"Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa"

"Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa"

Tietoiseksi tuleminen heikkoudestaan, kun kyseessä on lihassa oleva synti, ei ole loppu – päinvastoin! Tiedätkö, mistä saat voimaa?

4 Minuuttia ·

”Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.” Hepr. 4:15.

”Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle, tuomaan lahjoja ja uhreja syntien tähden. Hän kykenee kohtelemaan säälien tietämättömiä ja eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen.” Hepr. 5:1-10.

Jotta Jeesuksesta olisi voinut tulla ylipappimme, hänet piti valita ihmisten joukosta. Sen tähden hänen oli tultava Ihmisen Pojaksi ja lasten tavoin tultava osalliseksi lihasta ja verestä (Hepr. 2:14). Sillä tavalla hän tuli myös osalliseksi meidän heikkouksistamme ja saattoi tulla kiusatuksi. Sen tähden hänestä tuli laupias ylipappi.

Voimme kysyä, kuinka heikko Jeesus oli? Lihansa päivinä hän oli niin heikko, että hänen piti voimakkain huudoin uhrata rukouksia Jumalalle, joka kykeni pelastamaan hänet kuolemasta (Hepr. 5:7). Rukoukset ja hätähuudot ovat merkki heikkoudesta. On kirjoitettu, että hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Hänenhän oli kuoltava, vanhurskaan vääräin puolesta. Hän ei kuitenkaan kärsinyt tätä kuolemaa: ”Sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava.” Room. 8:13. Välttääkseen tämän kuoleman hänen oli taisteltava sillä tavoin lihansa päivinä. Niin heikko hän oli niinä päivinä, ja hän tiedosti heikkoutensa. Sen tähden hän oli myös niin vahva, ettei hän koskaan tehnyt syntiä. Jumalan voima tuli täydelliseksi hänen heikkoudessaan.

Paavali oli uskollinen Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Rukoillessaan vapautusta heikkoudestaan hän sai tämän vastauksen: "Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." 2. Kor. 12:7-10.

Kaikki lihassa ja veressä olevat ihmiset ovat heikkoja, mutta jumalanpelon puuttuessa kaikki eivät ole tietoisia heikkoudestaan. Heikko ihminen, joka näkee vaaran, pakenee, mutta vahvalla ihmisellä on suuret ajatukset itsestään. Hän ei huuda apua. Jumalan armosta Jeesus kykeni voittamaan, ja hänestä tuli virheetön karitsa, joka maistoi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta (Hepr. 2:9-10). Juuri Paavalin heikkoudessa Jumalan armo tuli riittäväksi ja voima täydelliseksi. Hän sanookin: ”Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen.” 1. Kor. 15:10.

Kärsiessään tappioita ja tehdessään syntiä monet uskovat sen johtuvan siitä, että he ovat niin heikkoja. Se ei ole syynä, kaukana siitä! Syy on siinä, että he eivät ole tietoisia heikkoudestaan, eivätkä ole niin jumalaapelkääviä, että rukoilisivat hätähuudoin. He eivät käy armon valtaistuimen eteen etsiäkseen suurta, laupiasta ylipappiamme, häntä, joka säälii heikkouksiamme ja voi siksi antaa armon avuksi oikeaan aikaan (Hepr. 2:17-18).

Meitä kehotetaan pakenemaan turmelusta, joka himojen tähden vallitsee maailmassa; pakenemaan nuoruuden himoja, rahanahneutta jne. Miksi et pakene? Et ole tietoinen heikkoudestasi tai et ole niin jumalaapelkäävä, että näkisit elintärkeäksi päästä eroon näistä synneistä. Sen tähden et saa armoa tulla vahvaksi ja kykeneväksi voittamaan.

Kun olemme tietoisia heikkoudestamme, olemme myös nöyriä ja saamme armon. Silloin tulemme vahvoiksi Jumalassa. Silloin myös pakenemme kaikkea syntiä ja kaikkea sellaista kanssakäymistä, mikä vetää maailmaan, ja tavoittelemme vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa (2. Tim. 2:22).

Timoteus, Jumalan mies, ei pitänyt itseään liian hyvänä vastaanottamaan tällaisia kehotuksia. Hän oli tietoinen heikkoudestaan ja sai armon tulla suureksi Herran palvelijaksi.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.