Elävä leipä taivaasta

Elävä leipä taivaasta

Jeesus sanoi olevansa elävä leipä. Ja se, joka syö sitä, tulee elämään ikuisesti. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

4 Minuuttia ·

”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa, ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani." Joh. 6:48-51.

Juutalaiset kiistelivät keskenään pohtien, mistä tässä oli kysymys. He tunsivat mannan, jota heidän isänsä söivät, ja jota he saivat taivaasta, mutta he eivät tunteneet tätä taivaallista leipää, josta Jeesus puhui. Mitä se tarkoittaa, että syömme taivaallista leipää – elävää leipää taivaasta?

Sanan toteuttaminen käytännössä, niin että se tulee osaksi minua

Niin kauan kuin Jumalan sana, jota myös elämän leiväksi kutsutaan, on pelkkiä Raamatussa olevia kirjaimia, Jumalan sana ei ole tullut osaksi minua. Mutta jos avaan Raamatun ja luen, mitä siellä sanotaan, ja uskon siihen sellaisenaan ja harjoitan sitä juuri siinä muodossa kuin se on kirjoitettu, silloin Jumalan sana tulee osaksi minua.

”Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat.” Hepr. 4:2. Kun sana sulautuu minuun kuuliaisuuden ja uskon kautta, silloin se on tullut osaksi minua ja koitunut minulle hyödyksi ja siunaukseksi.

Elävän leivän syöminen

Paavali sanoo: ”Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain”. Room. 7:22. ”Minun haluni on Jumalan lakiin”, sanotaan eräässä vanhemmassa käännöksessä. Jumalan laki ja Paavalin halu eivät enää olleet kaksi erilaista ja toisistaan poikkeavaa asiaa, vaan tarkoittivat yhtä ja samaa.

”Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Fil. 2:13. Fil. 1:20:ssa hän puhuu odotuksestaan ja toivostaan. Paavalissa Jumalan vaikutukset ja hänen omat odotuksensa olivat tulleet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Kun Jumalan vaikutukset ja kaipaukseni ovat yksi ja sama asia, silloin olen syönyt elävää leipää. Kun Jumalan tahto on minun tahtoni, silloin Jumalan tahdosta on tullut osa minua. Tällä tavalla syön taivaallista leipää.

Jumalan leipä, Kristus, joka on tullut taivaasta antamaan maailmalle elämän, ei tullut tekemään omaa tahtoaan, vaan hänen tahtonsa, joka oli lähettänyt hänet (Joh. 6:38). Jos teen Jumalan tahdosta minun tahtoni, silloin syön tätä elävää leipää.

Kristus on leipä, joka on tullut alas taivaasta antaakseen maailmalle elämän. Hänessä Sana tuli lihaksi (Joh. 1:14). Se tarkoittaa, että sana toteutui hänen elämässään – taivaallinen kirkkaus tuli näkyviin hänen ruumiinsa kautta. Hänen lihansa on todellinen ruoka ja hänen verensä  todellinen juoma (Joh. 6:55).

Autuas on jokainen, joka tulee osalliseksi tästä elämästä! Se on todellista elämää, jossa on ikuisuus itsessään!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.