Mitä on täydellinen onni?

Mitä on täydellinen onni?

Onko mahdollista saavuttaa täydellinen onni, huolimatta siitä levottomuudesta, jota kohtaan joka päivä?

2 Minuuttia ·

Miksi emme ole aina onnellisia? Miksi on niin helppo tulla levottomaksi ja alkaa murehtia? Miksi vie niin pitkän ajan saavuttaa täysi varmuus uskossa?

Juuri täysi varmuus uskossa antaa ilon ja rauhan, jota kaikki ihmiset etsivät. Tämä on suuri salaisuus.

Levottomuus on seurausta siitä, että minulla on vaatimusta, etsin kunniaa ihmisiltä tai että haluan jotain tästä maailmasta. Voi olla monia selityksiä, joilla puolustelen levottomuuttani, esimerkiksi huolenpito muista tai oma ymmärrykseni vanhurskaudesta.

Levottomuus on seurausta siitä, että minulla on vaatimusta, etsin kunniaa ihmisiltä tai että haluan jotain tästä maailmasta.

Kun tulen levottomaksi, silloin minun tulee rakastaa totuutta, niin että voin löytää itsestäni sen, mikä aiheuttaa tämän levottomuutta. Jeesuksella oli myös taistelu: "Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut." Joh. 12:27-28. Sitten hän rukoilee Jumalaa kirkastamaan nimensä. Jos me olemme yhtä valveilla omissa olosuhteissamme, kuin Jeesus oli omissaan, silloin saamme myös osaa hänen kanssaan samasta iloöljystä. Hebr. 1:9. Me näemme, että täydellisen ilon ja onnen perusta on rakastaa vanhurskautta ja vihata vääryyttä!

Hebr. 6:11-12:ssa meitä kehotetaan voimakkaasti: "Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun saakka, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on."

Näemme, että tämän täydellisen ilon ja onnen perusta on rakastaa vanhurskautta ja vihata vääryyttä!

Antakoon Jumala meille armon, niin että myös me, kun tunnemme levottomuutta, voimme löytää oman elämämme ja kadottaa sen ja seisoa taistelussamme innolla olosuhteissamme, niin että voimme täysin antautua Jeesuksen kuolemaan. Silloin Jumala voi kirkastaa nimensä ja me saamme ilon, rauhan ja levon kaikissa olosuhteissa. Se on täydellinen onni!

Artikkelista, joka julkaistiin BCCn lehdessä «Skjulte Skatter», lokakuussa 2011.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.