Mistä tunnistaa kristityn?

Mistä tunnistaa kristityn?

Mistä kristityn tunnistaa? Onko olemassa jotain keinoa erottaa aito kristitty sellaisesta, joka ei sitä ole?

7 Minuuttia ·

Mistä kristityn tunnistaa? Onko olemassa jotain keinoa erottaa aito kristitty sellaisesta, joka ei sitä ole?

Ennen kuin luet tämän artikkelin, kehotamme sinua lukemaan: Tule totiseksi kristityksi.

Kristityn ihmissuhteet

"Kristityn" nimi annettiin ensiksi opetuslapsille (Apt.11: 26). Kristitty on myös opetuslapsi. Ehdot opetuslapseudelle on selvästi kuvailtu Luuk. 14: 26-27:ssä ja 33:ssa. "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun  opetuslapseni." Suhteemme vanhempiin, aviopuolisoon, lapsiin, omaisuuteen ja tulevaisuuteen tulee olla suhteessa siihen, mitä Kristus meille opettaa. Meidän täytyy olla vapaita hengessämme, niin ettei suhteemme heihin estä meitä tekemästä sitä, mikä on oikein ja puhdasta Jumalan silmissä.

Kristitty – vapaa ihminen

On suuri väärinkäsitys, että kristittynä oleminen olisi yhtä kuin "armahdettu syntinen", joka viittaa siihen, että kristitty edelleen on sidottu tekemään syntiä.Alla olevista jakeista saamme paremman ymmärryksen siitä, mikä on Jumalan tahto kohdallamme, kun on kyse synnistä.

«Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi.» 1. Joh. 2: 1. «Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha.» 1. Joh. 2: 13. «Mutta kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa …» 2. Kor. 2: 14

Kristitty on sellainen ihminen, joka on saanut elämänsä sopusointuun Jumalan sanan ja hänen tahtonsa kanssa.

Kristityllä on hyvä omatunto; hän on saanut elämänsä kuntoon; kaikki hänen tekonsa ovat valossa. Kaikki hänen syntinsä ovat anteeksiannetut; hän on lujittunut Jumalassa, ja hän on saanut elämänsä kalliolle, joka on Kristus. Hän on horjumaton.

Kristitty – ei vain kokouksessa kävijä

Kristittynä oleminen ei tarkoita sitä, että olisit uskonnollinen "kokouksessa kävijä"; sellainen, joka käy kristillisissä kokouksissa sen sijaan, että kävisi maailmallisissa huvituksissa, mutta muuten on kuin kaikki muut ihmiset. Ei ollenkaan! Kristitty on sellainen, joka saa elämänsä täydellisesti harmoniaan Jumalan sanan ja hänen tahtonsa kanssa. Kristitty on vanhurskas siellä missä muut ovat epävanhurskaita; hän on kärsivällinen siellä missä muut ovat kärsimättömiä, ahkera siellä missä muut ova laiskoja, tarkka siellä missä muut ovat epätarkkoja. Hän kertoo totuuden suoraan, kun muut kiertelevät, pettävät tai valehtelevat. Hän on sävyisä, pitkämielinen ja hiljainen, kun muut kiivastuvat tai ovat väkivaltaisia jne. jne. 1 Piet. 1: 15.

Kristitty – epäitsekäs

Kristittynä oleminen tarkoittaa sitä, että on täysin epäitsekäs. Se tarkoittaa, että alkaa ajatella toisten tarpeita sen mukaan kuin Jumala vaikuttaa hänen sydämessään; sitä mikä on hyvää ja käytännöllistä heille ja mikä olisi heille hyödyksi. Silloin hän kykyjensä mukaa auttaa toisia saavuttamaan sen mikä on hyvää. Kristillisyys on sama kuin palveleminen ja antaminen – antamista kaikesta mitä meillä on, sekä hengellistä että maallista hyvää. Tämä on rakkauden olemus. Room. 15: 2 ja 7.

