Kuinka tärkeää on Jumalan koko taisteluvarustuksen käyttäminen?

Kuinka tärkeää on Jumalan koko taisteluvarustuksen käyttäminen?

Totuuden vyö, pelastuksen kypärä jne. Mitä ovat nämä asiat, jotka ovat meille niin ratkaisevan tärkeitä?

6 Minuuttia ·

Jumalan koko taisteluvarustus – kaikki, mitä tarvitsemme

Kaikki, mitä tarvitsemme voittaaksemme sataprosenttisesti taistelussamme syntiä vastaan, on käytettävissämme. Mutta voidaksemme käyttää näitä tärkeitä aseita, meidän on ymmärrettävä, mitä ne ovat, ja kuinka me käytämme niitä. Kun olemme ymmärtäneet tämän ja pukeneet yllemme koko Jumalan taisteluvarustuksen, niin kuin Paavali kehottaa meitä tekemään Ef. 6: ssa, voimme Jumalan armosta voittaa jokaisen kiusauksen.

Totuuden vyö

”Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä…” Ef. 6:14.

Ne, jotka käyttävät totuuden vyötä, rakastavat totuutta eivätkä haluaisi mistään hinnasta luopua totuuden vyöstä.  Totuuden rakastaminen tarkoittaa kahta asiaa:

  1. Sitä, että rakastamme totuutta siitä, minkälaisia olemme luontomme puolesta, kun Pyhä Henki paljastaa sen meille. Kun tunnustamme totuuden lihassamme asuvasta synnistä, voimme muuttua erilaisiksi ja varjeltua niiltä tuhoisilta vaikutuksilta, jotka ovat seurausta siitä, että teemme syntiä tahallamme.
  2. Sitä, että puhumme vain totta. Yksi valhe, olipa se kuinka ”pieni” tahansa, antaa pimeyden voimille tilaisuuden iskeä, mutta totuus ajaa ne kauas pois. Silloin emme valehtele varjellaksemme omaa mainettamme tai selviytyäksemme vaikeasta tilanteesta.

Kun olemme ”vyöttäytyneitä totuuden vyöhön”, olemme suojassa valheen ja petoksen haitallisilta vaikutuksilta, eikä lihassa oleva synti sido meitä.

Vanhurskauden haarniska

”…pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan.” Ef. 6:14.

Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus on meille luettu vanhurskaus, kun käännymme. Aikaisemmat syntimme on annettu anteeksi, ja voimme aloittaa puhtaalta pöydältä.

Vanhurskauden haarniska sitä vastoin on se henkilökohtainen vanhurskaus, jonka saamme tuloksena hänen kanssaan eletystä elämästämme. Tämä vanhurskaus on tulosta siitä, että olemme olleet uskollisia ja kuuliaisia hänen käskyilleen ja tahdolleen elämässämme. Saatanan syytökset ja tahto eivät voi tunkeutua tämän vanhurskauden läpi – hänellä ei ole silloin mitään, mistä syyttää meitä.

Vanhurskaus pienissä niin kuin suurissakin asioissa varjelee meitä haarniskan tavoin vihollisen nuolilta. Pienet vääryydet, mainitsemattakaan suurista, ovat kuin reikiä, joiden kautta Saatana voi tunkeutua elämäämme tuhotakseen meidät. Vanhurskaus varjelee meitä siten, ettei mikään voi katkaista suhdettamme Kristukseen, eikä mikään voi yllyttää meitä elämään ja reagoimaan syntisen luontomme mukaan. Kun meillä on vanhurskauden haarniska, Saatanalla ei ole meissä mitään.

Rauhan evankeliumin kengät

”Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan.” Ef. 6:15.

Rauhan evankeliumi on ohje siitä, kuinka voimme saada rauhan lihan vaatimuksista. Jeesuksen rauha on rauha, jonka saamme, kun käymme sisäistä taistelua lihassa asuvaa syntiä vastaan. Voitamme silloin kaikki lihasta esiin nousevat himot ja halut. Tämän taistelun voitto antaa meille vallan pahuuden henkivaltoihin, jotka hyökkäävät meitä vastaan ulkoa päin. Tiedämme, että meidän on ensin käytävä taistelu tämän rauhan saavuttamiseksi.

Tämä tarkoittaa juuri sitä, että meillä on oltava kengät jalassa – meidän on oltava valmistautuneita tähän taisteluun. Emme pääse kovinkaan pitkälle, jos kuljemme  lasin ja terävien kivien päällä paljain jaloin puhumattakaan siitä, että yrittäisimme taistella sellaisella tantereella. Jaloissamme on oltava kengät. Valmius, joka meillä tulee olla, on Kristuksen mieli – asenne siihen, että olemme halukkaita tottelemaan, ja tekemään Jumalan tahdon, maksoi mitä maksoi.

