Mikä sovitus on Raamatussa ja miksi tarvitsemme sitä?

Mikä sovitus on Raamatussa ja miksi tarvitsemme sitä?

Sovitus on todiste Jumalan suunnattomasta rakkaudesta ja laupeudesta. Lue, mitä se merkitsee meille!

4 Minuuttia ·

Miten tulemme sovitetuiksi?

Ainoastaan yksi asia tyydyttää Jumalan suuren vihan syntiä kohtaan: Kuolema synnille. Mutta jos Jumala surmaisi jokaisen syntisen maan päällä sovittaakseen heidän tekemänsä synnit, ihmiskuntaa kohtaisi loppu. Jumala on sitä vastoin laupias, pitkämielinen Jumala, joka rakastaa luomakuntaansa ja ihmisiä kaikkein eniten. Hän ei halua heidän tuhoaan, vaan haluaa luoda suhteen heihin ja harjoittaa yhteyttä heidän kanssaan.

Sovitus lain alaisena vanhan liiton aikana

Vanhassa liitossa ihmiset voivat ottaa eläimen (esimerkiksi lampaan) uhrattavaksi temppelissä. Eläimen piti olla täydellinen eikä siinä saanut olla mitään vikaa. Kun eläin kuoli ihmisen puolesta, hän tuli sovitetuksi ja sai syntinsä anteeksi. ”Veressä on näet lihan sielu, ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sieluillenne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu.” 3. Moos. 17:11.

Lue 3. Mooseksen kirja 16 ja Heprealaiskirje 9: 18-20.

Eläinten veri oli kuitenkin vertauskuvallinen merkki, mutta se ei kyennyt estämään ihmisiä rikkomasta lakia. Heidän piti tulla yhä uudestaan sovitetuiksi (Hepr. 10:1-4). Oli selvää, että jotain piti tehdä toisin.

Sovitus Jeesuksen kautta Uudessa liitossa

Muutos tuli Jeesuksen myötä. Hän oli Jumalan Poika, mutta hän ”tyhjensi itsensä” ja tuli ihmiseksi, jolla oli sama inhimillinen luonto kuin meillä kaikilla. Se tarkoittaa, että hän tuli kiusatuksi kaikessa niin kuin me. Jeesus kuitenkin syntyi Jumalan Hengestä, ja Henki seurasi häntä läpi koko hänen elämänsä ja antoi hänelle tahdon ja voiman voittaa kiusaukset, niin ettei hän koskaan tehnyt syntiä (Matt. 1:18-22; Luuk. 1:30-35; Fil. 2:5-8; Hepr. 4:15; Jes. 61:1-3).

Jeesus, joka oli ainut ihminen kautta koko historian, joka oli täysin puhdas ja ilman syntiä, ristiinnaulittiin kuitenkin rikollisena. Näin hän otti kantaakseen koko maailman syntisten rangaistuksen, Jumalan Karitsa, joka oli tahraton, täydellinen uhri! Jeesus sovitti meidän syntimme, mikä tarkoittaa, että Jumalan suuri viha syntiä kohtaan väistyi pois kaikista niistä, jotka uskovat häneen. Sen sijaan hän antoi heille lahjaksi ikuisen elämän (Jes. 53:4-11; Joh. 3:14-17; 1. Joh. 2:2)!

Emme voi tehdä mitään itsestämme, jotta ansaitsisimme anteeksiannon ja pelastuksen (Gal. 2:16; Ef. 2:8-9 jne.) Sovitus anteeksiannon kautta on ilmainen lahja, jonka saamme vain Jumalan armosta, rakkaudesta ja pitkämielisyydestä ja meidän otettava se vastaan uskon kautta. ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

Lue Room. 5 Jeesuksen kautta tulleesta armon lahjasta.

Armon lahja

Emme koskaan voi käsittää sovituksen armolahjan ylenpalttista merkitystä. Jotta me kuitenkin voisimme ylipäätään alkaa ymmärtää sitä, meidän täytyy tulla syvään itsemme tunnustamiseen. Totuus on, että me kaikki olemme syntisiä, olemme kaikki tehneet rikkomuksia, olemme kaikki omahyväisiä ja itsekkäitä luonteeltamme. Meidän täytyy myös ymmärtää, millaisena Jumala näkee synnin. Synnillä ei ole minkäänlaista tulevaisuutta ikuisuudessa, eikä meillä olisi ollut mitään mahdollisuutta ilman Jeesuksen Kristuksen armoa ja rakkautta – hänen, joka antoi henkensä maksaakseen meidän syntimme. Tämä armon lahja on antanut meille kuitenkin uuden mahdollisuuden, olemme jälleen elpyneet – olemme saaneet ikuisen elämän. Emme koskaan voi riittävästi kiittää tai palvoa häntä siitä!

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olemme tulleet sovitetuiksi?

Vanhassa liitossa eläinuhrit kattoivat  ainoastaan tietyt synnit, jotka oli tehty ”edellisen uhraamisen jälkeen”, eivätkä ne poistaneet synnin juurta – ihmisluonnossa olevaa himoa ja halua tehdä syntiä. Ihmiset olivat heikkoja ja lankesivat kerta toisensa jälkeen, niin että synnin ja anteeksiannon noidankehä ei lakannut koskaan.

Uudessa liitossa Jeesuksen uhri kattoi kaikki maailman synnit! Se, miten hän eli ja kuoli, teki sen mahdolliseksi, ja sillä on ratkaiseva merkitys kaikille niille, jotka uskovat häneen ja haluavat olla hänen opetuslapsiaan. Jeesuksen arvovalta syntiin ja kuolemaan nähden johtui hänen uskollisuudestaan olla kuuliainen Jumalan tahdolle. Hän kielsi aina oman tahtonsa kiusauksessa (himot ja halut inhimillisessä luonnossaan), otti ristinsä joka päivä ja ”kuoletti” synnin perussyyn omassa elämässään. Jumala kykeni Jeesuksessa tekemään sen, jota mitä Vanhan liiton laki ja uhrit eivät kyenneet: Hän saattoi tuomita synnin lihassa (Room. 8:3; Hepr. 2:14).

Miksi tämä on niin tärkeää meille? Jeesus itse sanoi meille, että voimme seurata häntä (Luuk. 14:26-27). Toisin sanoen, jos teemme nämä asiat, voimme olla hänen opetuslapsiaan ja elää samaa elämää. Sovitus teki meille mahdolliseksi aloittaa puhtain paperein, ja Jeesuksen esikuva ja Pyhä Henki, jotka hän on antanut meille, tekevät meille mahdolliseksi voittaa, niin kuin hän on voittanut ja perimään kaiken hänen kanssaan (Ilm. 21:7)!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.