Kuinka minusta voi tulla Jumalan rakennukseen sopiva kivi ?

Kuinka minusta voi tulla Jumalan rakennukseen sopiva kivi ?

Raamatussa seurakuntaa verrataan usein rakennukseen, joka on täydellisen yhteen sopiva kaikin tavoin. Mitä tämä tarkoittaa?

5 Minuuttia ·

Ensimmäisessä liitossa toimitettiin päivä päivältä samoja uhreja, jotka eivät kuitenkaan ikinä voineet poistaa syntejä (Hepr. 10:11). Ensimmäisessä liitossa ei siis tapahtunut mitään kehitystä ja edistymistä. Uudessa liitossa asian laita on aivan toinen.

Paavali kirjoittaa korinttilaisille: ”Te olette Jumalan rakennus.” 1. Kor. 3:16. Ja Pietari kirjoittaa: ”Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi …” 1. Piet. 2: 4-5.

Jumalan tahdon tekeminen

Jeesus on kulmakivi – peruskivi. Jumalan tahto muotoili hänet ja teki hänestä kulmakiven. Maailmaan astuessaan hän sanoi: ”Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala.”  Hepr. 10:7. Aivan samalla tavalla me käymme uuteen liittoon. Nyt Jumalan tahdon tulee muovailla meistä vuorostamme hänen kaltaisiaan. Kirjakääröön on kirjoitettu meistä. Jumalan sana muokkaa meidät mallin mukaisiksi. Jeesus oli lihassa ilmestynyt Sana. Ennen Jumalan sana kuultiin, nyt Jeesuksen ruumiin kautta se saatiin nähdä. Tämä on Hengen työ jokaisessa meissä, jotka olemme käyneet uuteen liittoon.

”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.” 2. Tess. 2:13.

Pyhitys on muodonmuutos inhimillisestä jumalalliseksi. Tästä me selviydymme itse yhtä vähän kuin kivilohkare voi muuttaa muotonsa kuvapatsaaksi. Mutta kun kuvanveistäjä pääsee siihen käsiksi, niin siitä syntyy kuvapatsas. Niin on myös meidän laitamme. Hengen työnä on pyhittää meidät. Uskon kautta Kristukseen olemme saaneet meille luvatun Hengen. Nyt kaikki nämä kivilohkareet, jotka ponnistelivat ja raatoivat muuttaakseen itsensä kuvapatsaiksi, voivat tulla kuvanveistäjän käsittelemiksi. Silloin niille koittaa parempi toivo!

Tulla Sanan – Jeesuksen kuvan – kaltaiseksi

Jeesus on mallikappale, ja Hengen kautta meidät muutetaan saman kuvan kaltaisiksi – eläviksi kiviksi. Henki tekee meissä työtä Jumalan sanan mukaan, niin että me tulemme yhdenmukaisiksi esim. näiden sanojen kanssa: Älkää kostako pahaa pahalla, vaan voittakaa paha hyvällä. Siunatkaa, älkääkä kirotko, älköön kukaan etsikö omaansa, vaan kukin toisen parasta, suurin teidän keskuudessanne olkoon kaikkien palvelija ja orja, jne.

Me olemme Jumalan rakennus, siksi meidän on tultava Jeesuksen – mallikappaleen – luo, jotta meistä voisi tulla oikean mallisia. Emme voi antaa isän ja äidin muovailla meitä, emme sisarien tai veljien tai viikkolehtien. Emme saa antaa ajan hengen vaikuttaa itseemme. Ei, tulkaa hänen luokseen, elävän kiven, jonka ihmiset tosin hylkäsivät, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallisarvoinen.

Nykyisin on monia rakentajia. He muokkaavat ihmisiä, jotta nämä sopisivat heidän poliittisiin tai uskonnollisiin puolueisiinsa, ja kaikki pyrkivät tekemään puolueestaan suuren ja hyväksytyn omana aikanaan. Emme voi kuitenkaan sopia sekä taivaaseen että maahan. Mutta me, jotka olemme käyneet uuteen liittoon tullaksemme muovatuiksi kiviksi Jumalan rakennukseen, täytyy hyväksyä se, että tulemme ihmisten hylkäämiksi.

Pidä käsky puhtaana ja tahrattomana

Me näemme kuinka vakavasti Paavali suhtautuu tähän: ”Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka tekee kaiken eläväksi, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua: noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka.” 1. Tim. 6: 12-14.

Mitä käskyn noudattaminen tahrattomasti ja moitteettomasti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että käskyä ei sovitella olosuhteiden mukaan, ja että tapani tulkita käskyä ei ole nykyajan psykologian saastuttama. Juuri käskyjen mukaisiksihan meidät on muovattava – niiden käskyjen, jotka Jeesus antoi apostoleilleen ennen kuin hän nousi taivaaseen (Apt. 1:2). Jumalan rakennuksen kivet on hakattu eri aikakausina ja ne kaikki tullaan liittämään yhteen temppeliksi sitten, kun Jeesus tulee takaisin. Nyt jokainen meistä muokataan omalla paikallamme ja omana aikanamme; mutta silloin meidät, kuten Salomon temppeli, liitetään yhteen ilman vasaraniskuja. Minkään rauta-aseen kalketta ei saa kuulua (1. Kun. 6:7).

Jos ne, jotka olivat Jumalan työtovereita, olisivat sovittaneet käskyn oman aikansa mukaisiksi, niin miten uskot, että noin kahden tuhannen vuoden mittaan muokatut kivet silloin sopisivat toisiinsa? Ei, Jeesus ei ole muuttunut, ja Henki on ollut sama kautta koko tämän kahden tuhannen vuoden ajan, ja jos käskyäkään ei ole tahrattu, niin kivet sopivat toisiinsa täydellisesti.

Tästä ymmärrämme, miksi Paavali niin voimakkaasti painottaa asiaa käskiessään Timoteusta noudattamaan käskyn puhtaana Jeesuksen tulemukseen saakka. Hän kehotti Timoteusta Jumalan edessä, joka tekee kaiken eläväksi ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka oli antanut hyvän tunnustuksen. Tämä tunnustus oli se, että hänen valtakuntansa ei ollut tästä maailmasta. Timoteuksen piti mennä hänen, elävän kiven, luo. Silloin hänenkin piti käydä liittoon ja tulla pyhitetyksi Jeesuksen veren vihmomisella. Paavali muistuttaa häntä siitä, että myös hän oli antanut hyvän tunnustuksen monen todistajan edessä. Timoteus oli kastattanut itsensä etsiäkseen sitä, mikä on ylhäällä, siellä missä Jeesus on, eikä sitä, mikä on maan päällä. Ja nyt hän kehottaa Timoteusta: ”Kilpaile uskon hyvä kilpailu, tartu kiinni iankaikkiseen elämään.” 1. Tim. 6:12.

Älä anna oman aikasi saastuttaa itseäsi, pidä käsky puhtaana, niin Jeesuksen tullessa kivi tulee sopimaan Jumalan rakennukseen.

Tämä on ote luvusta ”Guds bygning”(Jumalan rakennus) kirjassa ”Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet” (Uusi liitto ja laittomuuden salaisuus), jonka Skjulte Skatters Forlag on julkaissut kesäkuussa 1952. Käännetty myös suomeksi. 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat pääsääntöisesti peräisin Raamattu kansalle- käännöksestä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.