Hanok: Voima Jumalan yhteydessä elämiseen

Hanok: Voima Jumalan yhteydessä elämiseen

Miltei jokainen uskova tuntee nimen Hanok, koska todistus hänestä oli se, että hän oli kelvollinen Jumalalle.

4 Minuuttia ·

Hanok mainitaan Raamatussa vain hyvin lyhyesti: Ensimmäinen kerta on 1. Moos. 5:21-24: ssä: ”… Metuselahin syntymän jälkeen Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Hanokin koko elinaika oli kolmesataakuusikymmentäviisi vuotta. Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois.”

Heprealaiskirjeessä 11:5 hänet mainitaan uudestaan uskonsankarien joukossa, ja se, mitä hänestä sanotaan, on valtavan tärkeää: ”Uskonsa perusteella otettiin Hanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle.”

Hanokin todistus

Niin vähän on mainittu tästä uskon miehestä, vain muutama harva jae, mutta johtuen Hanokin saamasta todistuksesta, lähes jokainen uskova tietää hänen nimensä. Hän ”vaelsi Jumalan yhteydessä” ja ”hän oli kelvollinen Jumalalle”. Voiko saada paremman todistuksen? Voiko elämässä olla korkeampaa tehtävää? Voiko tässä elämässä olla jotain tärkeämpää?

1. Moos. 5: ssä olevan kertomuksen pohjalta tiedämme myös, että Hanok eli hiukan ennen Nooan päiviä. Siitä ajasta on kirjoitettu: ”Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi.” 1. Moos. 5:5-6.

Voitko kuvitella, kuinka paljon se merkitsi Jumalalle, kun hän katsoi maata ja luomakuntaansa, ja näki, miten syvälle ihmiset olivat langenneet, ja miten kaikki oli saastunut pahuudesta? Sitten hän kuitenkin näki, että oli yksi mies, joka vaelsi hänen yhteydessään ja jonka tarkoituksena oli olla hänelle kelvollinen. Tämä oli sama todistus, jonka Hanokin lapsenlapsenlapsi Nooa sai omana aikanaan.

Mikä fantastinen esimerkki Hanok onkaan meille! Hän eli uskon elämää. Hänen tapansa elää oli se, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Hän salli Jumalan tasoittaa hänen polkunsa (Snl. 3:6), ja sillä tavalla hän oli Jumalalle kelvollinen. Hanokin uskon tähden Jumala otti hänet pois ollakseen hänen kanssaan.

Me voimme vaeltaa Jumalan yhteydessä

Näinäkin päivinä Jumala katsoo alas maahan ja näkee maailman, joka on täynnä itsekkäitä ihmisiä, ”sellaisia, jotka rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa”, niin kuin on kuvattu 2. Tim. 3:1-5: ssä. Kuinka paljon uskot sen ilahduttavan Jumalan sydäntä, kun hän näkee ne, jotka ovat uskollisia hänelle, ne, jotka vaeltavat hänen yhteydessään? ” … että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa …» Fil. 2:15. Keskellä tätä pahaa maailmaa voimme saada sen todistuksen, että vaellamme Jumalan yhteydessä ja että olemme Jumalalle kelvollisia.

Teemme sen siten, että luovumme omista himoistamme ja haluistamme, ja rakkaus ajaa meitä palvelemaan Jumalaa kuuliaisina hänen tahdolleen. Voimme olla niitä ihmisiä, joista on kerrottu Kol. 3: ssa; niitä, jotka etsivät sitä, mikä on ylhäällä ja hylkäävät kaiken, mikä on peräisin tästä maailmasta.

Voimme ahkerasti pyrkiä saamaan saman todistuksen kuin Hanok. Ei oman minämme tähden, että meidät tunnettaisiin jostakin, vaan että voimme kunnioittaa Jumalaa elämällämme. Niin, että kaikki, jotka tuntevat meidät, tietävät meistä tämän: me vaellamme Jumalan yhteydessä ja elämme ollaksemme kelvollisia Hänelle.

Vaeltaminen Jumalan yhteydessä: miten se tehdään?

Miten vaellamme Jumalan yhteydessä? Mitä Jumalan yhteydessä vaeltaminen tarkoittaa arkipäivässämme? Se tarkoittaa sitä, että hän on alituinen seuralaisemme. Opimme tuntemaan hänet syventymällä Jumalan sanaan. Hän on se, jonka puoleen käännymme saadaksemme kaikkea opetusta, lohdutusta ja voimaa. ”Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, kallioni, jonka turviin pakenen, minun kilpeni, pelastukseni sarvi ja turvapaikkani!” Ps. 18:3. Me etsimme hänen tahtoaan ja toteutamme sen. ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” Luuk. 11:2. Tottelemme kaikkia hänen määräyksiään. Emme tee pelkästään sitä, mikä on velvollisuutemme, täyttääksemme vähimmäisvaatimuksen. Kaivamme syvempään löytääksemme, kuinka voimme parhaiten palvella häntä, kuinka voimme olla kelvollisempia hänelle.

Silloin on Jumalakin, tapahtuu se sitten elämämme lopussa tai ylöstempauksessa, noutava meidät, jotta voisimme olla hänen kanssaan. Jos vaellamme uskollisesti hänen yhteydessään kaikkina elinpäivinämme, tulemme eräänä päivänä vaeltamaan suoraan ikuisuuteen ollaksemme aina hänen yhteydessään.

Raamatunjakeet ovat peräisin Raamattu Kansalle- käännöksestä

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.