Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: "Minä olen tullut tekemään sinun tahtosi, Jumala?"

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: "Minä olen tullut tekemään sinun tahtosi, Jumala?"

Jeesuksen lausumat sanat olivat koko pelastustyön perusta! Mitä hän teki, ja miten se vaikuttaa meihin?

3 Minuuttia ·

4000 vuoden kuluttua siitä, kun Jeesuksesta ilmoitettiin Raamatussa, hän tuli täynnä uskoa ja voitonhenkeä murskaamaan Saatanan, perivihollisensa, pään (1. Moos. 3:15). Kun hän astui maailmaan, tärkein ajanjakso ihmisen historiassa oli alkanut. Hän sanoi: ”Katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Hepr. 10:7.

Tämä tahto oli selkeä. Se merkitsi Saatanan ihmisiin kohdistuneen vallan täydellistä murskaamista. Sitä varten Jumala oli valmistanut Jeesukselle ruumiin, lihan puolesta hän on syntyään Daavidin jälkeläinen (Room. 1:3).

Hän ei ollut ensimmäinen, jolla oli sellainen ruumis. 42 sukupolven ajan Jumala oli käyttänyt tähän sukuun kuuluneita ihmisiä ilmoittamaan hänet Israelin historiassa, mutta Saatanalla oli myös 42 sukupolven ajan tilaisuus jatkaa työtään näissä samoissa ruumiissa. Ajattele vain Salomoa. Hän rakensi temppelin Jumalalle sen kuvan mukaan, jonka Jumala oli näyttänyt Daavidille Herran kädestä lähteneen kirjoituksen avulla (1. Aikak. 28:19). Mutta siitä huolimatta, että Jumala antoi Salomolle viisautta ja tietoa erityisessä määrin, Saatana voitti hänet monien naisten kautta.

Myös Jeesus sai kuvan Jumalan käden kautta kirjakäärössä. Kuvan uudesta luomuksesta, uudesta, pyhästä temppelistä, joka hänen oli määrä rakentaa. Ei oman ruumiinsa ulkopuolelle, niin kuin Salomo teki, vaan maallisen ruumiinsa sisäpuolelle. Sellainen ruumis oli ollut Saatanan työkenttänä ja valta-alueena 42 sukupolven ajan (Matt. 1:17). Mutta nyt Jeesuksen oli määrä Pyhän Hengen johdolla voittaa Saatanan valta kokonaan. Tarkoitus oli saada esille Kristuksen ruumis, jota Kristus hallitsisi täydellisesti.  Jumalan käskyjen piti järjestää kaikki, ruumis, josta Saatana on raivattu ainiaaksi pois. Tämä työ oli ylenpalttisen suuri.

Jeesus aloitti tämän työn näillä yksinkertaisilla sanoilla: Katso, minä tulen, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Silloin Jumala keskitti kaiken mieltymyksensä rakkaaseen Poikaansa. Kaikki kulta, hopea, kupari, erityiset asut, niin, kaikki ulkoinen, inhimillinen, loistava käytös ja kaunis ulkonäkö katosivat, ja ajan mittaan kaikki inhimillinen suuruus, ulkoinen lakihenkisyys ja tapakristillisyys raivattiin pois (Jes. 53:2). Myös uhrialttari katosi, ja jopa vanha pappeus hävisi. Jeesuksen sydämen salatussa ihmisessä tuli esiin uusi uhripalvelus ja uusi pappeus.

Kaikki ruumiin ulkopuolella oleva siirrettiin Jeesuksen ruumiin sisäpuolelle. Jeesuksesta itsestään tuli pappi, joka antoi ne uhrit, jotka Jumala osoitti hänelle. Kun Jumala tuomitsi synnin Jeesuksen lihassa, Jeesus reagoi ”Jeesuksen kuolemalla” (2. Kor. 4:10), joksi Paavali sitä kutsuu. Jeesus täytti tuomitun synnin kuolemantuomiot. Tämä kuolema lopetti lihan himot ja halut ja poisti lihassa olevan synnin, mikä aikaisemmin oli ollut mahdotonta (Hepr. 10:4). Rististä, jota Jeesus kantoi joka päivä, tuli alttari, jossa oman elämän veri virtasi jatkuvasti.

Tällä tavalla Jeesus rakensi ääneti – kukaan ei sitä nähnyt tai kuullut – kivi kiveltä uutta temppeliä Jumalan asumukseksi (Ef. 2:22). Olemalla kuuliainen Jumalan käskyille Jeesus varjeli yhteyden Jumalan kanssa. Sana tuli lihaksi, ja valo tuli esiin. Kaikki tämä tapahtui näiden Jeesuksen alussa sanottujen yksinkertaisten sanojen seurauksena: Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ajattele, että meillä on tällainen edelläjuoksija! Ylösnousemuksen aamu osoitti selkeästi, etteivät tämän työn aiheuttamat kärsimykset olleet lainkaan verrattavissa siihen kirkkauteen, jonka Jumala ilmoitti hänen kauttaan (Room. 8:18).

Kirjakääröön ei ole kirjoitettu ainoastaan Jeesuksesta vaan myös meistä. Myös meillä on Jumalan käden tekemä kirjoitus Pojasta. Jumala olkoon ylistetty, että Henki voi tehdä tämän kuvan niin eläväksi meille, että rakastamme häntä ja seuraamme tällaista sankarillista voittajaa halukkaasti täynnä intoa.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran otsikolla «Se, jeg kommer Gud!» BCC: n «Skjulte Skatter"» -lehdessä helmikuussa 2003.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.