Kuinka voin olla menestyvä kristitty

Kuinka voin olla menestyvä kristitty

Mikä on tärkeää elämässäni?

4 Minuuttia ·

Olenko tarpeeksi menestyvä? Elämme aikaa, jolloin ihmisiä tietoisesti innostetaan ajattelemaan tätä. Kuinka voisin olla fiksumpi, rikkaampi, houkuttelevampi? Kuinka voin saada paremman työn, ansaita enemmän rahaa ja kuinka minulla voi olla varaa ylellisempään elämäntyyliin?

Mutta kristittyinä meidän tulee esittää itsellemme kysymys: Onka kaikella tällä ylipäätään mitään tekemistä menestyksen kanssa?

Ajallisten asioiden tavoittelu

Raamattu ei rohkaise eikä kiellä meitä olemasta rikas, älykäs tai houkutteleva. Jeesus on kutsunut sekä rikkaita että köyhiä opetuslapsiksi, mutta hän korastaa, että se, mitä yleensä pidetään "menestyksenä" tässä maailmassa, on täysin epäolennaista, kun on kyse taivaallisesta kutsumuksestamme.

Jeesus sanoo: "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä, missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi." Matt. 6:19-21.

"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat."

Monet ihmiset keskittyvät nykyään tavoittelemaan maallisia aarteita, kunniaa tai tiettyä elämänlaatua. Yhteiskunta vaikuttaa meihin niin, että haluamme saada näitä asioita, ja niiden saavuttamista useimmat ihmiset pitävät "menestyksenä". Mutta Jumalan sana sanoo selvästi, että nämä asiat katoavat; niillä ei ole mitään arvoa iankaikkisuudessa.

Ketä sinä palvelet?

Tämä ei tarkoita, että meidän tulisi laiminlyödä opiskelua, ammatin hankkimista tai liiketoimintaa. Päin vastoin meitä kehotetaan käyttämään kykyjämme ja lahjojamme hyvän tekemiseen, uskomme määrän mukaan. Kol. 3:23:ssa Paavali kehottaa meitä myös tekemään kaiken sydämestämme, niin kuin Herralle. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee olla vilpittömiä ja ahkeria ihmisiä, jotka ryhtyvät tekemään tehtäviä, jotka ovat käden ulottuvilla. Jumala voi käyttää henkilöitä, joilla on sellainen ajatusmaailma, joilla on toimintatarmoa ja jotka ovat innokkaita tekemään hyviä tekoja. (Tiit. 2:14)

Emme voi palvella Jumalaa ja samanaikaisesti yrittää olla jotain suurta tässä maailmassa.

Mutta ongelmia syntyy, kun yritämme palvella itseämme elävän Jumalan sijasta elämässämme, kun haluamme korottaa itsemme ja tulla joksikin suureksi tässä maailmassa, sen sijaan, että tekisimme kaiken kokosydämisesti hänelle. Matt 6:24:ssä Jeesus sanoo: "Ei kukaan voi palvella kahta herrää, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa." Toisin sanoen emme voi palvella Jumalaa ja samanaikaisesti yrittää olla jotain suurta tässä maailmassa.

Keskittyminen siihen, millä on arvoa

Sen sijaan, että olisimme keskittyneet ajallisiin asioihin ja antaisimme kunnianhimon johtaa meitä, voimme keskittyä siihen, millä on todellista arvoa! Voimme etsiä sitä, mikä kuuluu taivaaseen ja millä todella on iankaikkista arvoa. Ajattele, kuinka suuri ero on sillä, että etsimme Jumalan kunniaa sen kunnian sijasta, mikä tulee ihmisiltä, ja tavoittelemme "vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa", sen sijaan että tavoittelisimme maallista rikkautta! (2. Tim. 2:22). Näillä asioilla on iankaikkista arvoa; ne eivät häviä eivätkä katoa. Ja ne, jotka tavoittelevat sellaista päämäärää elämässä, eivät koskaan tule pettyneiksi tai murehtiviksi.

Sen sijaan, että olisimme keskittyneet ajallisiin asioihin ja antaisimme kunnianhimon johtaa meitä, voimme keskittyä siihen, millä on todellista arvoa!

Todellinen menestys on sitä, että saamme Kristuksen hyveitä elämäämme, ja tulemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Mikään ei ole arvokkaampaa kuin se! Ja Jumala lupaa, että se onnistuu meille, jos tottelemme hänen sanaansa elämässämme vilpittömällä sydämellä. (Joos. 1:8). Kumpa tavoittelisimme sitä, että olisimme onnistuneita kristittyjä, jotka eivät tavoittele sitä, mikä on suurta tässä maailmassa, vaan tavoittelevat jumalanpelkoa elämäänsä.

"Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiuken, mitä tarvitaan elämään ja jumalanpelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossnne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan." 2. Piet. 1:3-7.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.