Kutsuttu vapauteen synnistä

Kutsuttu vapauteen synnistä

Kutsumuksemme Jeesuksen opetuslapsena on elää voittoisaa elämää. Elämää, jossa elämme ja hallitsemme syntiä.

3 Minuuttia ·

Kutsumuksemme Jeesuksen opetuslapsena on elää voittoisaa elämää. Elämää, jossa elämme ja hallitsemme syntiä. (Room. 5:17)

Jeesus haluaa, että muutumme hänen kaltaisekseen. Kaikki, jotka katsovat Herran kirkkautta muuttuvat saman kuvan kaltaisiksi. Jeesuksen kirkkaushan on hänen elämänsä, elämä synnin voittamisessa. Ihminen, joka elää voitossa synnistä, tulee palvelijaksi, joka on pylväs Jumalan rakennuksessa. Siitä, joka voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. (Ilm. 3:12)

Lupaukset kuuluvat niille, jotka voittavat

Se, joka voittaa! Jeesus halusi voittajia kirjoittaessaan seitsemälle Lähi-idän seurakunnalle. Lupaukset kuuluvat niille, jotka voittavat. Voittoisan elämän voima on Pyhässä Hengessä, jonka Jumala antaa niille, jotka tottelevat häntä. (Ap.t. 5:32) Saamme voimaa syntisten himojen ja halujen hylkäämiseen olemalla kuuliaisia olemalla kuuliaisia Pyhän Hengen vaikutuksiin sydämessämme. Jeesus avasi tien voittoisaan elämään, riemuvoittoon synnistä. Paavali oli niin innostunut tästä elämästä, että hän melkein huusi: Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? (Room. 6:1-2)

Jeesus avasi tien voittoisaan elämään, riemuvoittoon synnistä.

Se pelastus, jota julistetaan evankeliumin kautta, ulottuu paljon syvemmälle kuin tavallinen ymmärrys pelastuksesta, joka useimmille tarkoittaa pelkästään syntien anteeksiantoa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. (1.Piet. 1:8-9)

Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois; hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet: Katsokaa, halveksijat, hämmästykää – ja olkaa tuhon omat! Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. (Ap.t. 13:36-41).

Työ, jota Jumala tekee opetuslapsissaan, johtaa siihen, että uskovat tulevat osallisiksi Jumalan omasta luonnosta. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. (2. Piet. 1:3-4)

Voit saada elämästä rajattomasti irti, evankeliumi ei aseta sille mitään rajoja.

Jumala tulee vahvistamaan voimakkaasti sinua, joka tunnet, että Jumala vaikuttaa sisimmässäsi halua tulemaan kokosydämiseksi opetuslapseksi. Voit saada elämästä rajattomasti irti, evankeliumi ei aseta sille mitään rajoja. Ajattele, että voit tulla osalliseksi Jumalan omasta luonnosta, hänen laupeudestaan, rakkaudestaan, oikeudenmukaisuudestaan ja hyvyydestään. Tämä korotettu elämä on tarkoitettu hänen opetuslapsilleen. Jos kuulet hänen kutsuvan sinua, älä paaduta sydäntäsi, vaan käänny Jumalan puoleen, ja luovu elämästäsi tässä maailmassa. Tulet kokemaan yhteyttä ja veljeyttä muiden veljien ja sisarien kanssa, joilla on sama kaipuu kehittyä tässä elämässä.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.