Elämme vain kerran!

Elämme vain kerran!

Emme voi elää elämäämme uudelleen ja korjata vanhoja virheitämme. Siksi on tärkeää kulkea eteenpäin ja elää Jumalan tahdon mukaan tässä ja nyt!

2 Minuuttia ·

«Sillä vähän on vuosia enää edessäni, sitten lähden tielle, jolta en palaa." Job 16:22.

«Vain kerran me kuljemme läpi maailman”, sanotaan eräässä laulussa. Meidän tulee nähdä elämän vakavuus. Jumala on antanut meille elämän, ja meidän on tehtävä tiliä jokaisesta armon päivästä. Emme voi palata takaisin aikaan, joka on jo mennyt ohitsemme. Nyt tulee jatkaa eteenpäin tiellä, niin että saamme mahdollisimman paljon irti siitä ajasta, mikä on jäljellä. Kuljemme vähän kerrallaan pitkin tietä, jolle emme milloinkaan enää voi palata.

On hyvä tutkia elämäämme eri tilanteiden jälkeen ja ottaa oppia siitä, mikä voi tulla paremmaksi. Pietari kirjoittaa, että meille tarjotaan runsaskätisesti pääsy Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan (2. Piet. 1:11). Sen saamme, kun antaudumme kaikkiin Kristuksen hyveisiin. Emme saa unohtaa puhdistusta aikaisemmista synneistämme (2. Piet. 1:5-9). Jos unohdamme sen, silloin unohdamme myös vaeltaa nöyryydessä ja pelossa.

Monet kai haluaisivat siirtää aikaa hiukan taaksepäin, jotta voisivat korjata jotain, mikä heidän olisi pitänyt tehdä tai sanoa toisin. Se ei kuitenkaan käy. Siinä määrin kuin se on mahdollista, meidän on rukoiltava Jumalalta ja ihmisiltä anteeksiantoa ja elettävä edelleen elämää, joka jatkuvasti voi tulla rikkaammaksi.

Jos olemme katolla Jeesuksen saapuessa, meidän on otettava hänet vastaan siellä eikä tule juosta alas taloon saattamaan kuntoon asioita, jotka olisi pitänyt sanoa tai tehdä.

Paavalilla oli suuri ja ihana päämäärä silmiensä edessä, ja sitä kohti hän juoksi kaikin voimin. Hän halusi, että efesolaisetkin saisivat tämän ihanan päämäärän silmiensä eteen, niin että heidän intonsa voisi tulla täydellisemmäksi. Tässä juoksussa heillä tuli olla viisauden ja ilmestyksen Henki sekä sydämen valaistut silmät. Silloin kirkkaus tulisi paljon suuremmaksi ja runsaammaksi (Ef. 1:17-20).

Nyt tulee katsoa eteenpäin, ja ylöspäin kohti kirkkautta, joka on valmistettu meitä varten. Emme voi palata takaisin, ja sitä, kuinka kauan tulemme jatkamaan juoksuamme  täällä maan päällä, ei kukaan meistä tiedä. Olkoon elämämme aina kohdallaan, niin että voimme sanoa kuin vanha Simeon: ”Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi …” Luuk. 2:29-30.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.