Kuinka voimme pitää itseämme kuolleina synnille?

Kuinka voimme pitää itseämme kuolleina synnille?

Me kaikki tunnemme, että tulemme kiusatuiksi tekemään syntiä, mutta voittaaksemme kiusauksen meidän tulee ryhtyä toimeen!

3 Minuuttia ·

"Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että tottelette sen himoja." Room. 6:12.

Synti (tai himo) on kätkettynä ruumiissa. Se tulee ilmi kiusauksissa, mutta sen ei pidä hallita. Niin pian kuin himo ilmaantuu, meidän tulee pitää itseämme kuolleina synnille (Room. 6:12). Tällä tavoin voimme aina elää voittoisaa elämää. Jokaista kiusataan siten, että hänen oma himonsa vetää ja houkuttelee häntä (Jaak. 1:14). Mutta kiusaus ei ole mikään synti; sillä Pietari sanoo: "Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos se on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa (kiusauksissa), jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä." 1. Piet. 1:6-7.

"Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan." Matt. 5:28. Huomaa "himoiten häntä". Laki on sanonut: "Älä himoitse (2Moos. 20:17); mutta mies katsoi naista himoiten häntä. Hän yhtyi himoon jäsenissään sen sijaan, että olisi pitänyt itseään kuolleena tälle himolle. Hän palveli synnin lakia mielellä, ja juuri siksi hän teki huorin sydämessään. Apostoli Paavali sanoo, että hän palvelee Jumalan lakia mielellä (Room. 7:25).

Jaakob kysyy: "Mistä teidän keskinäiset taistelunne ja riitanne johtuvat? Eivätkö juuri himoistanne, jotka käyvät sotaa teidän jäsenissänne?" Jaak. 4:1. Himojen käydessä sotaa jäsenissämme jopa seurakuntien sisällä on eripuraisuutta ja riitaa, ja tämä siksi, ettemme pidä itseämme kuolleina näille himoille. Syntiä täytyy vastustaa sen ensi oireissa tekemällä vastarintaa himolle. Tätä ei voitu tehdä lain alla, sillä laki vaikutti vasta sen jälkeen, kun synti oli jo tullut näkyviin. Mutta "mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa." Room. 8:3.

Jumalan työ Kristuksessa meni siis syvemmälle kuin laki; tämä työ tapahtui itse ruumiissa ja tuomitsi himon (tai synnin lihassa). Siksi Jeesus sanoo: "Te olette kuulleet sanottavan; Älä tee huorin. Mutta minä sanon teille; jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan." Matt. 5:27-28. Jeesus tuli tehdäkseen tyhjäksi Paholaisen teot, ja sen hän teki siten, että hän voitti jokaisen kiusauksen iankaikkisen Hengen voimalla, Hengen, joka asui hänessä. Tällä tavalla hän kärsi kuoleman lihan mukaan, ja kärsi silloin kun hän tuli kiusatuksi, mutta hänet tehtiin sitä vastoin eläväksi hengessä.

Tässä jumalanpelon harjoituksessa, kun taistelemme uskon hyvää taistelua himoja vastaan jäsenissämme, Jeesus Kristus on uskollinen ylipappi, koska hän itse on koeteltu ja siksi kykenee auttamaan meitä.

Kaikki tämä taistelu ja voitto ilmentää itseään siinä elämässä, joka lihan mukaan on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Sillä ei kukaan muu tule yhdeksi lihaksi hänen kanssaan häpeässä eikä myöskään kirkkaudessa. Mutta tämä salaisuus on suuri – ylkä ja morsian- Kristus ja seurakunta- yksi liha.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.