Kuinka voin juoda pelastuksen lähteistä?

Kuinka voin juoda pelastuksen lähteistä?

Meidän Jumalamme on Jumala, joka pelastaa ihmisiä! Miten voimme tulla osallisiksi tästä pelastuksesta?

4 Minuuttia ·

”Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” Jes. 12:3.

Elämä voi olla kuin pitkä matka suuren, tuntemattoman maan läpi. Emme olisi koskaan yrittäneet suoriutua sellaisesta matkasta, ilman että olisimme ottaneet mukaan vettä. Matka olisi voinut johtaa suureen vaaraan, hätään ja jopa päättyä kuolemaan, ellei meillä olisi ollut vettä mukana. Täynnä rakkautta ja laupeutta Jumala matkustaa kanssamme auttaakseen meitä ja pelastaakseen meidät.

Pelastuksen Jumala

”Meillä on Jumala, Jumala, joka pelastaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapauttaa.” Ps. 68:21. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on Jumala, joka pelastaa ihmisiä! Pelastus tarkoittaa pelastumista, vapautumista tai lunastusta synnin seurauksena saaduista vahingoista tai turmeltuneisuudesta. Jumala antaa meille elämän sanaa, joka on täynnä Henkeä ja voimaa pelastaakseen meidät synnistä ja kuolemasta! Jos etsimme uskollisesti näitä elämän sanoja, hän muistuttaa meitä niistä olosuhteissamme, niin että ne voivat olla mahdollisuuksia ammentaa ilolla tästä lähteestä ja pelastua synnistä!

Jeesus sanoo esimerkiksi: ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.” Matt. 5:9. Jos juomme tätä vettä tilanteessa, jossa tulemme kiusatuiksi seuraamaan omia luonnollisia taipumuksiamme – voimakkaita mielipiteitä, riidanhalua, ylpeyttä ja itsepäisyyttä – silloin juomme pelastuksen lähteistä. Jeesuksen sanoja seuraamalla meistä tulee Jumalan lapsia. Mikä ilo ammentaa sellaista vettä.

Jokaisessa päivän mittaan kohtaamassamme tilanteessa voimme joko kokea pelastuksen lähteitä tai pudota turmeluksen tai tuhon kuiluun. Toisin sanoen voimme joko seurata Jeesuksen esimerkkiä, jonka hän jätti meille Jumalan sanassa, tai seurata inhimillisiä taipumuksiamme. On niin paljon, mistä meidän on pelastuttava; meillä on enemmän kuin tarpeeksi mahdollisuuksia ammentaa pelastuksen lähteistä!

Vihreät niityt ja tyynet vedet

Ihmisinä meillä on monia ”kuivia paikkoja”; pelkoa, rauhattomuutta, himoja, haluja, ahneutta, luottamusta systeemeihin, jotka niin helposti murenevat ja hajoavat, murehtimista jne. Kun juomme Jumalan sanan lähteistä, voimme vapautua näistä asioista, jotka vaivaavat ihmisiä yötä päivää. Monien asioiden aiheuttama levottomuus ja stressi tekee suuren maan, joka on elämämme matka, erämaaksi, ja poistaa ilon, joka meillä tulisi olla. Jumalan tarkoitus ei ole, että sellaiset asiat vaivaavat ja vainoavat meitä. Hän haluaa niin mielellään, että meillä olisi, niin kuin Daavid kirjoittaa: ”Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa.” Ps. 23:2.

Kuinka pääsemme näille vihreille niityille ja tämän veden ääreen, tähän rikkaaseen, antoisaan, ja onnelliseen elämään, joka on täynnä elämän vettä, Jumalan sanaa, Jumalan elämää? Jeesus johtaa meidät sinne, mutta meidän on toteltava ja seurattava häntä.

”Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä.” Ilm. 22:17.

Vilpittömin sydämin ja rukouksin voimme tulla Jumalan luo huutaen näin yksinkertaisesti: ”Herra, anna minulle anteeksi ja pelasta minut tästä niin kuivasta, synnillisestä elämästä! Anna minulle pelastuksesi ja auta minua (Hepr. 5:7)!”

Elävän veden virrat

Kun uskomme Jumalaan ja antaudumme kokosydämisesti hänelle, hän korvaa sen meille välittömästi! Täytymme hänen sanallaan, jossa on Henki, elämä ja voima. (Hes. 36:25-27).  Johannes 7: 38: ssa on kirjoitettu: ”Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat."  Saamme uuden elämän sisimpäämme hänen sanansa kautta, jota me nyt harjoitamme, tai jota juomme arjen tilanteissamme. Jeesus sanoo: ”Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."  Joh. 4:14.

Nyt elämä voi kummuta esille meistä ja me pelastumme olosuhteissamme. Jes. 12:2-6:

”Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on korkea. Laulakaa ylistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä."

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.