Kuinka Jumalan rakkaus tulee täydelliseksi meissä?

Kuinka Jumalan rakkaus tulee täydelliseksi meissä?

Kuinka Jumala osoittaa rakkautensa meihin? Vielä tärkeämpää: Kuinka me osoitamme meidän rakkautemme Jumalaan?

3 Minuuttia ·

Täydellinen Jumalan rakkaus: Keskinäinen rakkaus

Tavallinen olettamus on, että Jumala rakastaa meitä erityisesti silloin, kun meillä on runsaasti armolahjoja. Tätä rakkautta osoitetaan toki vain Jumalan puolelta eikä meidän taholtamme. Jumalalla ei ole mitään takuuta siitä, että me rakastamme häntä, jollemme pidä hänen käskyjään.

Näemme usein herätysten aikana esiintyvän valtavasti armolahjoja, ja voisi luulla, että sellaisilla runsaasti armoitetuilla sieluilla olisi suuri vastarakkaus Jumalaa kohtaan. Mutta kun vuodet ja päivät vierivät ohitse, osoittautuu useimmiten, että juuri nämä sielut kompastuvat pienimpiinkin kuuliaisuudentekoihin. He olivat innostuneita niin kauan kuin heidät oli hukutettu lahjoihin, niin kauan kuin heitä kohtaan ei asetettu vaatimuksia. Mutta heti kun Jumala vaati heiltä pientä kuuliaisuutta, he vaipuivat masennukseen ja arkuuteen. Onko tämä se koeteltu usko, joka on arvokkaampi kultaa? Ei! Siksi apostoli sanoo: "Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi." 1. Joh. 2:5.

Rakkaus ei ole täydellistä, jos se on vain yksipuolista. Sen tulee olla molemminpuolista, jotta  voitaisiin sanoa sen olevan täydellistä. Vasta silloin voidaan sanoa, että me olemme hänessä ja hän meissä (1. Joh. 3:24).

Jumalan rakkaus tulee täydelliseksi yhteydessä Isään ja Poikaan

Rakkaudenkäsky on vanha käsky, niin kauan kuin se on vain totta hänessä; mutta jos me pidämme hänen käskynsä, silloin vanha käsky muuttuu uudeksi käskyksi, joka tulee todeksi meissä. Tämä keskinäinen rakkaus karkottaa pimeyden, ja tosi valo loistaa täydessä voimassaan. Profeetallinen sana on kuin valo, joka loistaa pimeässä paikassa. Tämä on pyhä käsky. Kun me pidämme hänen käskynsä, pimeä paikka sydämessämme tulee valaistuksi. Se, mikä oli valoisaa ja totta hänessä, tulee valoksi ja totuudeksi meissä. Kun edelleen otamme vaarin pyhästä käskystä, päivä valkenee, ja kointähti syttyy meidän sydämissämme (2. Piet. 1:19).

"Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen. " 1. Joh. 1:3-4.

Jumalan käskyjen pitäminen: Täydellinen Jumalan rakkaus

On mahdotonta saada yhteyttä Isän ja Pojan kanssa pitämättä Jumalan käskyjä. Ilo ei myöskään ilman sitä tule täydelliseksi. Kuinka ihmiset pettävätkään itseään, kun he elävät huolettomina eivätkä etsi Jumalan tahtoa elämässään, vaan elävät jatkuvasti katsellen taaksepäin niitä päiviä, jolloin he pelastuivat, saivat hengenkasteen tai  kielilläpuhumisen lahjan. Apostoli Paavali unohti sen, mikä oli takana ja tavoitti sitä, mikä oli edessäpäin. Jos haluat edistyä Jumalan valtakunnassa  edessäsi olevina päivinä, ole kiinnostunut Jumalan käskyistä, tunne hänen tahtonsa, uhraa itsesi iankaikkisen Hengen voimassa. Sinä tulet tällä tavalla kukoistamaan kuin Herran puutarha, ja ne, jotka pitivät elämääsi pelkkänä orjuutena, tulevat huokaamaan mykän hämmästyksen vallassa, kun he näkevät, että tämä kuitenkin – vastoin heidän oletuksiaan – oli Jumalan tie, se, jota he olivat pilkanneet.

Raamatunjakeet ovat peräisin Kansan Raamattu- käännöksestä. 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.