Kuinka voin tulla "ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa"?

Kuinka voin tulla "ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa"?

Tässä on avain voittoisaan elämään!

5 Minuuttia ·

"Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani." Gal. 2:19-20.

Tämä on keskeistä kristinuskossa, luja usko Kristukseen. Ennen kuin tästä tulee totta, ihminen kokee säännöllisesti tappioita ja epäonnistumisia. Niin kauan kun elän itse, esiin tulee vain kurjuutta, sillä meissä – lihassamme – ei asu mitään hyvää (Room. 7:18). Kukaan ei pysty itsestään vaeltamaan Kristuksen jäljissä, tekemään Jumalan tahtoa, pitämään Jumalan käskyjä.

Jokainen ihminen on lihan puolesta turmeltunut, parantumaton, voimaton ja mahdoton. Mitä enemmän ihminen yrittää tehdä hyvää, sitä selvemmäksi käy, että se on toivotonta. Mitä meidän olisi tehtävä sellaisen täysin turmeltuneen ja mahdottoman ihmisen kanssa? Kun meillä on tämä kokemus ja tunnustus, tämä murhe ja tämä hätä, Jumala avaa silmämme sille, että meidät ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa, ettei vain syytekirjeemme tullut naulituksi ristin puulle (Kol. 2:14), vaan myös itse syyllinen.

Kristuksen työ käsittää tämän. Isä näkee asian näin. Näin se on. Paavali pystyi sanomaan näin: "Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä itse." Sitä ei voi sanoa, eikä pidä sanoa sinä aikana, kun ei elä voittoisaa elämää. Jos esimerkiksi loukkaannun, vihastun tai murehdin, ja sanon, että en enää elä itse vaan, että Kristus elää minussa – silloin se on sama kuin sanoisin, että Kristus loukkaantuu, vihastuu ja murehtii, että Kristus tekee syntiä, ja se olisi röyhkeää! Kuka elää täysin voittoisaa elämää tässä maailmassa? Niin tekee jokainen, joka uskon kautta on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, jokainen, joka ei enää elä itse!

Rakas lukija, tämä asenne sinun tulee ottaa, ja siinä sinun täytyy ehdottomasti pysyä, kun ensin olet lopulta saanut armon siihen. Nämä ovat isoja ja käsittämättömiä asioita! Mutta myös Jumala on suuri, ja hänen nimensä on Ihme! Hän itse – hän, joka hyvyydessään on nähnyt hyväksi kutsua meidät johonkin niin suureen – tulee tekemään valtavan suurtyön meissä (1. Tess. 5:23-24).

Ristiinnaulittu Kristuksen kanssa

Mutta jokainen voi ymmärtää, ettei kukaan pyri saamaan uskoa siihen, että tulisi ristiinnaulituksi jollekin, minkä haluaa säilyttää. Siis: ennen kuin voi tarttua uskoon tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, pitää kyllästyä itseensä ja kaikkeen omaansa ja tulee olla kuolemanväsynyt syntiin ja kaikkeen omaan toimintaan, niin että on kiitollinen voidessaan tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa, kiitollinen saadessaan hänet elämänsä Herraksi ja johtajaksi.

Kun olet saanut sellaisen asenteen, silloin Jumala myös huolehtii siitä, että saat tilaisuuden tarttua uskoon tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Tarvitaan siis kaksi asiaa, jotta voidaan tulla ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa: 1. Täytyy haluta sitä. 2. Täytyy uskoa siihen.   

Ottaa ristinsä joka päivä

"Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ‘Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua." Matt. 16:24.

"Ja hän sanoi kaikille: ‘Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.'" Luuk. 9:23.

Tästä näemme, että Kristuksen seuraaminen ei ole mikään itsestäänselvyys, vaikka olisi kääntynyt. Mutta jos joku todella haluaa seurata häntä, niin tässä hän saa selkeän ohjeen, mitä hänen tulee tehdä, jotta se onnistuisi.

Tärkeä kysymys niin pitkään kuin olemme tässä majassa, on se, mitä teemme oman tahtomme suhteen. Juuri siitä kaikki riippuu. Meillä kaikilla on valtava ja moninainen oma tahto, joka on Jumalan tahtoa vastaan. On ilmiselvää, etteivät molemmat näistä toisiaan vastaan taistelevista tahdoista voi tapahtua samanaikaisesti. Jos teen oman tahtoni, silloin rikon Jumalan tahtoa vastaan. Jos taas teen Jumalan tahdon, silloin olen myös rikkonut tai kieltänyt tai ristiinnaulinnut oman tahtoni.

Jos haluan käydä samaa tietä kuin Jeesus; tietä, jonka hän on vihkinyt, silloin minun tulee joka päivä kieltää oma tahtoni ja ottaa se risti, jolle oma tahtoni naulitaan; sillä sen Jeesus teki. Sellaiset ovat hänen jälkensä.

Jeesus eli ristiinnaulittuna koko elämänsä (Hepr. 12:2). Hän on Mestari tässä. Ja hän opettaa sen opetuslapsilleen. Kun sanotaan, että Kristus tuomitsi synnin lihassa (Room. 8:3), silloin se tarkoittaa juuri sitä, että hän kielsi tai tuomitsi oman tahtonsa, niin ettei se koskaan tullut esille.

Kun olet ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, silloin se myös tarkoittaa, että käytännössä, arkipäivässä, sanot "ei, ei" ja uudelleen "ei", joka kerta, kun tulet kiusatuksi. Jos suostut kiusaukseen ja sanot "kyllä, kyllä", se olisi ristiltä pois astumista. Meidän pitää mennä kaikenlaisten kiusausten läpi elämään. Se on sama kuin, että tarjoilet jatkuvasti "eitä" omalle tahdolle. Tässä täytyy olla uskollinen, eikä tehdä mitään poikkeuksia, eikä saa koskaan väsyä sanomaan "ei".

Ote kirjasta "Jeg er korsfestet med Kristus"" (Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa"), jonka Skjulte Skatters Forlag julkaisi tammikuussa 1937.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.