"Mikä tulee suusta ulos" – 20 raamatunlausetta ajateltavaksi

"Mikä tulee suusta ulos" – 20 raamatunlausetta ajateltavaksi

Mitä luemme tai kuuntelemme, mitä ajattelemme ja mitä puhumme – mikään näistä ei ole vailla merkitystä, erityisesti, jos haluamme olla Jeesuksen opetuslapsia.

4 Minuuttia ·

Jokainen jäljempänä oleva raamatunlause muistuttaa meitä voimakkaasti sanan voimasta, kuinka tärkeää on sen varjeleminen sydämessämme ja mielessämme, ja millä vakavuudella Jumala katsoo näitä asioita. Kokonaisuutena tämä raamatunlauseiden kokoelma on mahtava kehotus meille elää tietoista elämää Jumalan kasvojen edessä pysyen pyhällä perustalla!

Ota nämä kehotukset sydämellesi, ja koettele itseäsi: Mitä päästät sisälle ja mitä päästät ulos? Mikä vaikutus ajatuksillasi ja käyttämilläsi sanoilla on? Vetävätkö ne sinut ja toiset alas vai rakentavatko ne ikuisilla arvoilla? Oletko elävän veden lähde?

Ps. 19:15

”Kelvatkoot suuni sanat ja sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani!”

Ps. 39:2

”Minä sanoin: "Minä valvon vaellustani, etten tekisi kielelläni syntiä. Minä vartioin suutani ja pidän sen suljettuna, niin kauan kuin jumalaton on edessäni."  

Ps. 141:3

”Herra, aseta suulleni vartija, vartioi huulteni ovea!”

Snl. 4:23

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.”

Snl. 10:32

”Vanhurskaan huulet tietävät, mikä on Herralle mieleen,  mutta jumalattomien suu on pelkkää kavaluutta.”

Snl. 21:23

”Joka suutaan ja kieltään vartioi, se varjelee sielunsa ahdistuksilta.”

Matt. 12:33-37

"Tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja! Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." 

Matt. 15:18-20

”Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä." 

Joh. 4:14

”Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."   

Ef. 4:29-30

”Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä…”

Ef. 5:3-4

”Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, eihän se sovi pyhille, ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta!”  

Kol. 3:8

”Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki: viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne.”

Kol. 3:16-17

”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan!”

Kol. 4:6

”Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata.” 

1. Tim. 4:12

”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa!”

2. Tim. 2:16-17

“Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle ja heidän puheensa leviää kuin syöpä.” 

Hepr. 13:15

“Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään.”

Jaak. 1:26

”Jos joku luulee palvelevansa Jumalaa mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha.”

Jaak. 3:2-12

”Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. …Samoin kieli on pieni jäsen mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli – ja kuinka suuren metsän se sytyttää! Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.  …mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni! Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja eikä viiniköynnös viikunoita. Eikä suolainen lähde anna makeaa vettä!”

1. Piet. 3:10

”Sillä: joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta.”

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.