26 raamatunjaetta vahvistukseksi korona-aikaan

26 raamatunjaetta vahvistukseksi korona-aikaan

Tänä epävarmana korona-aikana voimme löytää lohdutuksen ja avun Jumalan sanasta.

5 Minuuttia ·

Tässä poikkeuksellisessa ajassa koronaviruksen/covid-19 -pandemian vallitessa, saatamme helposti tulla kiusatuiksi pelkäämään, murehtimaan sekä stressaamaan. Voi näyttää siltä, että meillä on kaikki syy murehtimiseen, olkoonpa kyse terveydestämme, työllisyydestämme, taloudestamme, eristäytymisestämme tai läheisistämme. Mutta nyt on mahdollisuutemme uskoa ja pitää kiinni Jumalan sanasta. Pelosta ja murehtimisesta löytyy niin monta raamatunjaetta, joista voimme saada lohdutusta, jota emme löydä muualta.

Totuus on, että meillä on maailmankaikkeuden suurin voima puolellamme. Meillä on kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan luoja, joka pitää meitä kämmenellään! Hän haluaa tukea meitä selviämään tästä kaikesta niin kauan kuin luotamme häneen. Nämä raamatunjakeet osoittavat sen.

Kaikki nämä raamatunjakeet toimivat aseina taistelussa pelkoa ja murehtimista vastaan. Pysy lujasti näissä Herran antamissa lupauksissa, niin mikään tilanne ei voi saada sinua pois levosta, huolimatta siitä kuinka paljon tulet kiusatuksi.

 1. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen.”  Timoteus 1:7.
 2.  Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi.” Psalmit 121:5.
 3. ”Herra on minun puolellani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä!” Psalmit 118:6.
 4.  Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi14 ja paimensauvasi lohduttavat minua.” Psalmit 23:4.
 5.  Enkö minä olekin käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea! Älä säiky äläkä kauhistu, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.” Joosua 1:9.
 6. ”Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän Isänne sallimatta.” Matteus 10:29-31.
 7.  Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä!” Psalmit 139:16-17.
 8.  Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy.” Heprealaiskirje 11:1.
 9.  Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?” Matteus 6:27.
 10. ” jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” Pietari 1:7.
 11. ”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” Korinttilaiskirje 10:13.
 12. ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi.” Salomon sananlaskut 3:5.
 13. ”Jeesus katsahti heihin ja sanoi: ’Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.’” Matteus 19:26.
 14. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filippiläiskirje 4:6-8.
 15. ”Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut.” Roomalaiskirje 8:26-28.
 16. ” Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen.” Pietari 5:7.
 17. ”Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy.” Jesaja 40:31.
 18. ”Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä.” Matteus 6:32-33.
 19. ”Sille, jonka mieli on vakaa, sinä takaat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun.” Jesaja 26:3.
 20. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” Matteus 11:28-30.
 21. ”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeremias 29:11.
 22.  jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä.” Apostolin teot 17:27.
 23. ”Älkää eläkö rahaa ahnehtien. Tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän on itse sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä.’” Heprealaiskirje 13:5.
 24.  Katso, kämmeniini olen sinut piirtänyt; sinun muurisi ovat aina minun edessäni.” Jesaja 49:16.
 25. ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Psalmit 125:1.
 26. ”Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa.” Filippiläiskirje 4:19.

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.