Mahdoton tulee mahdolliseksi

Mahdoton tulee mahdolliseksi

Jeesus toi “paremman toivon”. Tiedätkö, mikä se on?

6 Minuuttia ·

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala…” Room. 8:3-4.

Jumala oli antanut kansalleen lain, jonka oli tarkoitus auttaa ja ohjata heitä hyvään. Mutta laille oli mahdotonta tehdä niitä, jotka palvelivat Jumalaa, täydellisiksi omantunnon mukaan; laki ei kyennyt ottamaan pois syntejä (Hepr. 7:19; Hepr. 9:9-10; Hepr 10:1-4). Laki oli suureksi avuksi. Sen voimme nähdä, kun luemme vanhoista pyhistä, jotka elivät lain mukaan: He saavuttivat suuria siunauksia, mutta yksikään heistä ei saavuttanut täydellisyyttä. Sen tähden laista sanotaan, että se oli heikko ja tarpeeton, mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

Sen Jumala teki!

Parempi toivo, joka nyt on annettu meille, jota heillä ei ollut vanhassa liitossa, on se, että kaikesta voi tulla täydellistä. Siinä toivossa voimme lähestyä Jumalaa. Mutta hyvin harvalla on se toivo elävänä, kun he etsivät Jumalaa. Tulla täydelliseksi? Mahdotonta, kuuluu lähes jokaisen suusta. Niin, niin kauan kuin ihminen on lain alla, se on mahdotonta, mutta se, mikä oli mahdotonta, sen Jumala teki.

Monet sanovat: Jeesus täytti lain, niin että nyt armo peittää elämämme, olimmepa sitten kuinka kurjia tai syntisiä tahansa, ja Jumala näkee meidät täydellisinä Jeesuksessa. Mutta on kirjoitettu: ”…jotta lain vanhurskauden vaatimus (joka oli lain sisin tarkoitus, mutta johon se ei kyennyt) täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan.” Se ei ollut jotain, mikä täyttyi vain Jeesuksessa ja luetaan meille vanhurskaudeksi, vaan sen on määrä täyttyä myös meidän vaelluksessamme. Nyt poistamme sanan ”Mahdotonta” ja otamme sen sijaan sanan ”Mahdollista”. Jeesus on tuonut meille paremman toivon.

”Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri – hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle – puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” Hepr. 9:13-14.

Lain uhraamiset pyhittivät ainoastaan tehtyjen syntien anteeksisaamiseen. Niiden vaikutus ulottui ainoastaan astian ulkopuoliseen puhdistamiseen, ulkoiseen vanhurskauteen, ja he tunsivat, että heiltä puuttui sisäinen puhdistus (Matt. 23:28). He saattoivat tehdä paljon hyvää lain mukaan, mutta he eivät muuttuneet sisimmässään. Se ei ollut täydellinen. Seurauksena oli ainoastaan kuolleita tekoja.

Poika tuli osalliseksi lihasta ja verestä

Laki oli heikko ja hyödytön ihmisten lihalle, jonne synti oli tunkeutunut ja piti ihmiset vankinaan. Sitten Jumala lähetti Poikansa, joka tuli osalliseksi lihasta ja verestä samalla tavoin kuin lapset (Hepr. 2:14). Hänen kauttaan mahdoton tuli mahdolliseksi. Silloin meistä tulee täydellisiä. Sisimmässämme tapahtuu muuttuminen. Ihmiset saivat syntinsä anteeksi pukkien veren kautta, mutta pukithan eivät olleet voittaneet mitään syntiä, ja siksi ne eivät myöskään voineet antaa voittoa.

Ihmiset tekivät syntiä yhä uudestaan, ja siksi heidän piti yhä uudestaan tuoda samat uhrit, jotka jatkuvasti muistuttivat heitä synneistä (Hepr. 10:1-4). Jeesus on itse kohdannut synnin, mutta hän on myös voittanut sen; siksi hänen verensä voi tehdä niin paljon enemmän kuin pukkien veri. Hän voi myös antaa voiton kaikista synneistä, niin että kaikki tulee kohdalleen sen mukaan kuin meillä on valoa.

