on täynnä useita esimerkkejä tästä. Lue esim. 2. Piet. 1:4, ja niin huomaat, että Jumala on ”lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset… että me niiden avulla tulisimme ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisimme pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.”

Kallisarvoinen lupaus

Jumalallisesta luonnosta osalliseksi tuleminen on ilmiömäinen palkka, eikä siinä ole mitään mystistä. Jumalallinen luonto on itse asiassa Hengen hedelmä: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, uskollisuus, nöyryys ja itsehillintä, joista voimme lukea Gal. 5:22-23:ssa. Toinen tapa kuvata jumalallista luontoa on Jeesuksen elämä, joka voi ilmestyä meidän kuolevaisessa ruumiissamme (2. Kor. 4:11).

Jos haluamme tulla osallisiksi näistä Hengen hedelmistä, tarvitsemme jälleen ahkeruutta ja kuuliaisuutta. Meidän on ”päästävä pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” 2. Piet. 1:4. Meidän on aina kannettava Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme (2. Kor. 4:10).  Uuden liiton varsinainen ydin on tässä prosessissa, jonka aikana vältymme tästä turmeluksesta sekä meissä asuvasta synnistä ja koemme tulevamme täyteen Hengen hedelmiä.

Elävän uskonsa avulla uskonsankarit kokivat Vanhan liiton aikana Jumalan mahtavan voiman, kun viholliset ja vastustajat tulivat tuhotuiksi. Uudessa liitossa Jumala on tehnyt jotain paljon ihanampaa: Hän tuhosi Jeesuksen lihassa ihmisluonnossa asuvan synnin (Room. 8:3). Jumala ei pakottanut Jeesusta; Jeesus uskoi pikemminkin itse ja oli kuuliainen Jumalaa kohtaan kaikissa elämänsä olosuhteissa.

Jeesus on voittanut ja tehnyt mahdolliseksi sinulle ja minulle voittaa samalla tavalla (Ilm. 3:21). Hän voi pelastaa meidät äärimmäisyyteen asti!

”Jeesus sanoi hänelle: Jos voit! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo."  Mark. 9:23.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.