Kuka on kristitty?

Kuka on kristitty?

Kuka on kristitty? Voivatko kaikki kutsua itseään kristityksi? Ja saavatko kaikki kristityt olla iankaikkisuuden Jeesuksen kanssa?

3 Minuuttia ·

Kuka on kristitty? Voivatko kaikki kutsua itseään kristityksi? Ja saavatko kaikki kristityt olla iankaikkisuuden Jeesuksen kanssa?

On tärkeää ymmärtää, että ei välttämättä ole kristitty, vaikka on syntynyt kristilliseen maahan ja kulttuuriin tai kristilliseen perheeseen. Kukaan tässä maailmassa ei ole syntynyt kristityksi. Vaikka henkilö pitäisi itseään kristittynä tai eläisi kristillisten periaatteiden mukaan, ei hän automaattisesti ole kristitty. Ihminen ei millään voi olla kristitty oman luonteenlujuutensa, tahdonvoimansa, tietonsa, kykyjensä, vanhurskaudenaistinsa tai tunteidensa perusteella.

"Kääntyminen" ei ole vain sana

Ihminen on luontonsa puolesta aivan synnin hapattama. Nämä synnit ovat tuttuja kaikille ihmisille ympäri maailmaa, sekä kristityille että ei-kristityille. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureus, varkaudet, väärä todistus, pilkka, taikuus, siveettömyys jne. Kaikki ihmiset ovat näiden syntien sitomia suuremmassa tai pienemmässä määrin. Ja näiden syntien tähden ihminen ei ole Jumalalle otollinen; me olemme Jumalan vihollisia synnin takia.

Kristitty on sellainen henkilö, joka on tullut ymmärtämään vakavuuden siinä, että olisi Jumalan vihollinen. Sillä kuinka ihminen, joka elää synnissä, voi olla Kaikkivaltiaalle mieliksi? Tähän ymmärrykseen tultuaan kristitty mies tai nainen on katunut aikaisempaa elämäänsä ja tullut kristityksi. Toisin sanoen: kristitty on sellainen ihminen, joka on kääntynyt.

"Kääntyminen" ei ole vain sana; se on jotain käytännönläheistä. Käännymme jostakin johonkin; esimerkiksi tietämättömyydestä ymmärrykseen, tai ajan hukkaamisesta tekemään hyödyllistä työtä, tai itsensä rakastamisesta tekemään hyvää muille. Kääntyminen tarkoittaa kääntymistä pois pahasta ja tekemään Jumalan tahto.

Tarvitaan pelastaja

Ihmisen sydän tuntee tarvitsevansa pelastajan. Sellaisen, joka voi pelastaa kyseisen henkilön hänessä itsessään asuvasta synnistä. Tämä Jumalalle antautuminen, tai niin kuin sitä aikaisemmin olemme kutsuneet, kääntyminen, on uskonteko; uskoa siihen, että Jumala haluaa vapauttaa ihmisen synnin vallasta niin, että tämä voi elää elämäänsä täällä maan päällä Jumalalle otollisesti. Sellainen ihminen, joka on antautunut näin, on tullut kristityksi.

Kristitty on pelastunut jostakin – jostakin pahasta johonkin hyvään. Se ei tapahdu hetkessä. Kristitty voi saada syntien anteeksiannon hetkessä, mutta se on vain alku jatkuvalle pelastustyölle. Kääntymisen jälkeen kristitty pelastuu vähä vähältä synnistä, joka riippuu niin lujasti hänessä kiinni.Siten hän kasvaa ja kehittyy jatkuvasti pelastuksessa.

Jeesus Kristus, Jumalan poika, eli täällä maan päällä elämää, joka oli Jumalalle mieluisaa. Hän voitti kaikki tietämämme synnit Jumalan voimassa. Näin hänestä tuli meidän pelastajamme. Nyt myös me voimme, kuten hän, voittaa synnin elämässämme. Hän on antanut meille Pyhän Hengen voiman, joka johtaa ja vahvistaa meitä saamaan voiton siitä, mihin edelleen olemme sidoksissa, vaikka olemme jo kristittyja ja kääntyneet.

Kristitty vs. uskonnollinen

Jeesus sanoi: «Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra!", pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.»

Sana "kristitty" tarkoittaa "Kristuksen kaltaista" tai "olla Kristuksen kaltainen". Siksi se on jotain aivan muuta kuin uskonnollisuus. Uskonnollisuus on yhtä kuin uskonnosta kiinnostuminen tai että omistaa uskonnollisia tapaja. On olemassa monia eri uskontoja  ja uskonnollisia muotoja, jopa niiden parissa, jotka lukevat Raamattua. Kristittynä oleminen sitä vastoin tarkoittaa Jeesuksen jalanjäljissä seuraamista ja hänen kaltaisekseen tulemista. Pääpaino on tekemisessä ja siinä ettei ole teeskentelijä.

Jeesus sanoi: «Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra!", pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.» Tässä näemme, ettei taivaaseen pääse vain sen perusteella, että Jeesus Kristus, vanhurskas, kuoli meidän puolestamme. Uskon tulee vaikuttaa, että teemme vanhurskauden henkilökohtaisessa elämässämme. Matt. 7: 21; 2. Tim. 2: 19 ja 22.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.