Mitä Jumala vaatii minulta?

Mitä Jumala vaatii minulta?

Se on itse asiassa varsin yksinkertaista. Jumalan luona kaikki on aina suoraa ja vilpitöntä eikä kierrä niin kuin kissa kuumaa puuroa.

3 Minuuttia ·

Kristuksen opetuslapsia luonnehditaan vanhurskaiksi, riippumattomiksi ja rehellisiksi. Kristuksessa mikään ei ole epärehellistä, ovelaa, petollista tai salattua. Kaikki on suoraa ja vilpitöntä. Ei tarvitse kierrellä kuin kissa kuuman puuron ympärillä. Hänen opetuslapsensa ovat tulleet koulutetuiksi olemaan samanlaisia kuin hän, kun he seuraavat hänen jälkiään.

Mitä Herra vaatii sinulta?

Profeetta Miika sanoo selvästi, kuinka yksinkertaista tämä on: ”Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?” Miika 6:8. Ne, jotka ottavat nämä sanat sydämelleen, ovat vanhurskaita Herran palvelijoita. Jos emme ole sellaisia, voimme tehdä työtä tullaksemme sellaisiksi! Aito, jumalallinen rakkaus toisia kohtaan pakottaa meitä ottamaan tämän jakeen sydämellemme. Silloin emme eksy manipuloimaan ihmisiä epärehellisiin poliittisiin koukeroihin, ja etsimään omaamme. Olemme ainoastaan vanhurskaita, laupiaita ja nöyriä. Vilpittömyys, vanhurskaus, rehellisyys ja riippumattomuus ovat tämän seurausta.

Tämä jae osoittaa, mitä Jumala vaatii. Hän ei vaadi mitään muuta kuin tätä; tämä on hyvin yksinkertaista. Tämä jae sisältää kuitenkin valtavan paljon. Hän toivoo, että hänen lapsensa ovat sellaisia kuin hän: heillä on sama mieli, samat ajatukset ja sama elämä, ja sama jumalallinen murhe sydämessä kaikkea vääryyttä kohtaan. Sama rehellisyys ja vanhurskaus, niin omassa elämässä kuin suhteessa toisiin ihmisiin.

Esimerkiksi meidän tulee olla rehellisiä itsellemme ja myöntää asiat, jotka ovat väärin. Ehkä, esimerkkinä, valehtelu omaa etua tavoitellen. Tai se, että olemme haluttomia ja valitamme. Nämä asiat tulee voittaa Pyhän Hengen voimalla, niin että voi syntyä jotain uutta ja ikuista. Tätä Jumala toivoo; hän vaatii sitä meiltä. Se on oikein ja nöyrää.

Eläminen oikein

Eläminen oikein on tärkeä asia. Sananlaskuissa 12:3 sanotaan: ”Ihminen ei kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskaan juuri on horjumaton.” Ehkä jotkut ihmiset yrittävät saada aikaan asioita väen väkisin vihan ja valheen avulla, mutta tässä sanotaan, ettei se ole mahdollista! Vanhurskaiden juurta ei voi horjuttaa. Jos uskomme näihin sanoihin ja pyrimme itse olemaan vanhurskaita, saamme rikkaan elämän. Silloin käymme vanhurskauden palvelukseen. Saamme vahvan juuren, jota elämän myrskyt eivät voi horjuttaa.

Jeesus puhui kahdesta talosta, joista toinen rakennettiin hiekalle ja toinen kalliolle. Kalliolla oleva talo ei sortunut, kun myrskytuulet syöksyivät sitä vastaan. Kaikki kohtaavat elämän myrskyjä, elämän perusaineksia, niin vanhurskaat kuin jumalattomat. Mutta vanhurskaan talo on rakennettu kalliolle; se on rakennettu vanhurskauden varaan ja pysyy pystyssä.

Mitä Herra siis vaatii sinulta? Sen, että valitset vanhurskauden ja hyvyyden kaikilla teilläsi! Se, että yrität saada itsellesi jotain jumalattomuuden avulla, ei kannata koskaan. Se ei tuo siunausta. Voit lukea Sananlaskuista luvut 10 – 12 vanhurskaudesta, ja siitä, kuinka ihanaa se on. Saamme uskomattomia lupauksia elämäämme, kun elämme vanhurskasta, hyvää, vilpitöntä, laupiasta ja nöyrää elämää. Usko tähän, niin saat todella kokea, että Herra on hyvä.

Kirjoitus perustuu puheeseen, jonka Kåre J. Smith piti 5. joulukuuta 2018

https://aktiivikristinusko.fi/avustaja/kare-j-smith-fi/

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.