Kärsitkö hengellisestä aliravitsemuksesta?

Kärsitkö hengellisestä aliravitsemuksesta?

Kuinka tärkeää on lukea Jumalan sanaa?

5 Minuuttia ·

Kuinka tärkeää on lukea Jumalan sanaa?

Tämä on hyvä kysymys? Onko todellakin niin tärkeää lukea Jumalan sanaa? Emmekö tiedä tarpeeksi; emmekö ole kuulleet riittävästi vuosien kuluessa?

Voimme yhtä hyvin kysyä, onko todellakin tärkeää syödä. Emmekö ole syöneet riittävästi? Kehollemme ei riitä se, että syömme vain silloin tällöin, esimerkiksi kerran joka sunnuntai. Silloin kärsisimme nälkää! Samalla tavalla on ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä ravita itseämme Jumalan sanalla joka päivä, niin että voimme vahvistua hengessämme ja kehittyä ja kasvaa terveellä tavalla suhteessa Jumalan tahtoon. Muutoin kärsimme pian hengellisestä aliravitsemuksesta ja saamme hengellisten sairauksien oireita.

Missä on meidän kaipauksemme ja nälkämme Jumalan sanan puoleen? Tulee olla niin, että me tarvitsemme sitä yli kaiken.

Jumalan sana on välttämättömyys

Ajattele vain Jobin suhtautumista Vanhassa testamentissa. Job 23:12:ssa hän sanoo: "Hänen huultensa sanat olen kätkenyt tarkemmin kuin omat päätökseni." [Jossakin käännöksessä on kirjoitettu "Tärkeämpää kuin välttämätön ruoka…"] Ei ihme, että Job oli sellainen mies, mikä hän oli! Missä on meidän kaipauksemme ja nälkämme Jumalan sanan puoleen? Tulee olla niin, että me tarvitsemme sitä yli kaiken.

"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet." Hebr. 4:12. Meillä on luonnossamme taipumus huolehtia oman tahtomme toteutumisesta, toiveistamme ja omasta edustamme. Siksi tarvitsemme Jumalan sanan miekkaa, jotta mikään omasta lihastamme ei olisi meille huolehtimisen arvoista. (Room. 7:18) Jumalan sana voi auttaa meitä kieltämään omat himomme niin, että me muutumme.

Vain Jumalan sanan kautta tulemme tuntemaan Jumalan tahdon ja suunnitelman elämässämme – sen, mikä on hänelle mieluista. Jumalan sana on suunnan näyttäjä, apu, jonka tarvitsemme voittaaksemme synnin lihassamme ja välttääksemme turmeluksen, joka seuraa himojemme noudattamista. Kuinka voimme oppia tekemään sen ilman sitä ehdottoman välttämätöntä opetusta, joka löytyy ainoastaan Raamatusta? Jos olemme kuuliaisia sille, mitä siellä on kirjoitettu, me muutumme ja tulemme valmiiksi Jumalan valtakuntaa varten – mikä onkin meidän maanpäällisen olemassaolomme keskeinen tarkoitus.

Kun Jumalan sana on sydämessämme johdattamassa, löydämme ohjauksen ja tuen kohti iankaikkista elämää Jumalan valtakunnassa.

Psalmeissa puhutaan usein kaipauksesta Jumalan lakiin, hänen asetuksiin ja ja hänen sanaansa. "Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani." (Ps. 119:105) Kun Jumalan sana on sydämessämme johdattamassa, löydämme ohjauksen ja tuen kohti iankaikkista elämää Jumalan valtakunnassa.

Mutta voimme sanoa: "Elämä on niin kiireistä; minulla ei ole aikaa lukea." Kuulostaako tutulta? Totta puhuen: Jos olemme rehellisiä itsellemme, on kysymys priorisoinnista! Järjestämme aikaa siihen, mikä meille on tärkeää, eikö totta? Kuinka paljon käytämme aikaamme puhelimessa, tietokoneella tai videopelien pelaamiseen, jne.? Mutta kun Henki muistuttaa meille ajan käyttämisestä Jumalan sanan lukemiseen, tuntuu siltä, että meillä on niin paljon muuta tekemistä. "Olen liian väsynyt." Tai meille ilmaantuu yllättäen jotain "tärkeämpää" tekemistä, mikä pitää hoitaa.

Saatana voi saada minkä tahansa kuulostamaan järkevältä. Hän käyttää kaikkia mahdollisia temppuja ja tekosyitä, estääkseen meitä lukemasta Jumalan sanaa. Hän ei halua, että opimme tuntemaan Jumalan mieltä, ja että löydämme Jumalan tahdon elämässämme. Siten hän voi helpommin pettää meidät ja eksyttää meidät elämään itsellemme, niin ettemme pääse elämään Jumalan yhteydessä. Tällä tavalla hän voi ohjata elämäämme, vaikka emme itse sitä tajua. Se ei tarkoita, että harrastukset tai muu toiminta olisi "huonoa", mutta on kysymys oikein priorisoinnista ja oikeiden valintojen tekemisestä. Aika on kallisarvoista, ja meidän tulee pitää huolta siitä, että käytämme sen mahdollisimman hyvin hyödyksi.

Mitä enemmän luemme Jumalan sanaa, sitä enemmän haluamme lukea; mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän haluamme rukoilla.

Ajan ostaminen

"Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja." Ef. 5:15-16.

Kun ostamme jotakin, se maksaa meille; meidän täytyy maksaa se jollakin, mikä on meille arvokasta. Voi olla, että tullaksemme tuntemaan Jumalan sanan, joudumme luopumaan jostakin, mistä emme luonnostamme olisi halukkaita luopumaan. Voi olla, että meidän pitää uhrata jotakin tehdäksemme oikeat valinnat priorisoinnissa.

Mutta jos olemme uskollisia tekemään sen, ei vie kauan, kun saamme "ruokahalun" Jumalan sanaan. Mitä enemmän luemme Jumalan sanaa, sitä enemmän haluamme lukea; mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän haluamme rukoilla. Saamme suuremman nälän ja janon. Huomaamme, että tarvitsemme sitä; me tarvitsemme sanan miekkaa kieltääksemme omat himomme, niin että voimme elää elämää, joka on Jumalalle mieluista. Tarvitsemme lohdutusta ja rohkaisua Jumalan sanasta nostaaksemme katseemme ja nähdäksemme iankaikkisen tulevaisuuden.

Aika on elämämme! Tehkäämme tietoisia, viisaita päätöksiä aikamme käyttämisestä hyödyllisesti, valmistautuaksemme iankaikkisuutta varten Jumalan valtakunnassa. Olemme saaneet vapaan tahdon valita prioriteettimme, mutta sitä seuraa myös suuri vastuu. Ravitkaamme itseämme Jumalan hyvällä sanalla, ja se tulee johdattamaan meitä tiellä, joka on meille hyödyksi myös iankaikkisuudessa.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.