Mitä "nuoruuden himojen pakeneminen" tarkoittaa?

Mitä "nuoruuden himojen pakeneminen" tarkoittaa?

Olen nuori vain kerran. Miten käytän tämän lyhyen ajan elämässäni?

4 Minuuttia ·

On paljon asioita, joista voin olla kiinnostunut nuorena. Maailma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia. Totuus on kuitenkin se, että olen nuori vain kerran. Kuinka voin siis käyttää saamani mahdollisuudet?

Paavali kirjoittaa: ”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” 1. Tim. 4:12.

Hän kirjoittaa myös: ”Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa.” 2. Tim. 2:22.

Mitä ovat nuoruuden himot?

Käsite ”nuoruuden himot” voi sisältää monia alueita. Rahanhimoa. Tarvetta saada kunniaa ja tunnustusta. Vallanhalua ja erityisesti vetovoimaa ja himoa yhteen tai useampaan ihmiseen. Kun kysymyksessä on tämä erityinen himo, mielessäni voi olla joukko epäpuhtaita mielikuvia, ajatuksia ja ideoita, jotka pommittavat minua.

Vetovoiman tunteminen johonkin ihmiseen ei sinänsä ole väärin. Vetovoima on kuitenkin usein harhaanjohtavaa, ja johtaa siihen, että omat himoni ja haluni ohjaavat toimintaani sen rakkauden sijaan, jota minun tulisi tuntea taivaallista Isääni kohtaan. Himojen mukaan elämisen seuraus – kun annan epäpuhtaiden ajatusten ja ideoiden pesiytyä sydämeeni ja mieleeni – on syntiä. Mitä synti saa aikaan? Se erottaa minut Jumalasta hengessäni. Se tuhoaa suhteeni toisiin ihmisiin. Se estää, pilaa ja tuhoaa kaikkialla (Gal. 6:18; Room. 6:23).

Kiivaus puhtauteen

Ei ole kummallista, että Paavali käytti näin voimakkaita sanoja! Hänen kehotuksensa Timoteukselle on kieltämättä oleellinen ja uskomattoman hyödyllinen, kun minun on opittava pitämään sydämeni ja omatuntoni puhtaana Jumalan kasvojen edessä. Paavali kehottaa Timoteusta pakenemaan nuoruuden himoja; torjumaan ne täysin. Hänen sydämessään oli itsepintainen into (kiivaus) puhtauteen ja jumalanpelkoon.

Onko minulla omassa sydämessäni sama kiivaus? Säädänkö elämäni Jumalan sanojen mukaan? Vai sallinko hieman epäpuhtautta ”siellä ja täällä”?

Jeesuksella oli sellainen kiivaus sydämessään. Hänen kasvonsa olivat synnin suhteen kovat kuin piikivi (Jes. 50:7). Hän antautui täysin toteuttamaan Jumalan tahtoa eikä sallinut minkään epäpuhtauden ilmetä elämässään.

Uskollisuuden tulos

Mitä enemmän etsin Jumalan tahtoa elämääni, sitä selvemmäksi ja vakavammaksi se tulee. Paavali ei kehottanut Timoteusta lähtemään pois, kun hän tuli kiusatuksi tai tunsi vetovoimaa johonkin henkilöön. Hän kehottaa Timoteusta taistelemaan epäpuhtautta vastaan, ja tietoisesti torjumaan elämässään asiat, jotka eivät perustu Jumalan tahtoon tai sanaan. Hän kehottaa Timoteusta etsimään ja elämään yhtä puhtaasti, kuin Jeesus määrää Matteus 5:27-30:ssa: Puhtautta kaikessa, mitä ajattelen, sanon, katselen ja tarkoitan.

Kun ajattelen toivoa ja lupauksia, jotka evankeliumi antaa – lopullista päämäärää ajatuksissani, että voin tulla hänen kaltaisekseen – ei ole lainkaan epäselvää, onko minun paettava nuoruuden himoja vai ei. Ei puhettakaan, että ruokkisin himoja tai pilailisin oman syntisen lihani kanssa flirttailemalla vähän tai suvaitsemalla ajatuksia. Asia on minulle täysin selvä: Heitän kaiken saastaisuuden roskiin ja juoksen henkeni edestä kohti vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa!

Kasvot kovat kuin piikivi

Minun on sallittava Jumalan ja hänen sanansa muokata ja ohjata elämääni, ja minun on taisteltava sen puhtauden puolesta, josta luen hänen sanassaan. Jumala on tietenkin auttava minua tässä; hän on huolehtiva siitä, etten joudu häpeään.

Ei ole kovin monia nuoria , jotka pakenevat nuoruuden himoja ja taistelevat puhtauden puolesta. He ovat äärimmäisen arvokkaita Jumalan silmissä. Hän voi käyttää heitä siihen, että hänen hyvä ja täydellinen tahtonsa toteutuu maan päällä. ”Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis.” 2. Tim. 2:21.

Haluatko olla järkähtämätön puhtaudessa ja valmis kaikkiin hyviin tekoihin? Sellainen, joka on Jeesuksen, hänen Herransa, kaltainen?

Silloin voit ottaa vastaan tämän haasteen! Ole yksi näistä harvoista nuorista, joiden kasvot ovat kovat kuin piikivi vähäisintäkin epäpuhtautta kohtaan. Jumala palkitsee runsaasti jokaisen sielun, joka on valmis tähän hänen tähtensä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.