Mitä armo on uudessa liitossa?

Mitä armo on uudessa liitossa?

Roomalaiskirjeessä 8 sanotaan, että Jeesus tuli maailmaan synnin tähden. Hän tuli täynnä armoa ja totuutta.

4 Minuuttia ·

Vanhan ja uuden liiton välillä on suuri ero. Sen näemme hyvin selvästi Jeesuksen toiminnassa naisen suhteen, joka oli tavattu aviorikoksesta. Hänen syyttäjänsä seisoivat hänen ympärillään ja tahtoivat kivittää hänet. Vanhassa liitossa se olisi ollut oikea rangaistus hänen synnistään.  Silloin Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan. Emme tiedä, mitä hän kirjoitti, mutta hän saattoi hyvinkin kirjoittaa: "Älä himoitse!" Sehän oli myös yksi käskyistä, ja kuka hänen syyttäjistään saattoi väittää noudattaneensa tätä käskyä? Sen jälkeen, kun Jeesus oli kirjoittanut, he lähtivät pois toinen toisensa jälkeen, vanhimmista alkaen. Silloin Jeesus sanoi naiselle: "En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää tee syntiä." Joh. 8:11.

Tämä on totuus ja armo uudessa liitossa. Meille ei lausuta kadotustuomiota synneistämme, vaan: Mene, äläkä enää tee syntiä. 

Sen tähden Jumala on antanut meille Pyhän Hengen, sen Hengen, jossa Jeesus eli ja voitti; sen Hengen, joka on voimakkaampi kuin maailmassa oleva henki. Tämän Hengen kautta voimme mekin voittaa, niin kuin hän on voittanut. Silloin saamme istua hänen kanssaan hänen valtaistuimellaan, sanotaan Ilmestyskirjassa 3:21!

Uusi tie takaisin Jumalan luo

Näemme tässä syyn siihen, että Jeesus tuli maan päälle. Vanhan liiton aikana he eivät pystyneet voittamaan syntiä, sillä halu, himo, oli kätkössä. Laki pystyi tuomitsemaan synnin vain silloin, kun se tuli esille ruumiista, mutta se ei kyennyt tekemään mitään itse himolle. Sen tähden himo pääsi sydämeen ja teki sydämen epäpuhtaaksi. Niin ihmisten piti uhrata yhä uudestaan saadakseen syntinsä anteeksi. Laki oli liian heikko ja siksi se oli voimaton synnin voittamiseen (Room. 8:3).

Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Joh. 14:6Hän avasi meille uuden ja elävän tien kulkeaksemme sillä; tien takaisin Jumalan luo.

Armo uudessa liitossa on se, että me voimme nyt tulla Jumalan luo ja voittaa synnin, niin ettei meidän tarvitse langeta yhä uudestaan ja joka kerta rukoilla syntien anteeksiantoa.

Kun Jeesus piti Vuorisaarnan ja toi julki käskynsä, ei hän tehnyt sitä vain siksi, että me oppisimme sen, että olemme syntisiä. Roomalaiskirjeessä 7 sanotaan, että synnin tunteminen tuli lain kautta. Meidän on siis tarpeen oppia se, että olemme syntisiä. Silloin voimme tulla Jeesuksen luo ja saada syntimme anteeksi. Jeesus ei kuitenkaan kuollut pelkästään meidän rikkomustemme tähden. Hänet on myös herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Meidät on sovitettu Jeesuksen kuoleman kautta – kuinka paljon enemmän pelastumme nyt hänen elämänsä kautta?

"Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja." Room. 5:10.

Pelastuminen hänen elämänsä kautta

Pelastuminen Jeesuksen elämän kautta tarkoittaa sitä, että me voimme myös oppia elämään sitä voittoisaa elämää, jota hän eli. Tähän tarvitsemme armoa, ja mitä on armo ilman totuutta? Ja mihin käytämme armoa, jos emme halua tietää totuudesta? Siitä totuudesta, että kun näemme synnin lihassamme ja uskon kautta tunnustamme sen, jolloin voimme voittaa sen armon kautta. Tarvitsemme armoa siihen, että voimme pitää käskyt meissä olevista himoista huolimatta. Silloin Jeesuksen elämä voi tulla meidän ruumiissamme näkyviin.

"Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin." 2. Kor. 4:10.

Tämä on jumalisuuden salaisuus. Ne, jotka voittavat armon kautta, näkevät sen. Silloin he riemuitsevat ja iloitsevat ja saavat siunatun elämän – he voittavat kaikissa elämäntilanteissa.

Kuinka hyvää siitä tuleekaan, kun kaikki riita ja hajaannus sekä kaikki paha tulee jalkojemme alle, niin että elämämme käyttövoimana on pelkästään rakkaus. Sen kautta voimme myös saada enemmän tietoa ja viisautta, jolloin voimme toimia yhä paremmin toisten hyväksi. Tämä on meidän onnemme ja ihanuutemme, tuloksena siitä, että Jeesus antoi henkensä puolestamme. Tämä on armo uudessa liitossa.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.