Jumalan minulle antamien ainutlaatuisten talenttien löytäminen ja maksimointi

Jumalan minulle antamien ainutlaatuisten talenttien löytäminen ja maksimointi

Se, että sinulla on paljon talentteja, voi merkitä jotain aivan muuta kuin mitä ajattelet. Esimerkiksi sitä, että sinulla on paljon ketuksia!

5 Minuuttia ·

Vertaus talenteista: Koetuksetkin ovat talentteja

Vertauksessa talenteista (Matt. 25:14-30) Jeesus kertoo herrasta, joka antoi jokaiselle palvelijalleen eri määrän talentteja (rahasumman), joista näiden tuli pitää huolta. Tarkoitus oli, että he sillä mitä heille oli uskottu, saisivat voittoa herralleen.

Usein sanotaan, että vertauksessa mainitut talentit kuvaavat kykyjämme ja vahvoja ominaisuuksiamme. Talentit edustavat kuitenkin myös olosuhteita, jotka Jumala on antanut minulle elämässäni; mahdollisuuksia, joissa voin tehdä Jumalan tahdon.

Nyt minun on katsottava itseäni ja elämääni Jumalan silmin: Miksi hän antoi minulle tämän ruumiin? Tämän persoonallisuuden? Nämä kyvyt? Tämän perheen? Nämä olosuhteet? Voinko nähdä niiden olevan Jumalan minulle uskomia talentteja? Koetukset ja vaikeudet tai hyvät ajat ja hyvä talous – nämä kaikki ovat mahdollisuuksia, jotka Jumala on uskonut minulle henkilökohtaisesti! Kun olen saanut paljon haasteita, merkitsee se itse asiassa Jumalan silmissä sitä, että olen saanut paljon talentteja; monet koetukset merkitsevät sitä, että olen hyvin kyvykäs! Ja minä olen ainoa, joka voi suorittaa nämä tehtävät, koska minun olosuhteeni ovat aivan ainutlaatuiset suhteessa Jumalan tarkoituksiin ja suunnitelmiin.

Jumala luottaa minuun, että käytän nämä mahdollisuudet siihen, että kehityn ja kasvan sekä saan ikuisen sisällön, ja hän on antanut minulle tarvitsemani työkalut. Jos olen halukas, Jumala antaa minulle sanansa opettaakseen minulle, mitä minun on tehtävä, ja Pyhä Henki antaa minulle voiman sen suorittamiseen. Jeesus on ollut edelläjuoksija ja näyttää minulle tien. Jokaisessa tilanteessa, jokaisen saamani talentin kanssa, voi Jeesuksen nimi tulla kirkastetuksi (niin kuin Jeesus teki Joh. 12:27-28: ssa), Jumalan tahto voi tulla tehdyksi (kuten Jeesus teki Luuk. 22:42: ssa), ja voin saada ”määrättömän, ikuisen kirkkauden” (2. Kor. 4:17-18).

Tilin tekeminen saamistani talenteista

Vertauksessa palvelijoiden piti tehdä tiliä talenteista, jotka heille oli uskottu. Kaksi heistä oli hallinnoinut niitä viisaasti, niin että he olivat saaneet voittoa. Tätä voi verrata siihen, että käytän olosuhteitani siten, että saan niistä ikuisia rikkauksia. Jumalan sijoitus minuun on se, että hän on antanut minulle ruumiin ja olosuhteet, joissa voin tehdä hänen tahtonsa. Ansio, jonka hän toivoo saavansa vastikkeeksi, on se, että synti tulee nujerretuksi osa osalta elämässäni ja että se tulee korvatuksi uudella luomuksella: hyveillä, Hengen hedelmällä (Gal. 5:22), ikuisella elämällä (Joh. 12:25; Room. 2:6-7), ja ennen kaikkea sillä, että Jumala kaikkien näiden asioiden kautta tulee kirkastetuksi ruumiissani ja olosuhteissani.

Herra antoi tunnustusta kahdelle ensimmäiselle palvelijalle sanoen: ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!”

Mutta kolmas palvelija, joka oli saanut yhden talentin, oli kätkenyt sen maahan eikä hänellä ollut mitään ansiota näytettävänään. Mestari oli valtavan tyytymätön häneen, ja kutsui häntä pahaksi ja laiskaksi sanoen: «Ottakaa häneltä pois se talentti ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia!… Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." 

Tämä voi vaikuttaa kovalta ja epäoikeudenmukaiselta. Kaikesta huolimatta hän oli saanut vähiten talentteja kaikista näistä kolmesta palvelijasta, ja hän antoi takaisin sen mitä oli saanut, eikö totta? Asia oli kuitenkin niin, että hän ei ollut käyttänyt saamaansa talenttia, hän oli laiska ja haluton tekemään työtä. Hän ei pelkästään ollut jäänyt ilman voittoa, vaan talentti oli todennäköisesti vahingoittunut ja mädäntynyt maan sisällä. Mestarin tuomio oli täysin oikeudenmukainen ja oikea.

Saamieni talenttien  käyttäminen vai hautaaminen

Talentit voivat vaihdella. Sanotaanpa, että olen valtavan taitava jossakin. Käytänkö näitä kykyjäni toisten siunaamiseen, hyvän tekemiseen, auttamiseen ja tien näyttämiseen hyvään? Vai ”hautaanko ne maahan” käyttämällä niitä itselleni, omaksi voitokseni? Entä jos koen sellaisia koetuksia kuin sairaus, taloudelliset vaikeudet, tai minut käsitetään väärin ja minua panetellaan. Käytänkö talenttejani siihen, että voitan valituksen, epäilyn, masennuksen jne. jotka miltei aina ovat peräisin lihassani olevasta synnistä sellaisissa olosuhteissa? Näenkö mahdollisuuteni ainutlaatuisena talenttina, jota voin ”hallinnoida”, niin että saan Hengen hedelmää, kuten kiitollisuutta, uskoa, iloa jne. vai ”hautaanko sen maahan” antamalla periksi synnille, jolloin en saa lainkaan ikuista voittoa koetuksesta?

Koko elämän kestävä apu talenttivertauksesta

Olen samassa tilanteessa kuin tuo hyödytön palvelija, ellen ole ansainnut mitään niiden tilanteiden ja olosuhteiden avulla, jotka Jumala on antanut minulle, olivatpa ne millaisia hyvänsä. Se, etten tee ”mitään”, on itse asiassa sama asia kuin että annan luonnollisen taipumukseni synnin tekemiseen kasvaa ja mädäntyä, jolloin loppu on alkua pahempi.

Nyt voin kuitenkin tehdä jotain mahdollisuuksilleni ja Jumalan minulle antamalle armolle. Tuloksen olosuhteistani, suurista tai pienistä, pitkistä tai lyhyistä, raskaista tai keveistä, tulee aina olla se, että tulee luoduksi jotain, millä on ikuista arvoa. Missä ennen oli kärsimättömyyttä, on nyt kärsivällisyyttä; missä kiittämättömyyttä, on nyt kiitollisuutta; missä minun oli vaikea kantaa toisia, on nyt rakkautta; missä olin heikko, olen nyt vahva.

Silloin saan kuulla nämä fantastiset sanat Herrani suusta, hänen, jota olen palvellut koko elämäni ajan: ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija! Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!”

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.