Mitä maksaa olla Jeesuksen opetuslapsi?

Mitä maksaa olla Jeesuksen opetuslapsi?

Jeesus sanoo, että on mahdollista tulla hänen luokseen ilman, että tulee hänen opetuslapsekseen. Tiesitkö, että näin on useimpien kristittyjen laita?

4 Minuuttia ·

"Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luuk. 14:26.

Pane merkille: ei voi olla opetuslapseni. Jos joku tulee minun tyköni. Voi siis tulla hänen tykönsä ilman että tulee hänen opetuslapsekseen. Voi saada syntinsä anteeksi ilman, että saa voiton synnistä, ja näin on useimpien kristittyjen laita. Mutta Jeesus ei tehnyt syntiä. Kukaan ei voinut osoittaa hänessä mitään syntiä.  Mutta uskonnollisista ihmisistä on helppo osoittaa synti. Monet heistä valehtelevat, eivät maksa velkojaan, ovat ylpeitä, panettelevat lähimmäistään, ovat puolueellisia jne. Kukaan näistä ei voi sanoa niin kuin Paavali: Seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Jeesusta. (1. Kor. 11:1)

Opetuslapset ovat asettaneet tavoitteekseen seurata mestariaan. He ovar herkkiä kuulemaan Hengen johjatusta, ja he vihaavat kaikkia hyväätarkoittavia, mutta inhimillisiä neuvoja isältä, äidiltä, sisaruksilta, vaimolta ja lapsilta. Niin, he vihaavat myös omaa elämäänsä tässä maailmassa ja he elävät siksi jatkuvassa itsensä tuomitsemisessa. Tällä tavalla he voittavat synnin ja Saatanan. Heillä on se onni, että he varjeltuvat aina puhtaina Kristuksen vapaudessa.

"Joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni." Luuk. 14:27.

Jokaiselle ihmiselle on mieluisampaa tehdä syntiä kuin kärsiä. Kun ihminen sitten elämän vaelluksessaan on tehnyt jotakin väärää, niin mieleen tulee helpoiten pelastaa kunniansa valkoisella valhella. Mutta asia on niin, että meillä ei ole mitään kunniaa säilytettävänä valkoisella valheella, sillä hänelle, joka uskoo, kuuluu kunnia. Ja me uskomme sydämestämme, että meidän tulee puhua totta lähimmäisemme kanssa. Jos sitten seuraamme tätä uskon kuuliaisuuden tietä, niin me otamme ristimme ja tulemme Jeesuksen opetuslapseksi. Tämä koskee suhdettamme kaikkeen syntiin, ja ilman tätä radikaalia asennetta, emme voi voittaa syntiä ja olla hänen opetuslapsiaan.

"Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen: ‘Tuo mies ryhtyi rakentämään, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi.'" Luuk. 14:28-30

Niin käy tuhansille kristityille. He aloittivat Hengessä ja päätyivä lihaan. He aloittivat tunnustaen Kristusta ja riemuitsivat herätyskokouksista, mutta heti ku he tulivat arkipäivään, heidän kaverinsa huomasivat, että heillä oli tapana valehdella, panetella, näpistellä jne., ja he puhuivat keskenään: ‘Hänen pitäisi olla kristitty', ja he pilkkasivat häntä. Tämä mies ei ollut laskenut kustannuksia, eikä tietenkään ollut mikään opetuslapsi.

"Tai jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän kymmenellä tuhannella kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan kahdellakymmenellä tuhannella? Ja ellei kykene, niin hän toisen vielä ollessa kaukana, lähettää hänen luokseen lähettiläät hieromaan rauhaa." Luuk. 14:31-32.

Kristinusko on sotapalvelusta. Täytyy istua alas ja laskea, kykeneekö kymmenellä tuhannella miehellä voittamaan kuninkaan, joka tulee vastaan kahdellakymmenellä tuhannella. Jos päätyy siihen laskelmissaan, että ei kykene voittamaan, niin silloin hän lähettää tarjouksen rauhasta. Siitä tulee hirvittävä rauha. Jeesus ei tullut tuomaan sellaista rauhaa opetuslapsilleen, koska hän voitti kaiken synnin, Saatanan ja kaikki pahuuden henkivallat taivaan avaruuksissa. (Jes 63:3-4).

Niinpä kukaan ei voi olla hänen opetuslapsensa ilman, että hän luopuu kaikesta mitä omistaa. Hebrealaiskirjeessä 10:34 on kirjoitettu: "Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy."

On mahdollista tulla Jeesuksen luo päästäkseen eroon synnin taakasta; se on lähinnä mukavaa. Mutta opetuslapselta vaaditaan huomattavasti enemmän. Heidän tulee luopua kaikesta, mitä he omistavat. Tällä ei tarkoiteta, että pitäisi jaella itään ja länteen kaikki, mitä omistaa, vaan että kaikki, mitä omistaa, on oltava Hengen vaikutusten mukaan käytettävissä ja johdatuksessa, niin ettei mikään tule meille odottamatta. Silloin voimme, niin kuin on mainittu Hebr. 10:34:ssä ilolla ottaa vastaan omaisuutemme ryöstön.

Kun olemme tehneet kaikki nämä laskelmat ja päätyneet siihen, että pystymme kestämään koetuksen, silloin todellakin olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.

Artikkeli julkaistiin BCC:n lehdessä "Skjulte Skatter" otsikolla "Opetuslapsi" helmikuussa 1942. 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.