Millainen ylipappi sinulla on?

Millainen ylipappi sinulla on?

Ymmärryksesi omasta ylipapistasi antaa sinulle toivon, jota tunnustat.

4 Minuuttia ·

Useimmilla kristityillä on nykyään ylipappi, jolla ei ollut sama liha ja veri, joista me olemme osalliset; sellainen, joka ei ole ollut koeteltu samoin kuin me kaikissa asioissa; sellainen, joka ei sen takia tunne meidän heikkouttamme; sellainen, joka ei voi auttaa meitä, kun me tulemme kiusatuiksi. Siksi heillä on edelläjuoksija, joka on jättänyt jälkeensä jäljet, joita me emme voi seurata. Siksi he eivät voi puhua Kristuksen kärsimyksistä, joista me tulemme osallisiksi, niin että niiden kautta tulisimme hänen kaltaisikseen hänen kuolemassaan. Heillä ei ole Jeesuksen kuolemaa, jota he kantaisivat ruumiissaan, niin että Jeesuksen elämäkin ilmestyisi  ruumiissamme (Fil. 3:10; 2. Kor. 4:10-11).

Erilainen kuin me?

Heillä on ylipappi, joka sai päälleen jonkinlaisen pyhän lihan, esimerkiksi sellaisen kuin Aadamilla oli ennen syntiinlankeemusta, sellaisen, joka ei tullut kiusatuksi samoin kuin me (Jaak. 1:14). Sellainen, joka oli todellinen Jumala, kun hän oli täällä ihmisenä, eikä kehittynyt lihansa päivänä. Sellainen, jonka päälle sälytettiin meidän syntimme, kun hänet ristiinnaulittiin Golgatalla ja sitä he kutsuvat Golgatan työksi. Hän oli kuuliainen meidän puolestamme, kärsi ja kuoli puolestamme. Ja meidän ei tarvitse tehdä mitään, vaan ottaa vain pelastus lahjana, ja siten olemme turvassa hänen verensä alla, niin ettei Jumala näe meitä.

Kun heillä on sellainen ylipappi, heillä ei tietenkään ole mitään toivoa voittaa niin kuin hän on voittanut, eivätkä he siksi myöskään julista sitä. Päinvastoin, monet sanovat, että Jeesus ei pitänyt Vuorisaarnaa sen takia, että me noudattaisimme sitä, joten me tarvitsemme armoa, eli armahdusta (Ilm. 3:21). Koska heillä on tällainen ylipappi, heillä ei tietenkään ole perusteita julistaa pyhitystä ja jumalallista luontoa. He eivät tunne Jeesusta ja sitä, että ovat saaneet lupaukset niistä (Hepr. 2:14; 2. Piet. 1:3-4).

Vai samanlainen kuin me?

Mutta apostoli sanoo, että meillä ei ole sellainen ylipappi. Kiitos Jumalalle ja Pojalle siitä! Meillä on ylipappi, joka "lihan puolesta on syntyään Daavidin jälkeläinen, ja pyhyyden Hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa." Room. 1:3-4. Niin, meillä on tällainen ylipappi: "Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen." Hepr. 2:14. Muulla tavalla hän ei siis pystynyt kukistamaan Paholaista.

"Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan." Hepr. 2:18. Muulla tavoin hän ei siis pystynyt tulemaan avuksi niille, jotka tulevat kiusatuiksi. Niin, meillä on ylipappi, joka voi sääliä meidän heikkouksiamme, "hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan." Hepr. 4:15-16. Ellei meillä olisi sellaista ylipappia, emme voisi käydä armon valtaistuimen eteen toivoen saavamme armon avuksi, niin että myös me voisimme olla ilman syntiä kiusauksen hetkellä. Ne, joilla on erilainen ylipappi, käyvät rohkeasti armon valtaistuimen eteen saadakseen armahduksen tehtyään syntiä. Me sitävastoin olemme niin rohkeita, koska meillä on sellainen ylipappi, että rukoilemme armoa voittaa niin kuin hän voitti, niin että voimme olla ilman syntiä kiusauksessa (1. Joh. 2:1-6; 1. Joh. 3:3).

Meillä on ylipappi, joka lihansa päivinä oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi, "ja kun hän oli täydelliseksi tullut, hän tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia." Hepr. 5:8-9. Siksi myös me voimme seurata hänen jälkiään: "Hänen, joka ei tehnyt syntiä." Hän pystyi kuoleman kautta tekemään tyhjäksi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Siten myös me voimme kantaa "Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin." 2. Kor. 4:10. "… että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle." 1. Piet. 4:24. Ylipappi, jota useimmat uskonnolliset julistavat, on täyttänyt lain meidän puolestamme, mutta se ylipappi, jota apostolit julistavat, on täyttänyt lain, että "lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan vaan Hengen." Room. 8:3-4. 13.

Koska Jeesus on kuollut Golgatalla, sovitus Jumalan kanssa annetaan lahjana kaikille, jotka uskovat. Mutta sen työn kautta, jonka Jumala tekee meissä Kristuksessa, meidät luodaan hyviä töitä varten, jotka hän meille valmistaa (Ef. 2:8-10; Hepr. 13:20-21).

Jos olemme saaneet uskon apostolien julistamaan ylipappiin, meillä on myös apostolinen julistus (2. Tess. 2:13-15).

Lue myös Hepr. 2:11-18; Hepr. 4:14-16; Hepr. 5:5-10; Hepr. 6:18-20 ja Hepr. 10:5-22.

Tämä on muokattu versio artikkelista, joka julkaistiin seurakunnan "Skjulte Skatter"-lehdessä huhtikuussa 1980.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.