Kuinka voit puhua Jumalan sanaa rohkeasti?

Kuinka voit puhua Jumalan sanaa rohkeasti?

Voimme aivan liian helposti epäillä, ettei meillä olisi mitään annettavaa toisille.

4 Minuuttia ·

"…saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella." 2.Tim. 4:2. "Herra katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi." Ap.t. 4:29.

Jumala haluaa, että hänen palvelijansa tekevät hänen sanansa mukaan ja puhuvat sanaa uskon rohkeudella. Meidän tulee rohkaista ja kehottaa toisiamme, rakentaen toinen toistamme uskossa. Mutta usein monenlaiset ajatukset voivat estää meitä tekemästä sitä.

Et ehkä ole, pappi, pastori tai apostoli. Ehkä pidät itseäsi liian nuorena, tai ajattelet, että sinulta puuttuu taitoa tai kykyä ilmaista asioita oikein. On helppoa alkaa epäillä, ettei sinulla ole mitään annettavaa toisille.

Palvelijan mieli

Jeremia, vanhan testamentin profeetta, ajatteli myös niin. Hän sanoi Jumalalle, ettei hän osaisi puhua; hän tarkoitti, että oli aivan liian nuori siihen, että Jumala voisi käyttää häntä. "Älä sano: ‘Minä olen nuori', vaan mene kunne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jer. 1:7-8.

Tärkeintä on, että haluat tehdä Jumalan tahdon mukaan ja että olet nopea tekemään sen, mitä hän puhuu sydämessäsi.

Jumala ei pitäydy standardeihin, kun hän löytää palvelijoita. Sinun ei tarvitse olla tietyssä iässä, tietyn pituinen tai kokoinen. Sinun ei myöskään tarvitse olla syntynyt tiettyyn perheeseen, tai palvella tietty määrä joka vuosi. Tärkeintä on, että haluat tehdä Jumalan tahdon mukaan ja että olet nopea tekemään sen, mitä hän puhuu sydämessäsi.

Meidän kykymme on Jumalasta

Johannes 8:12:ssa Jeesus sanoo: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus." Kun seuraamme Kristusta nöyryyden tiellä, on selvää, että todellakin saamme elämän valon! Se ei ole jotain meistä itsestämme, tai jotain, mikä tulee omasta älykkyydestämme tai henkilökohtaisista taidoistamme. Ei, se tulee itse Jumalalta. "…ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita…" 2. Kor. 3:5-5.

Kun uskomme Jumalaan ja meidän kykymme on häneltä, silloin voimme olla rohkeita elämän tilanteissa tekemään ja puhumaan sen, mitä hän vaikuttaa sydämessämme.

Jesaja 41:10:ssä Herra sanoo: "…älä pelkää, minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä." Kun uskomme Jumalaan ja meidän kykymme on häneltä, silloin voimme olla rohkeita elämän tilanteissa tekemään ja puhumaan sen, mitä hän vaikuttaa sydämessämme. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka heikoksi ja avuttomaksi tunnemme itsemme; Jumala itse on luvannut, että hän vahvistaa meitä suorittamaan hänen tahtonsa.

Sana, josta todistamme

Ilmestyskirjassa 12:11 on kirjoitettu, että pyhät voittivat Saatanan "Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta". Kristittyinä meidän tulee todella seurata Kristusta ja pitää Jumalan sana koko sydämestämme. (Joh. 14:23). Jos teemme sen, meillä on valta ja voima todistuksissamme. Voimme puhua Jumalan sanaa rohkeasti, kun olemme henkilökohtaisesti kokeneet Jumalan työn elämässämme. Saatana, joka myös tunnetaan "veljiemme syyttäjänä", ei halua mitää muuta enemmän kuin sitä, että Jumalan ihmiset vaikenesivat. Kun Jumalan sanaa puhutaan voimalla  ja rohkeasti, silloin Saatana on voimaton. Siksi hän yrittää pelotella meitä syyttävin ajatuksin ja alemmuuden ja heikkouden ajatuksin, ja hän muistuttaa meitä meidän virheistämme. Uudelleen ja uudelleen hän kertoo meille, että meillä ei ole mitään annettavaa ja että on parempi, että vain vaikenemme.

Mutta mitä Jumalan sana sanoo tästä? Aivan päinvastaista: "Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen." 2. Tim. 1:7. Sen sijaan, että olisimme pelon tai valittajahengen sitomia, voimme puhua ja kirjoittaa Jumalan sanasta voiman hengessä.

Emme ainoastaan voita Saatanaa, vaan me pystymme rohkaisemaan toisia, ja antamaan heille iankaikkisia sanoja, jotka vahvistavat ja rakentavat heitä!

Voimme rohkeasti todistaa hänen lupauksistaan, hänen uskollisuudestaan ja siitä, mitä hän tulee tekemään ja mitä hän on tehnyt elämässämme. Tämä vaikuttaa niin, että puhumme uskoa suoraan omaan sydämeemme ja tekemällä sen, meidän toivomme rakentuu ja Jumalan sana tulee elävämmäksi meille! Emme ainoastaan voita Saatanaa, vaan me pystymme rohkaisemaan toisia, ja antamaan heille iankaikkisia sanoja, jotka vahvistavat ja rakentavat heitä!

"Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu." Jes. 62:1.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.