Laskemmeko päivämme oikein?

Laskemmeko päivämme oikein?

Paavali kykeni todistamaan : "Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun p¨äättänyt, uskon säilyttänyt." Minkälainen sinun todistuksesi tulee olemaan?

4 Minuuttia ·

Jumalan tahdon etsiminen on viisautta

Mooses pohti elämän katoavaisuutta kirjoittaessaan Psalmin 90 ja totesi toistuvasti, kuinka lyhyt elämä on (ks. jakeet 4-9). Hän tulee tähän johtopäätökseen: ”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen.” Ps. 90:12.

 Paavali antaa meille samanlaisen kehotuksen: ”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto.” Ef. 5:15-17. Jumalan tahdon etsiminen on viisain pyrkimys, johon voimme ryhtyä maan päällä. Sen tekemällä saamme viisaan sydämen.

Lihansa päivinä Jeesus etsi tätä viisautta: ”Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: ”Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mieltynyt. Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala.” Hepr. 10:5-7.

 Jeesus antoi myös tämän todistuksen: ”En minä voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan kuin kuulen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.” Joh. 5:30. Hänen ajatuksensa olivat täysin Jumalan tahdon tekemisen valtaamia.

 Kuinka elämme omaa elämäämme?

Kaikki Uuden testamentin kirjoitukset on kirjoitettu auttamaan uskovia Jumalan tahdon löytämisessä. Esimerkiksi Johannes näyttää tämän meille selkeästi: ”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” 1. Joh. 2:15-17.

 Myös Pietari opastaa meitä näin: ”Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein.” 1. Piet. 2:21-23. Nämä ja monet muut kehotukset on annettu johdattamaan meitä Jumalan tahdon tuntemiseen.

Kun laskemme päivämme tällä tavalla, meitä odottaa runsas palkinto iankaikkisessa elämässä. Tuntiessaan elämänsä olevan lopussa Paavali, joka oli elänyt tällä tavalla hyvin monta vuotta, todistaa: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään.” 2. Tim. 4:7-8.

 

Laskekaamme loppuelämämme jokainen päivä siten, että elämme viisaasti, etsien koko sydämestämme Jumalan tahdon tekemistä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.