Miksi Jeesuksen piti tulla maan päälle?

Miksi Jeesuksen piti tulla maan päälle?

Jeesus tuli ehkä tekemään enemmänkin kuin vain antamaan syntimme anteeksi ja maksamaan meidän velkamme.

4 Minuuttia ·

Jonkun täytyi tulla maan päälle ja kukistaa Saatana. Jonkun täytyi elää koko elämänsä ilman syntiä. Jeesus ilmoittautui vapaaehtoiseksi.

«Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.»

Johannes 3:16. Tätä jaetta olen kuullut siteerattavan niin monta kertaa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

«Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut…» On kohtuullista, että Jumala rakasti maailmaa, koska hän oli luonut sen. Ja koska hän loi ihmisen omaksi kuvakseen, on ymmärrettävää, että hän rakastaa myös meitä. Mutta miksi hänen piti lähettää tänne Poikansa? Miksi Jeesuksen piti tulla maan päälle?

Uskon, että vastaus löytyy aivan Mooseksen kirjan alusta. Luemme sieltä, kuinka Jumala loi täydellisen paratiisin, ja kuinka Saatana onnistui pettämään Aadamin ja Eevan. Mutta syntiinlankeemuksen jälkeen maailma ei enää ollut virheetön, ja synnin tähden ihmiset eivät enää olleet nuhteettomia. Saatana oli saanut vallan ihmiskunnasta.

Koska synnin palkka on kuolema, oli Saatanalla, jolla oli kuolema vallassaan, ote syntisistä.

Sitten kun he eivät enää pystyneet palvelemaan Jumalaa täysin, Jumala antoi heille lain – käskyt, jotka auttaisivat heitä elämään ulkoisesti hyvää elämää. Mutta vuosi vuoden jälkeen heidän piti tuoda syntiuhreja Jumalalle syntiensä sovitukseksi, koska he eivät kyenneet voittamaan syntiä, joka asui heissä – heidän ihmisluonnossaan. Synti loi eron Jumalan ja ihmisten välille, ja koska synnin palkka on kuolema, oli Saatanalla, jolla oli kuolema vallassaan, ote syntisistä.

Jeesus katsoi alas taivaasta yhdessä Isänsä kanssa ja he näkivät, että ihmiskunta kärsi synnissä. Jeesus kaipasi myös sitä, että saisi jakaa sen, mitä hänellä oli taivaassa yhdessä Jumalan kuvaksi luotujen kanssa. Mutta kuinka hän pystyisi pääsemään kuilun yli, joka erotti maan taivaasta?

Oli olemassa vain yksi ratkaisu. Jonkun piti tulla maan päälle ja voittaa Saatana. Jeesus ilmoittautui vapaaehtoiseksi.

Oli olemassa vain yksi vastaus. Jonkun piti tulla maan päälle ja voittaa Saatana. Jonkun piti elää koko elämänsä ilman syntiä, niin että avattaisiin tie ihmislihan läpi puolelta toiselle. Jeesus ilmoittautui vapaaehtoiseksi.

Hän otti päälleen ihmismuodon, johon kuului luonto, jossa olivat syntiset taipumukset; ja Pyhän Hengen voimassa hän eli elämän täydellisessä voitossa! Kun hän kuoli ristillä, Saatana menetti vallan ihmisistä, koska Jeesus ei ollut tehnyt koskaan syntiä!

«Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.» (Hebr. 4:15 ) Tämä tarkoittaa, että hän vastusti jokaista kiusausta lihassaan, ja ottamalla ristinsä joka päivä, hän voitti kaiken ja avasi tien ihmislihan läpi. Ja näin hän jätti meille jalanjäljet, jotta voimme seurata samalla tiellä!

Jos otan ristini päivittäin niin kuin Jeesus teki, ei Saatanalla ole enää valtaa minusta.

Kun Jeesus riippui ristillä ja kuoli, Saatana luuli, että hän vihdoinkin oli huijannut Jumalaa. Mutta siinä hän erehtyi täysin! Kun Jeesus näyttäytyi kuolemanvaltakunnan portilla, ei Saatanalla ollut mitään syytöstä Jeesusta vastaan, koska hän oli elänyt täydellisen elämän. Sen kautta Jeesuksesta itsestään tuli kuoleman valtakunnan avainten uusi omistaja. Jeesus oli vihdoin luonut sillan Jumalan ja ihmisten välille.

Muistelen Johanneksen evankeliumin 3:16 toista osaa: «… ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä». Tämä sisältää minulle suuren toivon. Uskon, että Jeesus tuli ja että hän avasi tien, mitä myös minä voin seurata. Tämä tie johtaa suoraan lihani lävitse ja yli sen mikä erottaa Jumalan ja minut. Tämä tarkoittaa, että minun ei Jeesuksen uhrin takia enää tarvitse olla synnin orja, ja jos otan ristini päivittäin niin kuin Jeesus teki, ei Saatanalla enää ole valtaa minuun.

Jumalan avulla voin saada voiman voittaa synnin, joka on lihassani, ja kun vastustan Saatanaa ja kuoletan synnin, voi jotain taivaallista ja jumalallista tulla esille arkipäivän elämässäni. Kun teen tämän, käyn samaa tietä, mitä Jeesus kulki – tietä, joka johtaa suoraan taivasten valtakuntaan. Tulen jakamaan iankaikkisuuden yhdessä hänen kanssaan!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.