Miksi Jeesus sanoi: «Mene, äläkä enää syntiä tee», jos se on mahdotonta?

Miksi Jeesus sanoi: «Mene, äläkä enää syntiä tee», jos se on mahdotonta?

Onko todellakin mahdotonta olla tekemättä syntiä?

5 Minuuttia ·

I Joh. 8:11:ssa Jeesus kehottaa uskotonta naista näin: «Mene, äläkä enää syntiä tee». Miksi hän olisi sanonut niin, jos olisi mahdotonta lopettaa synnin tekeminen?

Tätä on yritetty selittää eri tavoin; enemmän tai vähemmän epäonnistuneesti. Jotkut sanovat, että Jeesus tarkoitti sillä samaa kuin, jos vanhemmat sanovat lapselleen, että tämän pitää lopettaa kynsien pureskelu – toivoen, että hän tekee niin, muttä ilman että realistisesti odottaisivat, että niin kuitenkaan kävisi. Jotkut ovat sitä mieltä, että Jeesus oli sarkastinen, ja että hän käski naista olemaan jatkossa tekemättä syntiä, koska hän halusi paljastaa näin monia fariseuksia. Vaikuttaa siltä, että kaikilla on tälle jakeelle selitys, ja ne ovat toinen toistaan keksitympiä ja epätodennäköisempiä. Melkein kukaan ei uskalla katsoa tätä jaetta tällä tavalla: mitä jos Jeesus tarkoitti sitä, mitä sanoi?

Mitä se tarkoittaa, että ei enää tee syntiä?

Mitä jos "mene, äläkä enää syntiä tee", onkin todella käsky lopettaa synnin tekeminen? Onko se mahdollista? Mitä Jeesus tarkoittaa? Johannes kirjoittaa kuitenkin, että me olemme valehtelijoita, jos sanomme, että meillä ei ole syntiä. (1. Joh. 1:8).

Jakeissa Jakob 1:14-15:ssa on hyvä kuvaus synnistä, mitä meillä kaikilla on. «Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee, kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.»

Vaikka meillä on syntiä ruumissamme, se ei tarkoita, että meidän pitäisi antaa periksi kiusauksissa.

Synti asuu meissä kaikissa. Loppujen lopuksi meidän omat himomme houkuttelevat ja kiusaavat meitä. Se on myös sitä, mitä Johannes tarkoittaa kirjoittaessaan, että meillä on syntiä. Mutta vaikka meillä on syntiä ruumiissamme, se ei tarkoita, että meidän pitäisi antaa periksi kiusauksissa. Vasta kun himo on tullut raskaaksi, olemme tehneet syntiä. Toisin sanoen: vain jos olen yhtä mieltä niiden ajatusten ja kiusausten kanssa, jotka tulevat esiin, olen tehnyt syntiä.

Kun Jeesus sanoo: "Mene, äläkä enää syntiä tee", hän ei odota, että tämä nainen vain riisuisi pois syntisen lihansa, niin ettei hän enää koskaan tulisi kiusatuksi. Jeesus sanoo, että hänen pitää sanoa ‘ei' synnille, joka hänessä asuu, ja estää himon tuleminen raskaaksi; eli estää kiusauksen kehittyminen synniksi.

Antaako hän tämän saman käskyn myös meille muille?

Ristin voima

Eikö Jeesus itse sano: "Jos joku tahtoo minun perässsäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua"? (Luuk. 9:23) Mitä muuta hän tarkoitti kuin, että meidän tulee kieltää ajatukset ja toiveet, jotka kiusaavat ja houkuttelevat meitä? Eikö sitä, että meidän tulee ottaa ristimme ja kuolettaa nämä ajatukset ennen kuin ne kehittyvät synniksi? Tällä tavalla seuraamme Jeesuksen esikuvaa kun tulemme kiusatuksi, ilman että tekisimme syntiä. (Hebr. 4:15).

Seuraamme Jeesuksen esikuvaa kun tulemme kiusatuksi, ilman että tekisimme syntiä.

Ristinsä ottaminen – se on avain. Jos teemme sen – jos emme koskaan anna näiden himojen kehittyä synniksi – silloin seuraamme Jeesusta, niin kuin hän kehotti. Silloin täytämme käskyn: "Mene, äläkä enää syntiä tee."

"Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää". Room 8:13

"Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta." Kol. 3:5.

"Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Gal. 5:24.

On selvää, että kuuluaksemme Kristukselle, meidän tulee tehdä juuri tämä:"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.» Joh. 14:15.

Onko se mahdollista?

Kun yritämme elää tätä elämää voittaen synnin, tulemme pian huomaamaan, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Hyvistä aikeista huolimatta, lankeamme kerta toisensa jälkeen.

"Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä." Gal. 5:16.  Hengessä vaeltaminen on ratkaisu. Ja Hengessä vaeltaminen tarkoittaa, että olen kuuliainen Hengelle. Jos teemme tämän, niin on kirjoitettu selvästi, mitä tulee tapahtumaan. Me emme täytä lihan himoa. Ja jos emme täytä lihan himoa – siis kiusausta synnin tekemiseen – silloin emme ole tehneet syntiä!

Hengessä vaeltaminen tarkoittaa, että olen kuuliainen Hengelle.

On helppo keksiä monia syitä sille, miksi ei ole mahdollista jatkossa olla tekemättä enää syntiä. Voidaan ajatella, että Jeesus puhui erityisesti tälle yhdelle naiselle, ja erityisesti uskottomuudesta. Voidaan sanoa, että hän sanoi sen vain opettaakseen fariseuksia eikä edes tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. Voidaan sanoa, että hän tarkoitti sen kehotuksena, niin että tekisimme parhaamme kunnes se väistämättä tapahtuu ja me lankeamme.

Mutta tosiasiassa Jeesus ei sanonut mitään näistä.

Hän sanoi: "Mene, äläkä enää syntiä tee." Ja minä puolestani olen vakuuttunut siitä, että Jeesus tarkoitti sitä, mitä hän sanoi. Kuvittele tilanne, jolloin Jeesus tiesi tarkasti, kuinka asiat tulisivat kehittymään. Kuvittele, että hän tiesi, että hänen sanansa kirjoitettaisiin ylös ja jaettaisiin ja julistettaisiin uskovien keskuudessa 2000 vuotta tapahtuman jälkeen.

Kuvittele, että hän tietoisesti sanoi: "Mene, äläkä enää syntiä tee", koska hän tarkoitti, että me emme jatkossa enää tekisi syntiä. Emme kertaakaan. Ja hän ei tarkoittanut vain tätä naista, juuri siinä tilanteessa, vaan hän tarkoitti meitä kaikkia, kaikkia häneen uskovia.

Kuvittele, että hän tietoisesti sanoi: "Mene, äläkä enää syntiä tee", koska hän tarkoitti, että me emme jatkossa enää tekisi syntiä.

Ei ole tarkoitus, että Raamattu jaetaan osiin ja sitä tutkitaan ja selitetään ja tulkitaan. Tarkoitus on, että me luemme sitä ja noudatamme sitä. Mitä Raamattuun on kirjoitettu? Se on kirjoitettu tarkasti niin kuin on tarkoitettu. Raamattu on Jumalan sanaa, jonka jumalaapelkäävät ihmiset ovat kirjoittaneet Jumalan vaikutuksesta. Siinä ei ole mitään sellaista, minkä ei tulisi olla siellä. Jumala tiesi, mitä teki. Minä luotan häneen.

Luotatko sinä?

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.