Jumalan valta on niin suuri!

Jumalan valta on niin suuri!

Oletko ajatellut, että sama voima, joka jakoi Punaisen meren, on saatavana sinulle?

3 Minuuttia ·

Jumalan käteen mahtuu koko meri, ja hän loi maailman, jossa olemme ja toimimme. Sama voima on saatavilla meille tänään!

Kuka Jumala on?

Jumala on voima, joka loi taivaan ja maan. Kun hän sanoi: "Tulkoon valkeus!", valo tuli maailmaan ja hän erotti yön ja päivän (1. Moos. 1) Jumala jakoi Punaisen meren kahtia, ja hän antoi Jerikon muurien sortua ilman ainoatakaan iskua (2. Moos. 14:21; Joos. 6:20) Jopa aurinko ja kuu seisoivat paikoillan hänen sanansa voimasta. (Jos.10:13)

Jumala on äärettömän suuri. Profeetta Jesaja yrittää kuvailla häntä:

«Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on saanut kolmennesmittaan mahtumaan maan tomun? Kuka on puntarillaan punninnut vuoret, vaa'allaan kukkulat?» (Jes. 40:12)

«…Hän levittää taivaan kuin harson, pingottaa sen kuin teltan asuttavaksi. » (Jes. 40:22)

Jumala on ikuinen

Tämän saman Jumalan kanssa meillä voi olla yhteys henkilökohtaisessa elämässämme. Hän on aina sama. Hän on ikuinen.

«Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.»
(Jes. 40: 28-29)

Hänen voimansa avulla esteet ja muurit sortuvat ja se, mikä on mahdotonta tulee mahdolliseksi!

Tämä merkitsee sitä, että sama voima, sama kuvaamaton voima, joka halkaisi meren kahtia hetkessä, on saatavilla nytkin – sinulle ja minulle! Useimmat meistä eivät valloita kaupunkeja tai maita tai sodi fyysisiä vihollisia vastaan, mutta Jumala on kutsunut meidät tekemään vastarintaa syntiä vastaan, joka meissä itsessämme asuu. Jeesuksen kautta hän antoi meille mahdollisuuden tulla vapaaksi synnin orjuudesta sekä omista haluistamme ja himoistamme; kaikestä tästä, mikä aiheuttaa levottomuutta ja rauhattomuutta.

Me tarvitsemme Jumalan apua joka päivä, joka kerta kun tulemme kiusatuiksi, jotta voimme voittaa synnin, joka tahtoo esille meissä. Synti on voimakas, mutta Jumalan voima on vielä voimakkaampi! Hänen voimansa avulla esteet ja muurit sortuvat ja se, mikä on mahdotonta tulee mahdolliseksi! Missä ennen lankesimme syntiin kerta toisensa jälkeen, voimme iankaikkisen Jumalan voimasta pysyä pystyssä!

Sydämen valaistut silmät

Hän voi luoda jotain aivan uutta meissä, jos annamme hänen saada vallan ja laitamme kaiken oman tahtomme syrjään. Silloin olemme oikeassa suhteessa muuttumiseen. Kun Jumala saa pääsyn elämäämme, voimme todella tulla uusiksi ihmisiksi, ja emme enää ole synnin alla. Tämä on valtava toivo! Näemmekö sen? Paavali kirjoittaa Efes. 1:17-18:ssa :

«Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristukjsen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään.»

Samoin kuin Paavali rukoili efesolaisten puolesta, että he näkisivät toivon entistä selvemmin, voimme mekin rukoilla sydämen valaistuja silmiä. Voimme rukoilla, että näkisimme niin kuin Jumala näkee. Silloin Jumala taas luo valoa sinne, missä oli pimeää, ja tilanteet kääntyvät ylösalaisin. Elämästä tulee valtavan mielenkiintoista ja valtavan toivorikasta!

Jumalan voima on riittävä

Meidän tulee alkaa uskoa Jumalan voimaan omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Se riittää siihen, että pääsemme pois synnistä ja sisälle Jumalan tahtoon, missä on toivo ja tulevaisuus, (Jer. 29:11) Usko Jumalan voimaan saa aikaan sen, että uskallamme irrottaa otteen ja annamme hänen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, saada johtaa meitä sen sijaan. Niin suuri on Jumalan voima!

«ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan.» (Efes. 1:19)

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.