Tämän taistelun tarkoitus on henkilökohtaisen rauhan saaminen lihan himoista. Taistelu voi myös koskea rauhan evankeliumin levittämistä kaikkeen maailmaan. Nämä molemmat voidaan saavuttaa ainoastaan taistelemalla ”hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.” Ef. 6:12. Ymmärrämme, että käymme hengellistä taistelua. Molemmissa tapauksissa meidän on oltava valmiit tekemään kaikki tarvittava.

Uskon kilpi

”Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet.” Ef. 6:16.

Usko on kuuliaisuutta, Jumalan tahdon tekemistä ja lihan himojen ja halujen voittamista riippumatta henkilökohtaisesta tahdostamme, tunteistamme, egostamme, mielipiteistämme, järkeilystämme jne. Kun lihamme kiusaa meitä, Saatana lähettää palavia nuoliaan ajatuksiimme yrittäen vaikuttaa siihen päätökseemme, että haluamme totella Jumalaa sen sijaan, että annamme periksi lihan himoille. Mutta kun uskomme, että Jumalan tahto on meille parasta, silloin uskon kilpi suojelee meitä kaikilta Saatanan yrityksiltä puhua meidät ympäri, että tekisimme syntiä, ja voitamme aina kiusauksen.

Kun Aabraham meni uhraamaan Iisakia, saattaa olla, että Saatanan palavat nuolet sinkoilivat häntä kohti näiden sanojen muodossa: ”Mitä luulet Saaran sanovan? Hänen sydämensä kyllä murtuu. …Sinusta tulee murhaaja.…Olet varmaankin ymmärtänyt väärin; rakastava Jumala ei millään ole voinut antaa sellaista käskyä! Tiedät, mitä tapahtui, kun Kain tappoi Aabelin. Ja nyt sinä olet valmis tekemään jotain lähes yhtä pahaa; ja koska sinun pitäisi tietää paremmin, olet pahempi kuin Kain.”

Näin Saatana julistaa, kun joku haluaa tehdä uskonsa mukaan. Aabrahamin tilanteessa jokainen sana olisi lyönyt hänet palavan nuolen tavoin. Aabraham ei kuitenkaan ollut kuullut väärin; Hän toimi rohkeasti ja päättäväisesti, koska Jumala oli käskenyt häntä, ja tiedämme kaikki, mitä tapahtui: Saatanan palavat nuolet aivan yksinkertaisesti kimposivat uskon kilvestä.

Pelastuksen kypärä

”Ottakaa myös pelastuksen kypärä…” Ef. 6:17.

Paavali kirjoittaa myös tästä kypärästä myös 1. Tess. 5:8: ssa: : ”…olkoon …kypäränämme pelastuksen toivo.”

Kun meillä on toivo pelastuksesta – että uskomme päämäärä on sielumme pelastus (1. Piet. 1:9 American King James- käännös) – silloin voimme vastustaa kaikkea, mitä Paholainen heittää meitä kohti horjuttaakseen uskoamme. Tämä toivo tekee meistä vahvoja Herrassa, ja kykeneviä kestämään tulisia koetuksia ja vastoinkäymisiä. Toivo tekee meistä pelottomia; se saa meidät katsomaan eteenpäin kohti palkkaa. Kypärä on läpipääsemätön kaikelle, mitä sen päälle sataa, koska me katsomme uskossa kohti kirkkautta, joka syntyy koetellusta uskosta.

”Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.” Room. 8:18.

Hengen miekka

”… ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.” Ef. 6:17.

Hengen miekka on ratkaiseva osa koko Jumalan taisteluvarustusta. Se voi ajaa kokonaisia pahojen henkivaltojen sotajoukkoja pakosalle. Tällä miekalla voimme aina voittaa synnin, koska Sana voittaa, niin kuin Jeesus opetti meille. ”Väisty tieltäni Saatana! Sillä kirjoitettu on…” Ota Sana haltuusi – opi tuntemaan se läpikotaisin – ja käytä sitä taistelussasi kaikkea lihaa vastaan; Hengen miekan avulla selviät voittajana siitä taistelusta.  Yksi Jumalan sana voi pysäyttää vihollisen täysin ja nujertaa hänet. Tällä miekalla – Sanalla – voimme erottaa hyvän ja pahan, oikean ja väärän toisistaan. Sana näyttää meille aina totuuden siitä, mitä meidän on tehtävä. Kun seuraamme sitä, Saatana ei voi johtaa meitä harhaan.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.