Kuinka saan kokea Jumalan hyvyyden?

Kuinka saan kokea Jumalan hyvyyden?

Monet ihmiset haluavat mielellään kokea Jumalan hyvyyden elämässään, mutta eivät kaikki heistä sitä koe. Voi näyttää siltä, että Jumala tekee eron ihmisten välillä. Mutta sitä hän ei tee.

3 Minuuttia ·

Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun häm antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Ef. 2:6-7.

Monet ihmiset haluavat kokea Jumalan hyvyyden elämässään. Jumala on hyvä, ja hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja hän lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille (Matt. 5:45). Jumalan rakkaus on yleistä. Sen käsittävät kaikki ihmiset. Mutta kaikki ihmiset eivät tunne kuitenkaan itseään Jumalan rakastamiksi, tai he eivät koe hänen hyvyyttään. Voi näyttää siltä kuin Jumala katsoisi henkilöön. Mutta sitä hän ei tee. Syy on ihmisessä itsessään.

Voimme kysyä:"Missä tämä hyvyyden rikkaus on säilytettynä?" Luemme jakeesta 10 samasta luvusta: Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.

Jumalan rakkauden ympäröimä!

Saan kokea sen, mitä Daavid sanoo Psalmissa 23:6: Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Salaisuus on siinä, että tulee Jeesuksen luokse, ja tulee luoduksi uudeksi ihmiseksi hänessä. Siellä, Kristuksessa Jeesuksessa, Jumalalla on säilössä hyvyytensä kuin kulta-aarre, ja se sisältyy siihen elämäntehtävään, joka on minulle tarkoitettu.

Se tarkoittaa sitä, että vaeltamalla niissä teoissa, jotka Jumala on valmistanut minulle edeltä ja palvelemalla Jumalaa yksinkertaisessa uskollisuudessa ja rakkaudessa häntä kohtaan, saan kokea Jumalan armon ylenpalttisen rikkauden hyvyydessä itseäni kohtaan.

Jumalan hyvyydessä pysyminen

Ihmisen kuvan Jumalasta, eli sen, miten hän kokee Jumalan, voidaan sanoa olevan peilikuvan hänestä itsestään. Uskollista kohtaan sinä olet uskollinen, vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön, puhdasta kohtaan olet puhdas, mutta kieron sinä johdat harhaan. Psalmi 18:26-27. Jos olet kiero ja ahdaskatseinen, ja sinulla on vähän annettavaa lähimmäisillesi, voit kokea myös Jumalan nurjana.

Jos taas koet Jumalan hyväksyvänä, lämpimänä ja hyväsydämisenä, silloin toteutat näitä hyveitä myös itse lähimmäisiäsi kohtaan. Evankeliumissa, jonka Jeesus, Jumalan Poika toi, on riittämiin voimia muuttamaan ihmisen, joka on luonnostaan paha, tulemaan hyväksi, puhtaaksi ja vilpittömäksi.

Jos taas koet Jumalan hyväksyvänä, lämpimänä ja hyväsydämisenä, silloin toteutat näitä hyveitä myös itse lähimmäisiäsi kohtaan.

Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan. 1. Piet.3:10-12. …sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään … Room.11:22. Kun uskollisesti pidät kiinni elämässäsi Jumalan laista ja hänen vaikutuksistaan hyvään, silloin pysyt hänen hyvyydessään.

Jumalan hyvyys vetovoimana

Jumala ei pakota meitä koskaan vastoin tahtoamme. Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Room. 2:4. Suuressa hyvyydessään ja pitkämielisyydessään ihmisiä kohtaan Jumala vetää ja johtaa meitä saadakseen meidät sisälle hänen tielleen – niin että hän omien lakiensa mukaan voisi ammentaa rikkauksiaan ja hyvyyttään päällemme. Haluatko olla yksi niistä?

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.