Kristillinen määritelmä anteliaisuudesta

Kristillinen määritelmä anteliaisuudesta

Jeesus ruokki viisi tuhatta ihmistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Hänen luonteenlaatunsa on ylenpalttisen antelias. Ilouutinen meille on se, että voimme oppia olemaan yhtä anteliaita!

2 Minuuttia ·

Jonkin aikaa sitten luin kertomuksen Jeesuksesta, joka ruokki viisi tuhatta ihmistä viidellä ohraleivällä ja kahdella pienellä kalalla, ja se mikä hämmästytti minua oli, että kun kaikki oli ruokittu, jäljelle jäi kaksitoista korillista ruokaa.

"Ja sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille, samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen: ‘Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan.' Niin he kokosivat kaksitoista korillista palasia. Ne olivat jääneet aterioivilta tähteeksi viidestä ohraleivästä." Joh. 6:11-13.

Anteliaisuus: Jumalan ominaisuus

Eräs Jumalan luonnon ominaisuuksista, ja voidaan sanoa rakkauden ominaisuuksista, on anteliaisuus tai ylenpalttisuus. Ne viisi tuhatta ihmistä, jotka kuulivat Jeesusta, eivät vain sammuttaneet nälkäänsä – he saivat runsaasti! Ylijäämä koottiin talteen ja käytettiin, niin ettei mitään siunauksesta olisi heitetty pois.

Minun tulee pukeutua Jumalan luontoon sinä aikana, kun olen täällä maan päällä Jeesuksen opetuslapsena (2. Piet. 1:3-4). Tämä anteliaisuus, joka syntyy rakkaudesta, on jotain, mikä voi tulla myös osaksi minun luontoani.

Jeesuksella oli samat ajatukset kuin Isällä. Hänen elämänsä täällä maan päällä osoitti meille, kuinka voimme saada tämän mielen. Hänen opetuslapsinaan meidän tulee seurata hänen esimerkkiään elää Jumalan sanan mukaan. Jos teemme sen, luovumme omasta tahdostamme ja mielipiteistämme seurataksemme Mestarimme jälkiä; voimme murtautua omista ajatuksistamme Jumalan ajatuksiin.

Opetuslapsen tunnusmerkki

Kun luin tämän kertomuksen, minussa heräsi halu olla Jeesuksen hengessä – omistaa sama mielenlaatu ja halu antaa. Antaa aikaani, huomiota, voimavaroja, anteeksiantoa (jos on jotakin anteeksi annettavaa) auliisti. Ei ole kaunista eikä jumalallista antaa vastentahtoisesti, niin ettei se tule sydämestä. Aito anteeksianto esimerkiksi tapahtuu sydämestä, ja silloin voin siunata ja rakastaa syyllistä. Tämä on anteliaisuutta, jota Jumala tarjoaa meille. Samoin kuin ne kaksitoista korillista, jotka jäivät yli, se on enemmän kuin tarpeeksi, se on ylimääräistä.

Sillä tavalla antaminen luo siunausta ihmisille, joiden kanssa olen tekemisissä. Tällä puolestaan on vaikutusta ihmisiin, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Tällä tavalla mitään ei heitetä pois; tulen itse siunatuksi, ja luon viihtyvyyttä ja iloa ympärilleni, ja tulen voiman ja ihmeen todistajaksi, jotka ovat Jeesuksen rakkaudessa ihmisiä kohtaan.

Kitsaus, pahuus ja sydämettömyys ovat Jumalan luonnon vastaisia. Anteliaisuus ja halu antaa ja siunata ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat Jeesuksen Kristuksen opetuslapselle.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.