Kuinka voin löytää aikaa Jumalalle, kun elämä on niin kiireistä?

Kuinka voin löytää aikaa Jumalalle, kun elämä on niin kiireistä?

Voivatko kiinnostuksenkohteeni ja harrastukseni tässä maailmassa olla osa elämääni Jumalassa?

4 Minuuttia ·

Voivatko kiinnostuksenkohteeni ja harrastukseni tässä maailmassa olla osa elämääni Jumalassa?

"Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi." Matt. 6:21.  On todellakin tärkeää tietää, missä "aarteeni" on. Jos en koko ajan ole valvova kutsumukseni suhteen, voi keskittymiseni luisua sinne tänne, jos "aarteeni" on edelleen tämän maailman asioissa.

Pystyn aina järjestämään aikaa siihen, mistä olen eniten kiinnostunut. Jos olen rehellinen itselleni ja mietin, missä kiinnoistukseni on ollut viime päivinä, viikkoina tai kuukausina, näen, mitä arvostan eniten.

Pystyn aina järjestämään aikaa siihen, mistä olen eniten kiinnostunut.

Kaikki, minkä teen, on tehty Jumalan kasvojen edessä. Päivittäiset tehtäväni ja kiinnostukseni voivat helposti haitata tekemästä sitä, millä on todellista merkitystä; ne vievät kaiken aikani ja estävät yhteyden, joka minulla oli Henkeen. Koulu, työ tai muu elämäntilanne voi olla sellainen mistä pidän, tai se voi olla vain välttämätön paha, mutta kaikessa siinä on tärkeintä, että omistaa yhteyden Jumalaan, ja hänen tulee olla osa kaikkea, mitä teen.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä." Matt. 6:33. Jos en pysty pitämään yllä suhdetta Jumalaan keskittyessäni urakehitykseeni tai koulutyöhöni, tarkoittaa se, että olen enemmän kiinnostunut maallisista asoista. Jos minulla on jaettu sydän, silloin en ehdi ottaa huomioon, missä Henki haluaa minua johdattaa.

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä." Matt. 6:33.

Minut on kutsuttu olemaan maailmassa, mutta ei maailmasta. (Joh. 15:19 ja Joh. 17:14-19) Vaikka voin nauttia ja olla kiinnostunut ympärilläni olevista asioista, pitää minun keskittyä taivaalliseen kutsumukseeni. Kun käsitän, että se on ainoa asia, joka merkitsee jotain elämässäni, saan aidon kiinnostuksen niihin asioihin, jotka liittyvät Jumalaan.

Hiljainen kuiskaus

1. Kun. 19:11-12:ssa on kuvattu taivaallista johdatustamme "hiljaisena kuiskauksena". Nyky-yhteiskunnassa on monia häiriötekijöitä, jotka voivat estää elämän Jumalan kanssa. Samoin kuin staattinen sähkö TV-laitteessa, voivat myös nämä häiriötekijät hukuttaa hiljaiset kuiskaukset ja työntää minut vasemmalle ja oikealla kunnes mielenkiintoni on keskittynyt maallisiin taivaallisten sijaan. En voi tehdä Jumalan tahtoa ellen voi kuulla hänen ääntään.

Kun olen syventynyt omien etujeni ajamiseen, silloin olen valmistautumaton hengelliseen sodankäyntiin.

Vain juomalla päivittäin elävää Henkeä Jumalan sanasta voin saada korvan kuulla ja varusteet taistella paholaisen ovelia juonia vastaan. "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä." 1. Piet. 5:8. Kun olen syventynyt omien etujeni ajamiseen ja olen jatkuvasti kiireinen päivittäisten rutiinien myötä, niin etten anna Jumalan olla osa kokonaisuutta, silloin olen valmistautumaton hengelliseen sodankäyntiin ja tulen yllätetyksi, kun kiusaukset tulevat.

Uskollisuus pienissä tilanteissa

Juuri päivittäisissä tilanteissa tulen kiusatuksi tekemään syntiä. Jokainen päivä on täynnä mahdollisuuksia voittaa oma tahtoni. Töissä tai koulussa voin tulla kiusatuksi turhautumaan, vihastumaan tai panettelemaan. Olin aikaisemmin liian kiireinen tekemään työtä yhteyteni hyväksi Jumalan kanssa, mutta nyt, kun tulen sellaisiin tilanteisiin, minun täytyy voittaa juuri tässä.

Vain luopumalla omasta tahdostani voin tulla lepoon. Nämä arkipäivän pienet olosuhteet eivät vaikuta niin suurilta, mutta pysymällä uskollisena, nämä koetukset näyttelevät tärkeää osaa hengellisessä elämässäni. (Luuk. 16:10) Hengellinen kasvu tulee vain päivittäisen taistelun kautta, kun ahkeroin kutsumukseni puolesta ja kuoletan sen, minkä tunnen tilanteissa synniksi. Elämä Jumalassa ei ainoastaan ole "prioriteetti" vaan se käsittää kaikki osa-alueet elämässäni.

Silloin Jumalan rakastaminen ja palveleminen ovat kuin hengitys: En voi laittaa sitä pitoon, kun puuhailen muiden asioiden kimpussa.

Silloin Jumalan rakastaminen ja palveleminen ovat kuin hengitys: En voi laittaa sitä pitoon, kun puuhailen muiden asioiden kimpussa. Siitä tulee elämäni perusta, liikkeellepaneva voima toimintani ja suhtautumiseni taustalla, riippumatta siitä, mitä teen. Jumalan sanan lukeminen, rukous, ja yhteyden etsiminen samanmielisten kanssa eivät ole velvollisuus vaan aarteeni, suurin iloni ja kiinnostukseni. "Hiljaisen kuiskauksen" kuuleminen on osa jokaista toimintaa. En ole koskaan "liian kiireinen" Jumalalle, elän elämääni hänelle.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.