Useimmat pyytävät anteeksi, mutta näkevät muutoksen mahdottomana. Toisilla on uskoa osittaiseen muutokseen, mutta että kaikki tulisi kuntoon, ei: ”Mahdotonta!”, kuuluu jälleen. Mutta ylistetty olkoon Jumala, olemme saaneet ilosanoman julistettavaksi vilpittömille, että se, mikä oli mahdotonta, on tullut mahdolliseksi. Sen tähden kuuluu kehotus: ”Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen …” Hepr. 6:1 (KR38). Paavali unohti sen, mikä oli takanapäin ja pyrki täydellisyyteen (KR92). Hän ei tehnyt tätä tietämättömänä; tieto Kristuksesta oli antanut hänelle tämän toivon ja innon. Hän tiesi, että mahdoton oli tullut mahdolliseksi, ja hän uhrasi kaiken tullakseen täydelliseksi.

Miksi tämän ”paremman toivon” saaminen on ihmisille niin vaikeaa? – He eivät halua luopua siitä, mitä he saavuttavat lihan mukaan. Emme voi rientää kohti täydellisyyttä ja samalla etsiä tyydytystä lihalle. Se on mahdotonta; mutta lihan ristiinnaulitseminen himoineen ja haluineen Kristuksen Hengessä ja täydelliseksi tuleminen omassatunnossa on mahdollista.

Jumalan tahdon tekeminen

Jeesus sanoi: "Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit …Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Hepr. 10:5-10.

Jumala ei tahtonut uhria ja lahjaa, vaan tahtonsa noudattamista. Se oli kuitenkin mahdotonta lain mukaan. Siksi Jeesus sai ruumiin. Hän poisti ensimmäisen, nimittäin kaikki uhraamiset, ja toi tilalle toisen, nimittäin Jumalan tahdon tekemisen. Sen mekin tunnemme – että juuri tämä on täydellistä. Jeesuksen ruumis tuli uhratuksi, kun hän toteutti Jumalan tahdon.

”Meidät kaikki …on yhdessä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi…” 1. Kor. 12:13. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Olemme saaneet Kristuksen Hengen, sen Hengen, jossa olemme ristiinnaulinneet lihamme himoineen ja haluineen, ja etsimme sitä, mikä on ylhäällä emmekä sitä, mikä on maan päällä. Me olemme täällä maan päällä ainoastaan tehdäksemme Jumalan tahdon. Olemme luopuneet kaikesta ja vihaamme jopa omaa elämäämme; kun mahdoton on tullut mahdolliseksi. Ruumiimme on elävä, pyhä, Jumalalle otollinen uhri.

Meille, jotka olemme kastettuja yhdessä Hengessä yhdeksi ruumiiksi, meille, jotka olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, ei Jumalan käskyjen pitäminen ole orjuutta. Meille ne ovat helppoja. Me emme sano, ettei meidän pidä tehdä mitään. Todistamme alinomaa teoista tehdäksemme Jumalan tahdon kaikissa niissä tilanteissa, joista olemme saaneet valoa, sillä meistä on tullut Kristuksen Hengen kautta jäseniä ruumiiseen, joka tuli ainoastaan tekemään Jumalan tahdon. Raskas ja ikävä ”Mahdoton” on kadonnut, ja parempi toivo on tuotu tilalle. Iloitsemme kaikesta Jumalan tahdosta, joka nyt on tullut ”Mahdolliseksi”.

Raamatunkohdissa on käytetty Raamattu Kansalle- käännöstä. 

Tämä on mukailtu versio artikkelista, joka julkaistiin ensimmäisen kerran joulukuussa 1940 otsikolla «Umulig – Mulig» BCC:n lehdessä «Skjulte Skatter».

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.