Kristitty – vapaa ajanhengestä

Kristitty on sellainen, joka ei anna ajanhengen vaikuttaa itseensä. Suuri määrä ihmisiä maailmassa elää synnissä. He seuraavat himojaan ja halujaan, ja harvat pitävät sitä vääränä. Tietty henki johtaa heitä, ja sitä kutsutaan "ajanhengeksi". Tätä henkeä on erityisen vaikea vastustaa. Sitä mitä kutsutaa "muodiksi", on tunnusomaista tälle hengelle.

Jumalatonta ihmistä voidaan verrata elottomaan sätkynukkeen. Kun yksi tai toinen voima vetää naruista, silloin pitää hyppiä tai tanssia, halusipa tai ei. Kristityn ainut herra ja mestari on Kristus. Silloin hän ei tottele muita voimia; hän ei noudata muotia tai ajanhenkeä, vaikka kaikki muut tekisivät niin.

Kristitty – vanhurskas

Kristittynä oleminen tarkoitaa, että on vanhurskas kaikissa asioissa. Jos on varastanut jotain tai ollut epävanhurskas muulla tavalla, haluaa hän selvittää sen tultuaan kristityksi. Jos hän on velkaa, hän haluaa tehdä kaikkensa maksaakseen takaisin. Ei ole mitään kiertotietä. Tässä yhteydessä ei auta vedota Jeesuksen sovitustyöhön. Ellei hän tee vanhurskautta, ei hän ylipäätään ole kristitty eikä hän pääse taivasten valtakuntaan.  «…jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.» 1. Joh. 2: 29.

Kristitty voi kestää koetukset, kärsimykset, hyvän maineen ja huonon maineen.

Kun kristitty jatkuvasti saa uusia voittoja himoista ja haluista, hän alkaa kokea täydellistä lepoa sydämessään ja mielessään. Sitä mukaa kun hänen elämänsä puhdistuu pelastajan avulla, hänestä tulee enemmän ja enemmän moitteeton. Kukaan ei enää voi osoittaa synnin ilmentymiä, kuten vihanpurkauksia, ärtymystä tai muita epävanhurskauden muotoja.

Kun kristitty enemmän ja enemmän panee painoa Pyhän Hengen voimalle elämässään, hänestä tulee luonnollisestikin vahvempi ja vahvempi samassa hengessä. Kristitty voi kestää koetukset, kärsimykset, hyvän maineen ja huonon maineen. Siihen hän pystyy, koska hän luottaa palvelevansa uskollista herraa. Se mikä aikaisemmin oli mahdotonta hänelle, sen hän voi nyt voittaa. Tämän huomaavat erityisesti ne, jotka itse ovat hädässä ja haluavat voittaa.

Jatkuva kehitys

Ei voi odottaa täydellistä voittoa kerralla, ja sen vuoksi on kirjoitettu: «…jos joku syntiä tekeekin, on meillä puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.» 1. Joh. 2: 1-2.

Hänen tulee jatkaa toivossa ja uskossa ja ahkeroida täysillä niin että pääsee voittoisaan elämään.

Kuitenkin on erityisen tärkeää, että kristitty ei ole tyytyväinen kärsittyään tappion, ja sen takia tule veltoksi ja välinpitämättömäksi. Hänen ei tule menettää rohkeuttaan ja luovuttaa taistelua syntiä vastaan, sillä vie aikaa tulla voittajaksi. Hänen tulee jatkaa toivossa ja uskossa ja ahkeroida täysillä niin että pääsee voittoisaan elämään. Kaikki tämä tapahtuu Jumalan Pyhän Hengen avulla ja kuuliaisuudessa sitä kohtaan. On erityisen siunattua olla yhdessä kristittyjen kanssa, joilla on sama kaipaus voitosta. Sellaisia ihmisiä johdattaa heidän suuri paimenensa – Jeesus Kristus – kun he seuraavat hänen jalanjäljissään.

Kristityn palkka

Kun kristitty on ollut uskollinen Jumalaa kohtaan tottelemalla hänen lakiaan, jotka on annettu hänelle Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen kautta, palkkana on iankaikkinen elämä.

Joh. 3: 36: «Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään.»

Joh. 4: 14: «.. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.»

Ilm. 20: 12-15: «Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.»

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.