Kuinka voin voittaa syyllisyyden tunteen kristittynä?

Kuinka voin voittaa syyllisyyden tunteen kristittynä?

Syyllisyyden tunne johtuu huonosta omastatunnosta. Omatunto kertoo minulle, mikä on oikein ja mikä on väärin, eikä minun koskaan tule tehdä vastoin sitä. Jos kuitenkin olen tehnyt niin, tulee minun pyytää Jumalalta anteeksi, uskoa, että hän on antanut minulle anteeksi, eikä enää tehdä syntiä.

4 Minuuttia ·

Syyllisyyden tunne johtuu huonosta omastatunnosta. Omatunto kertoo minulle,mikä on oikein ja mikä on väärin, eikä minun tule koskaan tehdä vastoin sitä. Jos kuitenkin olen tehnyt niin, tulee minun pyytää Jumalalta anteeksi, uskoa, että hän on antanut minulle anteeksi, eikä enää tehdä syntiä.

Minun tulee myös tarkata sitä, että omatuntoni seuraa Jumalan sanaa, niin ettei se tarpeettomasti tuomitse minua, vaan että yhä enemmän tutkin, mikä on Jumalan tahto elämässäni.

Mikä on omatunto?

Kaikilla on synnynnäinen aisti siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. "Sisäinen ääni", joka punnitsee kaikki ajatukset, sanat ja teot. Tämä "sisäinen ääni" on meidän omatuntomme, joka kertoo meille, mikä on moraalisesti oikein tai väärin.

Mutta omatunto ei ole muuttumaton. Se muotoutuu ja kehittyy ympäristön, kokemusten ja ymmärryksen mukaan. Sen takia kaikilla ihmisillä on erilainen omatunto, eikä sitä voi pitää minään "lopullisena vastauksena".

Puhdas omatunto – Vähimmäisedellytys sisäiselle rauhalle

Se, että omistaa puhtaan omatunnon, on vähimmäisvaatimus sille, että saa rauhan Jumalan kanssa. Minun ei tule koskaan, ei missään olosuhteessa, tehdä vastoin omaatuntoani, koska se on sama kuin synnin tekeminen tietoisesti. Puhdas omatunto tarkoittaa sitä, että elän sen valon ja ymmärryksen mukaan, minkä omistan.

Jos tietoisesti teen syntiä, pitää minun pyytää anteeksi Jumalalta ja tarvittaessa myös ihmisiltä. Minun tulee saada asiani järjestykseen ennen kuin voin saada edistystä hengellisessä elämässäni.

"Syyllinen" anteeksiannosta huolimatta?

Kristittynä voin edelleen tuntea syyllisyyttä siitä huolimatta, että olen vastaanottanut anteeksiannon synnistä. Kiusaaja jatkaa minun syyttämistäni asioista, joita olen tehnyt joskus menneisyydessä. Silloin minun tulee vastustaa häntä lujana uskossa, sillä Jeesus on pessyt pois syyllisyyden. Minun tulee kääntyä pois synnistä voidakseni vapautua täysin syyllisyyden tunteesta.

Heikko omatunto

Voin tuntea syyllisyyttä elämässäni kristittynä, koska olen yliherkkä. Heikko omatunto syyttää minua kaikesta mahdollisesta, vaikka se ei ole Jumalan tarkoitus. Voin olla huolissani ulkoisista asioista, joista voin olla vaihtelevasti yhtä ja toista mieltä, ilman että näen Jumalan tahtoa siinä kaikessa.. Voin myös tuntea syyllisyyttä toisten mielipiteiden takia siitä, mitä sanoin tai tein. Syyttäjä käyttää kaikkia mahdollisia keinoja saadaksen minut epäileväksi ja syyttämään toisia.

Jos haluan palvella Jumalaa, hän auttaa minua ja johtaa omatuntoni oikean suuntaan. Jumalan sana kertoo selvästi, mikä hänen tahtonsa on, ja me voimme rukoilla Pyhää Henkeä johtamaan meitä ja auttamaan, jotta saisimme selvemmän ymmärryksen.

Syyllisyyden tunteen kieltäminen – Vaurioitunut omatunto

Jos tulen kylmäksi ja kovaksi yhdellä tai toisella alueella elämässäni ja tietoisesti teen omaatuntoani vastaan kerta toisensa jälkeen, voi seurauksena olla vaurioitunut omatunto. Toistuvan tottelemattomuuden takia omatunto "syrjäytetään" sillä seurauksella, että voin tehdä asioita, jotka tiedän vääräksi, ilman että tunnen syyllisyyttä. Tämä on tietysti valtavan vaarallinen tilanne.

Jos käännyn kokosydämisesti ja alan palvella Jumalaa ja tehdä hänen tahtonsa, tulevat nämä alueet paljastumaan minulle. Silloin minun tulee aloittaa taistelu syntiä vastaan ja saada asiani järjestykseen. On kirjoitettu, että minun on niitettävä se, mitä kylvän. Tämä niitto voi olla kivulias ja raskas kantaa, mutta kuuliaisuuden ja kestävyyden kautta voin tulla lääkityksi.

Pelastukseni ja omatuntoni kehityksessä

Paavali kirjoitti, ettei hän tiennyt tehneensä mitään väärää, mutta tämä ei vapauttanut häntä. (1 Kor. 4:4). Hänellä oli puhdas omatunto, mutta hän tiesi, että hänen elämässään oli alueita, jotka eivät täysin olleet valossa. Hän tiesi, että täydelliseen pelastukseen vaaditaan enemmän kuin puhdas omatunto.

Jos haluan tehdä Jumalan tahdon, Pyhä Henki valaisee alueet elämässäni, joihin omatunto ei reagoi. Henki osoittaa minulle synnin, joka asuu lihassani, ja tämä on paljon suurempi alue kuin näkyvä synti. Jos tottelen ja annan Hengen johtaa minua, kehittyy omatuntoni ja kattaa lopulta suuremman alueen.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.