Maailman turmelus, joka aiheutuu himosta

Maailman turmelus, joka aiheutuu himosta

Turmelus on itserakkautta, johon on liittynyt ahneutta, kunnian tavoittelua, kateutta, panettelua, riitaisuutta jne. Miten pakenemme sitä?

2 Minuuttia ·

Mitä on maailman turmelus? Mitä on turmelus kotona? Mitä on turmelus avioparien kesken? Mitä on turmelus seurakunnassa? Tai mitä on turmelus omassa sydämessäsi?

Turmelus on itserakkautta, joka liittyy ahneuteen, kunnian etsimistä, kateutta, panettelua ja juoruilua, riitaa ja kaikkea muuta kurjuutta. Se turmelee ja tuhoaa vanhurskauden, rauhan ja ilon, ihmisten välillä olevat hyvät suhteet seurakunnassa, maailmassa, avioparien välillä, lasten ja vanhempien välillä, samassa seurakunnassa olevien jäsenten välillä, uskovien välillä.

Mistä kaikki tämän maailman turmelus on peräisin? Himosta!

Pietari sanoi niille, jotka halusivat tulla osallisiksi jumalallisesta luonnosta: ”…pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” Jos koet, että joku tulee sinua liian lähelle, sisimmässäsi syttyy kohta kipinä. Sydämessäsi alkaa kuohua. Elämän pyörä syttyy tuleen, ja ennen kuin tajuatkaan, se ryöpsähtää esiin hallitsemattomalta kieleltäsi. Näin turmelus on vallannut kodin. Olet syttynyt tuleen helvetistä, Jaakob sanoo.

Pakene turmelusta! Se on todella lähellä. Se ei ole jotain, mikä on epämääräisenä maailmassa, uskottomien parissa. Turmelus näyttäytyy kaikkialla, missä himo saa vallita edes aivan vähän. Eikä ainoastaan uskottomien parissa, vaan omassa sydämessäsi, omassa perheessäsi ja keskellä seurakuntaa.

Sammuta kipinä ennen kuin se sytyttää elämän pyöräsi tuleen. Sulje hana ennen kuin sen vesi virtaa vapaasti ja alkaa tehdä tuhotyötään. Uteliaisuus johtaa juoruiluun, ja kaikki ahneus kateuteen. Jos kylvät lihaan, saat kylvää lihan turmelusta ympäriltäsi. Korjaat turmeluksen satoa kotona, seurakunnassa ja omassa sydämessäsi. Niität sitä, mitä kylvät!

Ajattele kaikkea turmelusta! Se on pelkästään himon seurausta. Kuolema lihalle himoineen ja haluineen!

Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen (Gal. 5:24). Elämä sen tulee paljastamaan!

Add layout

Status *

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.