Elämä, joka on täynnä iloa

Elämä, joka on täynnä iloa

Mitä ilo on ja miten voimme kokea sen?

3 Minuuttia ·

On todellakin mahdollista elää elämää, joka on täynnä iloa kaikissa olosuhteissa!

Tunteet tulevat ja menevät, mutta ilo on enemmän kuin vain tunne! Ilo on varmuutta, joka seuraa siitä, että teemme valintoja, jotka miellyttävät Jumalaa. "Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." (Hebr. 1:9)

Ilo koetuksissa

Ei ole tarkoitus, että iloa koetaan vain hyvinä aikoina; elämällä Jumalan sanan mukaan, voin myös kokea iloa, kun olen sairas, väsynyt tai keskellä epämiellyttäviä tilanteita. Jaakob kirjoittaa: (Jaak. 1:2). Mutta kuinka jopa kiusauksia voi pitää ilona?

Seuraava jae vastaa tähän: "..tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä." (Jaak.1:3) Juuri silloin kun koen tilanteita, mitkä eivät ole helppoja, kun en tunne itseäni onnelliseksi, silloin löydän synnin luonnostani, joka aiheuttaa sen, että tulen onnettomaksi. Löydän kärsimättömyyteni ja tyytymättömyyteni. Niinä aikoina, jolloin on vastoinkäymisiä, minun on mahdollista kieltää luonnossani oleva synti, niin että hyveet voivat tulla tilalle. Tästä kannattaa todellakin iloita!

Juuri silloin kun koen tilanteita, mitkä eivät ole helppoja, kun en tunne itseäni onnelliseksi, silloin löydän synnin luonnostani, joka aiheuttaa sen, että tulen onnettomaksi.

Tässä laulumme säkeistössä, jonka on kirjoittanut eräs mies suoraan sydämestään ja elämästään kristittynä, on totuuden sointi:

«Sun lakisi pitää mä tahdon
ja kärsiä kanssasi sun.
Niin mikään ei voi vahingoittaa,
vaan syvemmin vain pelastun.»

(Elihu Pedersen, Herran tiet # 283)

Ilo toisten palvelemisesta

Olen kokenut, että on ilo totella Jumalaa, kun ajattelen hänen rakkauttaan minua kohtaan ja niitä hyviä vaikutuksia, joita kuuliaisuudella on sekä itselleni että niille, jotka ovat ympärilläni. Jumalan sana sanoo näin toisten rakastamisesta ja palvelemisesta. "…ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnostä vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne vaan toistenkin parasta." (Fil.2:3-4). Kun keskityn omiin tunteisiini, ongelmiini, ajatuksiini ja mielipiteisiini, silloin en koe iloa.

Kun keskityn omiin tunteisiini, ongelmiini, ajatuksiini ja mielipiteisiini, silloin en koe iloa.

Ilo Jumalan sanasta

Jumalan sana sanoo, että minun tulee luottaa häneen koko sydämestäni. On ilo etsiä Jumalan johdatusta ja luottaa siiten, että hän huolehtii minusta ja johdattaa elämäni tahtonsa mukaan.

On helppo seurata tunteitani ja inhimillisiä taipumuksiani; vaatii työtä olla iloinen silloin, kun tilanne tai mielialani sanoo jotain muuta. Silloin minun pitää tehdä valinta. Minun pitää rukoilla apua ja olla kuuliainen Jumalan sanaa kohtaan.

On helppo seurata tunteitani ja inhimillisiä taipumuksiani; vaatii työtä olla iloinen silloin, kun tilanne tai mielialani sanoo jotain muuta.

Jumalan sana sanoo, että minun tulee heittää kaikki murheeni hänen päälleen. Rukousten kautta voimme hylätä kaikki raskaat ajatukset, sillä me tiedämme, että kaikki koetukset, joita kohtaamme, vaikuttavat parhaaksemme: "…sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä , ja koettelemuksen kestäminen toivoa." (Room. 5:3-4) Iloitseminen on helppoa. Silloin murehtiminen, epäily ja maalliset murheet ovat poissa. Se on tulosta kuuliaisuudesta Jumalan sanaa kohtaan, siitä että valitsee tehdä oikein ja se on palkka niille, jotka tekevät Jumalan tahdon, ja saman voimme nähdä Jeesuksen elämästä. Ilo on sitä, että kaipaa asioita, joilla on iankaikkisuusarvoa, sen sijaan että tavoittelisi rahaa, materiaalisia asioita, kunniaa tai ihanteellista avioliittoa ja uraa.

Jokainen valinta palvella Jumalaa on askel pois synnistä ja raskaista ajatuksista, ja askel lähemmäs jatkuvasti lisääntyvää iloa!

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.