Kaikki syyt viettää joulua: 35 raamatunjaetta pohdittavaksi jouluna

Kaikki syyt viettää joulua: 35 raamatunjaetta pohdittavaksi jouluna

Raamatunlauseita innostukseksi ja inspiraation lähteeksi jouluna. Suuri ilo julistetaan – mutta tarmokkuutta tarvitaan myös!

13 Minuuttia ·

Meillä on todellakin kaikki syyt viettää joulua, kuten nämä raamatunjakeet selvästi osoittavat! Jeesuksen Kristuksen syntymän myötä  julistettiin uusi liitto Jumalan ja hänen kansansa välille. Se oli alku elämälle riemuvoitossa, joka ei merkinnyt pelkästään vapautusta synnistä kaikille häneen uskoville vaan myös sitä, että tie takaisin Jumalan luo tuli avatuksi; tie, joka suljettiin, kun ihmiset tekivät syntiä.

Koko Raamatusta löytyy satoja, niin, jopa tuhansia, jakeita, jotka ovat profetioita Jeesuksen syntymästä, hänen työstään ja tehtävästään – siitä, miten me voimme seurata häntä – sekä hänen maanpäällisen työnsä tuloksista meitä varten, jotka uskomme häneen ja seuraamme häntä. Tässä on 35 raamatunjaetta ajateltaviksi jouluna. Se voi vaikuttaa paljolta, mutta on todellakin lähes mahdotonta tehdä edustavaa otosta –  valinnan mahdollisuuksia on niin runsaasti! Käytä aikaa näiden jakeiden lukemiseen  ja ajattele sitä suurta vaikutusta, mikä niillä on elämääsi – ja iankaikkisuuteesi! Toivomme, että sinä liikutut ja innostut yhtä paljon kuin me, kun kokosimme ne!

Raamatunjakeita, jotka ovat profetioita Jeesuksen syntymästä, työstä ja tehtävästä:

Aivan aikojen alussa Jumala antoi ihmisille lupauksen lunastuksesta Messiaan, hänen oman Poikansa, kautta. Hän oli syntyvä ihmiseksi meidän pelastukseksemme ja vapautukseksemme. Luepa vain, kuinka paljon Jumalan kansa ja profeetat kaipasivat  häntä ja odottivat hänen tuloaan.

«Herra Jumala sanoi käärmeelle: ’Koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän.’" 1. Moos. 3:14-15.

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel – se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.” Jes. 7:14; Matt. 1:23.

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus…. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan lyövän kepin ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä…. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas."…. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jes. 9:2-7.

” … mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.” Jes. 53:5.

«Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta.” Jes. 53:11-12.

”Kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.” Ps. 118:22-23.

Raamatunjakeita joulun tapahtumista: Kaikki syyt viettää joulua!

Lopultakin kaivattu Messias oli syntynyt – vähäisenä, tuntemattomana, tallissa, mutta tapahtumasta tiedotti – ei mikään vähäisempi kuin – enkelten taivaallinen sotajoukko! Tämä oli alku täydelliselle vallankumoukselle, alku ikuiselle pelastuksellemme! Eipä ihme, että enkelit kajauttivat laulun! Miten sinä vietät Jeesuksen syntymää?

«Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Matt. 1:20-21.

” … mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä." Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto." Luuk. 2:10-14.

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:1-5 ja 14.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.” Joh. 3:16-17.

”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti Poikansa, naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.” Gal. 4:4-5.

Miksi joulu on niin tärkeä: Nämä raamatunjakeet osoittavat, mitä Jeesus teki maan päällä, ja miten voimme seurata häntä:

Jeesus käytti jokaisen sekunnin elämästään maan päällä Jumalan tahdon tekemiseen ja Paholaisen tekojen tyhjäksi tekemiseen. Näin toimien hän maksoi synnin hinnan omalla elämällään, jotta me voisimme saada anteeksiannon. Ennen kaikkea hän jätti meille jäljet, joita me voisimme seurata. Hän lähetti Pyhän Hengen auttaakseen meitä, niin että mekin voisimme saada voiton synnistä ja voisimme tehdä Jumalan tahdon!

"Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."  Joh. 8:12.

”Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mieltynyt. Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala." Hepr. 10:5-7.

”Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi oikeaan aikaan.” 1. Tim. 2:5-6.

”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti.” Fil. 2:5-8.

«Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.” 1. Joh. 3:8.

”Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Vaikka hän oli Poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia.” Hepr. 5:7-9.

”Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan.” Room. 8:3-4.

”Hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, tehdä kärsimysten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Hän, joka pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen.» Hepr. 2:10-11.

”Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ei hän ota suojelukseensa enkeleitä vaan Abrahamin siemenen. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan.” Hepr. 2:14-18.

”Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.» 1. Piet. 2:21-24.

”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä.” 1. Piet. 4:1.

”Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen.” Matt. 16:24-25.

Raamatunlauseita Jeesuksen elämän ihanista tuloksista, sekä lupauksia niille, jotka uskovat häneen ja seuraavat häntä:

Jeesus kulki edellä ja vihki meitä varten tien. Hän on valmistanut meille sijan taivaallisissa asumuksissa. Jos tottelemme ja seuraamme häntä, mekin pääsemme sinne, missä hän on! Onko tämä sinun toivosi ja kaipauksesi? Eläkäämme Jeesuksen rakkauden ja uhrin arvoisina, niin että saamme olla hänen kanssaan ikuisesti!

”Minä näin yöllisessä näyssä kuinka taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Hän saapui Ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä." Dan. 7:13-14.

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

”Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa …” 1. Kor. 15:20-22.

”… samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.” Hepr. 9:28.

”… Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten, sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman.” Ef. 5:25-27.

”Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan.” Hepr. 7:25.

"Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – minä heissä ja sinä minussa – jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Joh. 17:20-23.

”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.” 1. Joh. 3:2-3.

”Pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: Kuolema on nielty ja voitto saatu.….Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” 1. Kor. 15:52-57.

”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istuutunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.” Ilm. 3:21.

Hänen herransa sanoi hänelle: ‘Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!' Matt. 25:14-29.

Suuri ilo julistetaan jouluna – anna se eteenpäin!

Ehkä sinulla on suosikkiraamatunkohta joulusta,  Jeesuksen elämästä ja työstä; jae, joka on sinulle erityisen innostava ja hyödyllinen. Lisää se tähän luetteloon  ja lue näitä jakeita usein vahvistaaksesi ja innostaaksesi itseäsi uskonelämässäsi rakkaan Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena! Ja ole mukana antamassa tätä suurta iloa edelleen toisille!

«Kaikki maan mahtavat aterioivat ja kumartuvat palvomaan Herraa. Hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi pysyä elossa. Heidän jälkeensä tulevat palvelevat Herraa, hänestä kerrotaan tulevalle sukupolvelle.” Ps. 22:30-31.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.