Mikä on kristinuskon tulos?

Mikä on kristinuskon tulos?

Tuottaako uskosi jotain?

3 Minuuttia ·

On kiistaton tosiasia, että Kristuksella on ollut merkittävä vaikutus maailmaamme. Jos Jeesus ei olisi syntynyt, maailma ei olisi sellainen, kuin tuntemamme maailma on tänään. Ei olisi katolilaisia, protestantteja, ei joulun viettoa. Amerikkalaisessa dollarin setelissä ei olisi sanoja ”In God we trust”. Amerikka (joka perustettiin kristillisten arvojen mukaiseksi) ei itse asiassa olisi se maa, jona me tunnemme sen tänään.

Mutta jos unohdamme hetkeksi kristinuskon kulttuuriin liittyvät ja sosiaaliset seuraukset, voimme hyvin esittää ajankohtaisen kysymyksen: Mitä kristinusko oikeastaan on saavuttanut?

Onko kristinusko ratkaissut maailman nälkäongelman? Tuskin. Aseellisen väkivallankäytön? En usko. Onko se palauttanut rauhan maailmaan? Ei lainkaan… Onko siitä seurannut jotain tuloksia?

”Se, joka pysyy minussa, kantaa paljon hedelmää”

Jeesus sanoi: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani.” Joh. 15:5 ja 8.

Tästä näemme, että hedelmät ovat kristittynä elämisen tulos. Tämä tulos ei ilmene välittömänä maailmanrauhana, tai että kaikki elämän ongelmat lakkaisivat heti. Jeesus kertoo meille, että todelliset opetuslapset kantavat hedelmää.

”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.” Gal. 5:22-24. Jeesus puhuu Hengen hedelmistä: ne ovat Kristuksen hyveitä ja tulos siitä, että tottelemme Jumalan sanaa ja hänen tahtoaan elämässämme.

Uusi luonto

Kun luovut omasta tahdostasi (omista himoistasi ja haluistasi) toteuttaaksesi Jumalan tahdon, silloin ”ristiinnaulitset” lihasi, niin kuin Raamattu sen ilmaisee. Jumalaa miellyttääksesi luovut tietoisesti omista synnillisistä himoistasi, haluistasi sekä taipumuksistasi,  tai kiellät ne, koska ne vain poistavat sinulta rauhan ja tyytyväisyyden. Jumalan tahdon toteuttamista kaikissa elämän olosuhteissa seuraa saamasi uusi mieli. Tulet Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja kannat hedelmää hänelle (Room. 12:2; Room. 8:29).

Kun kerta toisensa jälkeen toteutat uskollisesti Jumalan tahtoa, se merkitsee lähtökohdaltaan sitä, että tulet yhdeksi hänen tahtonsa ja luontonsa kanssa, ja hänen hyveensä korvaavat omat luonnolliset, syntiset taipumuksesi.  Ennen sydämessäsi vallitsi rauhattomuus, mutta nyt sen tilalle tulee rauha. Opit olemaan lempeä siellä, missä aiemmin olit töykeä. Nyt voit osoittaa loputonta hyvyyttä ja rakkautta toisia kohtaan, kun ennen hyvyytesi ja rakkautesi kohtasivat inhimilliset rajat. Lista jatkuu ja jatkuu.

Hedelmistä te heidät tunnette

Jeesus sanoo: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä.” Matt. 7:15-18.

Tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka väittävät olevansa kristittyjä, mutta jotka eivät todella seuraa Kristusta. Tästä johtuen voi olla vaikea tietää, keneen voit luottaa tai ketä uskoa. Kristinusko näyttää kokonaisuudessaan olevan puutteellinen monilla alueilla. Totuus on kuitenkin se, että todellinen kristinusko, Jeesuksen seuraaminen ja omasta tahdosta luopuminen joka tilanteessa itse asiassa tuottaa tulosta. Jeesus kertoo meille, että voimme tuntea aidot kristityt tästä tuloksesta.

Kysymys kuuluu siten: Mitä uskosi saa aikaan? Tulevatko Hengen hedelmät esiin elämässäsi?

Jaakob kehottaa meitä: ”Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” Jaak. 1:22. Kun harjoitat Sanaa ja seuraat Jeesusta kaikissa kohdin, kannat luonnollisesti hyviä hedelmiä ja edistyt uskonelämässäsi. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, uskollisuus, nöyryys, pidättyväisyys ovat tuloksena uskostasi. Ja tämä on kristinuskon tulos!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.