Kolme aluetta, joihin jokaisen kristityn sotilaan tulee keskittyä

Kolme aluetta, joihin jokaisen kristityn sotilaan tulee keskittyä

Kaikki synnit johtuvat yhdestä näistä kolmesta alueesta.

3 Minuuttia ·

Usein on niin, että sodan aikana maalla on suuri rintama, mutta eivät kaikki paikat rintamalla ole yhtä tärkeitä. On joitakin erityisen tärkeitä kohtia, kuten esim. Gibraltar. Sellaisissa paikoissa varustaudutaan erityisen hyvin.

Hengellisessä sodankäynnissä, taistelussamme syntiä vastaan, on samoin. Myös siinä taistelussa on joitakin erityisen tärkeitä kohtia. Viisas ja ymmärtäväinen on jokainen, joka varustautuu niissä perusteellisesti.

Yksi Gibraltareista on: Raha.

Toinen: Valta ja kunnia.

Kolmas: Seksuaalinen moraali.

Se, joka panee kaiken likoon varustautuakseen perusteellisesti näissä kolmessa kohdassa, hänen etulinjaansa on vaikea murtaa; käytännöllisesti katsoen hän on voittamaton. Kaikki suuret lankeemukset tapahtuvat yhdessä näistä kolmesta kohdasta, ja kaikilla synneillä on yhteyttä johonkin näistä kolmesta.

Kohta 1: Raha on erittäin tärkeä tekijä. Raha eli myös se, mitä voimme rahalla saada, ja se on jokseenkin paljon nykyisessä maailmassa. Jos emme ole voittaneet rahanhimoa, emme voi voittaa esimerkiksi vihaa. Ihmiset vihastuvat, jos heiltä varastetaan rahaa tai jotain muuta rahanarvoista.

Kohta 2: Valta ja kunnia ovat myös valtava luku sinänsä. Kun ollaan niiden vallassa, loukkaannutaan ja sitä on tapana olla runsaasti. Kunnianhimoinen ihminen kestää vähän tai ei mitään. Seurakunnissa monet hajaannukset johtuvat vallanhalusta. Tilannetta luonnollisesti kaunistellaan, mutta linnakkeessa nro 2 on kärsitty tappio. Se on hajaannuksen varsinainen syy.

Kannattaa panna merkille, että juuri tässä kohden Saatana teki viimeisen  rynnäkkönsä Kristusta kohtaan, joka oli 40 päivän ajan ollut lakkaamatta kiusattuna erämaassa. (Luukas 4) Luukkaassa mainitaan kolme lopullista kiusausta: Ensimmäisessä kiusauksessa Jeesusta houkuteltiin hengellisellä vallalla. Toinen kiusaus tarjosi hänelle maallista valtaa. Kolmannessa Jeesuksen tuli tehdä jotain suurta, minkä seurauksena hän olisi saanut suuren kunnian.

Kohta 3: Seksuaalinen moraali on kolmas näistä valtavista tekijöistä elämässä. Monet makaavat lyötyinä tässä kohdin rintamaa. Monet suurmiehet ovat tulleet pieniksi, koska he eivät ole vahvistaneet itseään ja varustautuneet riittävästi ja valvoneet kyllin tässä kohdin. Jopa Daavid koki suuren tappion tässä, vaikka hän ei menehtynytkään, ja erityisen viisas Salomo tuli voitetuksi. Monet saarnaajat ovat tässä kohdin joutuneet häpeään. Monet ihmiset, jotka eivät ole olleet riittävän tarkkoja tässä kohdin, ovat luopuneet uskostaan ja Kristuksesta ollakseen Jumalan tahdon vastaisessa suhteessa.

Monet ovat tässä kohdin himojensa vallassa, sielut, joiden elämä muuten voi olla hyvin kiitettävää. Meidän on suhtauduttava tarkoin alusta alkaen siihen mitä ajattelemme ja mitä katselemme.

Jos haluamme saada suuren ja lopullisen voiton, vaeltaa Hengen voimassa (Luuk. 4:14), meidän täytyy, niin kuin tavallisessa sodankäynnissä, määrätietoisesti ja harkiten ryhtyä toimiin ja linnoittautua aivan erityisesti näissä kolmessa kohdassa. Silloin meillä on paras toivo siitä, ettei vihollinen koskaan pääse murtautumaan eturintamamme läpi.


Tämä artikkeli julkaistiin BCC:n lehdessä ”Skjulte Skatter” toukokuussa 1932 otsikolla ”Kampen mot synden”(Taistelu syntiä vastaan).

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.