Jeesus on Välimiehemme. Elämämme tulisi osoittaa tuloksia siitä.

Me olemme Jumalan viljelysmaa, ja Jeesus on viljelysmaan viljelijä. Meidän tulee kantaa hyödyllisiä hedelmiä, jotka Jeesus voi poimia ja esittää Jumalalle meidän puolestamme.

Kirjoittanut Sigurd Bratlie
Jeesus on Välimiehemme. Elämämme tulisi osoittaa tuloksia siitä.

Se työ, mikä Jeesuksen täytyy tehdä meissä sen jälkeen, kun me olemme sovitetut Hänen verensä kautta, on ilmaistu seuraavilla sanoilla:

” Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa..” 1 Kor. 3:9.

“Maa, joka imee sen päälle usein tulevan sateen ja tuottaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Se taas, joka tuottaa orjantappuroitq ja ohdakkeita, on kelvoton. Se on lähellä kirousta, ja lopulta se poltetaan.”  Hepr. 6:7-8.

Viljava maa

Tultuamme sovitetuiksi Jeesuksen veressä olemme viljelysmaa, josta Jumala pitää huolen, ja Jeesukselle,  meidän taivaalliselle ylipapillemme, on annettu tehtävä viljellä sitä. Jumala vaikuttaa meissä sen, mikä on hänelle mieluista Jeesuksen Kristuksen kautta (Hepr. 13:20-21).

Tässä näemme siis Jeesuksen työn Välimiehenä. Hän on Jumalan kasvojen edessä ja viestittää, mitä Hän vaikuttaa meissä, koska me tarvitsemme valtavasti Hänen esirukoustaan.

Jeesuksella on myös työtovereita, jotka Hän on muokannut. Ne, jotka Hän on pannut erilaisiin tehtäviin seurakunnassa, ovat Jumalan työtovereita. Jeesus on ylipappimme, mutta Hänellä on myös avustava papisto.“..Ollakseni Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanoiden keskuudessa ja toimittaakseni Jumalan evankeliumin pappispalvelua, jotta pakanakansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.” Room. 15:16.

“Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.” 1. Piet. 2:5.

Hengelliset uhrit, jotka ovat Jumalalle mieluisia, ovat Hänen vainioillaan kasvavia hedelmiä; esimerkiksi kiitosuhrit ja anteliaisuus. Jumala on hyvin mieltynyt sellaisiin uhreihin (Hepr. 13:15-16). Jumalan sana on siemen. Jumalan sanan muuttuessa teoiksi syntyy hengellisiä uhreja. Siksi koko ruumis tulee antaa mieluiseksi uhriksi Jumalalle. Silloin maa kasvaa käyttökelpoisia hedelmiä, ja Jeesus tulee jälleen luoksemme Välimiehenämme. Jeesus, jonka on määrä viestittää meille Jumalan vaikutuksista, vie myös näitä uhreja ja lahjoja takaisin Jumalalle.

“Minä tiedän tekonne”

Sanomamme pääkohta on siis tämä: Meillä on sellainen ylipappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän palvelee pyhäkössä, siinä oikeassa Ilmestysmajassa, jonka on pystyttänyt Herra eikä ihminen. Jokainen ylipappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja. Sen vuoksi on välttämätöntä, että myös meidän ylipapillamme on jotakin uhrattavaa.” Hepr. 8:1-3.

Mikäli viljelysmaa kuitenkin tuottaa piikkipensaita ja ohdakkeita; näin tapahtuu, kun teemme syntiä, Jeesus ei voi tuoda mitään uhria Isälle. Jumala etsii aina hedelmiä. ” Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää..” Joh. 15:8. Ensimmäinen asia, mistä Jeesus puhui seitsemälle seurakunnalle, on: “Minä tiedän teidän tekonne.” Ja Hän tuomitsi heidät heidän tekojensa mukaan. Jeesus sanoo, että Hän tunnustaa Isän ja Hänen enkeliensä edessä niiden nimet, jotka voittavat (Ilm. 3:5).

Kunnioittakaamme siksi suuresti Taivaallista Ylipappiamme ja Välimiestämme, Jeesusta Kristusta ja olkaamme hyvä viljelysmaa Jumalan sanalle ja hänen vaikutuksilleen. Silloin yhteytemme Isän kanssa tulee yhä merkityksellisemmäksi Jeeuksen, Välimiehemme, kautta, ja kun Jeesus vie Jumalan työn hedelmät takaisin Jumalalle, Hän tuntee meidät (Gal. 4:9). Silloin Isä ja Poika tulevat ja jäävät luoksemme asumaan (Joh. 14:23).

Tämä on katkelma kirjoituksesta “Vår himmelske yppersteprest”( Taivaallinen ylipappimme), julkaistu ensi kertaa Norjassa BCC:n “Skjulte Skatter”- lehdessä heinäkuussa 1952.