Jumalan asettamat rajat: Hänen tarkoituksensa elämämme suhteen

Jumalan asettamat rajat: Hänen tarkoituksensa elämämme suhteen

Jumala on se, joka viime kädessä kontrolloi elämämme rajoja ja rajoituksia; hänen tavoitteensa on vetää meitä lähemmäksi itseään.

5 Minuuttia ·

Jumala haluaa vetää meitä lähemmäksi itseään

Meillä kaikilla on rajoitteita elämässämme. Maantieteellisiä, terveydellisiä, taloudellisia – niin, kaikilla elämän alueilla. Näitä rajoja voidaan eri syistä muuttaa elämän aikana. Joskus voimme muuttaa niitä panostamalla työhön, ja joskus ulkoiset olosuhteet, jotka eivät ole kontrollimme alaisia, muuttavat niitä puolestamme. On täysin mahdollista hukata suuren osan elämäänsä toivomalla muita rajoja ja rajoitteita kuin niitä, joita meillä jo on, kun oikeastaan tärkeintä olisi se, kuinka me toimimme niiden puitteissa.

Siinä toivossa, että voisi johtaa kreikkalaiset Jumalan luo, Paavali puhui heille rajoista nähtyään, kuinka montaa epäjumalaa he palvoivat: ”Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä.” Apt. 17:26-27. Jumala viime kädessä kontrolloi rajojamme, ja hänen päämääränsä niiden suhteen on vetää meitä lähemmäksi itseään.

Mitä Job oppi, kun hänen rajansa tulivat muutetuiksi

Job oli mies, joka koki merkittäviä muutoksia omissa rajoissaan lyhyen ajan sisällä. Jumalan kehotuksesta ja luvasta käsin Saatana tuhosi kaiken Jobin omaisuuden ja tappoi hänen kymmenen lastansa saman päivän aikana (kts. Job 1). Jobin uskomaton vastaus tähän oli seuraava: ”Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Ajettuaan päänsä paljaaksi hän heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi: ’Alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana sinne palaan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!’ Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut Jumalasta sopimattomasti.’” Job 1:20-22.

Jobi rajat tulivat vedetyiksi äärimmilleen Jumalan salliessa Saatanan saattaa hänet vaikeuksiin: ”Niin Saatana lähti pois Herran kasvojen edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita, jalkapohjista päälakeen asti.” Job 2:7. Jobin vaimo ja ystävät olivat vakuuttuneita siitä, että Jobin elämä ei ollut otollinen Herralle, mutta Job itse ymmärsi lähestyä Jumalaa entistä enemmän tänä aikana, niin että hän myöhemmin saattoi sanoa: ”Vain korvakuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa." Job 42:5-6. Hän hyödynsi rajoitteet ja rajat omassa elämässään saadakseen entistä läheisemmän suhteen Jumalaan.

Jatkuvasti syvempi suhde Jumalaan

Tämä mahdollisuus lähestyä Jumalaa elämän koetuksissa ja rajoja muutettaessa oli jotain, minkä uskon sankarit kaikkina aikoina ovat valinneet (Lue Hepr. 11). He valitsivat mielellään nämä (ehkä luonnollisesti katsottuna ei-toivotut) muutokset voidakseen kokea, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät (Hepr. 11:6).

Myös Paavali kuvaa, kuinka hän oli oppinut toimimaan sellaisissa tilanteissa omassa elämässään: ”Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Fil. 4:12-13.

Kun näemme rajamme ja rajoitteemme tässä valossa, koemme sen, mitä Jeesus sanoo: ”Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt.” Joh. 17:3. Elämästä tulee mielenkiintoinen matka täynnä kokemuksia Jumalasta, joka saa kaiken kokemamme yhdessä vaikuttamaan sen, että meillä on jatkuvasti syvempi yhteys hänen ja hänen Poikansa kanssa. Tämä taas johtaa siihen, että muutumme yhä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi (Room. 8:28-29). Emme enää tuhlaa aikaa toivomalla muutoksia maallisiin tilanteisiin, jotka eivät koskaan voi todella tyydyttää meitä. Sen sijaan saamme kokea taivaallista elämää, joka myös sisältää yhteyden niiden kanssa, joilla on sama päämäärä.

 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.