Mitä on yhteys?

Mitä on yhteys?

Yhteyttä tavoitellaan kovasti. Mutta miksi yhteys on välttämätöntä?

4 Minuuttia ·

«Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1. Joh. 1:7.

Monilla, niin jumalattomilla kuin uskonnollisilla, voi olla ystäviä, sellaisia, joista he pitävät, mutta heillä ei ole yhteyttä. He eivät tiedä, mitä yhteys on.

Yhteys on sitä, että ihmisillä on sama päämäärä

Mitä se siis on? Se on sitä, että ihmiset rakastavat toisiaan ja pitävät huolta toisistaan, koska heillä on sama päämäärä. He ovat uudestisyntyneitä elävään toivoon (1. Piet. 1:3-4).

Näemme, kuinka suuria vastakohtia näiden valittujen kohdalla voi olla, ja sitten Kristuksen on määrä olla kaikki ja kaikissa. Sen tähden ei heidän keskinäinen yhteytensä perustu siihen, että he pitävät toisistaan lihan mukaan vaan he rakastavat toisiaan hengen mukaan, samassa kutsumuksessa. Yhteys muodostuu siitä, että pidämme huolta toisistamme, ja että pelastumme, jolloin Kristuksen täyteys lisääntyy jatkuvasti.

Miten yhteys voidaan säilyttää

Pysyäksemme tässä rakkaudessa emme saa antaa toisten erityispiirteiden häiritä itseämme, tai emme saa langeta pois rakkaudesta siksi, että toinen tekee syntiä. Juuri silloin tulee rakkauden ja huolenpidon ilmetä vielä enemmän. Paavali kirjoittaa: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin….” Kol. 3:12-13.

Toisen erityispiirteet saavat aikaan sen, että löydän omassa lihassani olevan synnin – oman inhimillisen luontoni, kuten esimerkiksi kärsimättömyyden, omahyväisyyden tai ylpeyden – jolloin tarvitsen puhdistusta Jeesuksen veressä. Se, joka ei rakasta totuutta, niin että hän voi tunnustaa sen, mikä tulee puhdistaa, hän lankeaa pois yhteydestä. Tässä minun on valvottava itseäni enkä saa tuomita toista. Sen kautta, että itse tulen puhdistetuksi, jolloin rakkaus ja huolenpito lisääntyvät, voin tulla pelastukseksi toisille, niin etteivät hekään lankea pois yhteydestä.

Lue myös: Tuomitse itsesi

Vaeltaminen valossa

«Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa.” Room. 7:21. Tietoisuus tästä saa aikaan sen, etten tule ylimieliseksi vaan pelkään. Paavali näki, että hänen jäsenissään oli toinen laki, joka soti hänen mielensä lakia vastaan ja piti hänet vangittuna (Room. 7:21-25, Room. 8:1-2).

Kaiken tämän Paavali löysi vaeltamalla valossa ja Pyhän Hengen johdatuksessa. Koska hän ei elänyt lihan mukaan, hän sai valoa siitä, mikä tuli esille hänen luonnostaan – ruumiin teot – ja hän pystyi kuolettamaan ne Hengellä, ja puhdistamaan itsensä Jeesuksen veressä.

« …. jumalanpelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan.” 2. Piet. 1:7. Sen tarkoitus, että olemme tekemisissä yhteyden ulkopuolella olevien kanssa ja että ylläpidämme ystävyyttä heidän kanssaan, on, että haluamme johtaa heidät Jumalan luo. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärien puolesta johdattaakseen meidät Jumalan luo. Hänet tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä.” 1. Piet. 3:18.

Tästä näemme, että kaikki Jeesuksen kärsimykset olivat hänen omaksi koulutuksekseen, jotta hän johtaisi meidät Jumalan luo (Hepr. 2:10-11). Näin on meilläkin, kun vaellamme valossa. Silloin kärsimme lihassa ristin johdosta. Ensin siksi, että itse varjeltuisimme valossa vallitsevassa yhteydessä ja tulisimme kykeneviksi auttamaan toisia varjeltumaan yhteydessä. Ja toiseksi, että johtaisimme ulkopuolella olevat yhteyteen, johtaaksemme heidät Jumalan luo.

Tällaiset ihmiset eivät ole koskaan yksinäisiä.

Tämä on muokattu versio artikkelista, joka on julkaistu otsikolla «Samfunn” (suom. Yhteys) BCC: n lehdessä nimeltä ”Skjulte Skatter” (suom. Kätkettyjä Aarteita) tammikuussa 1983.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.