Antikristuksen henki II osa: Rakennuksen kulmakiven kieltäminen

Antikristuksen henki II osa: Rakennuksen kulmakiven kieltäminen

Jeesus on Kristus, Elävän Jumalan Poika, ja tälle kalliolle seurakunta on määrä rakentaa.

5 Minuuttia ·

"Jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi." Luuk. 19:41-44.

Sen aikakauden porton tuho oli lähellä, kun Jeesus puhui nämä sanat Öljymäellä. Jos he vain olisivat tunteneet ne seikat, jotka toisivat heille rauhan, heidät olisi voitu pelastaa, mutta se oli kätketty heiltä. Heidän epäuskonsa tähden he kompastuivat kompastuskiveen, joka oli Jeesus. Jumala oli antanut Hänet heille kulmakiveksi rakennukseen, joka on Jumalan seurakunta. Se ei ole fyysinen rakennus vaan hengellinen rakennus, joka koostuu niistä, jotka uskovat Häneen "Kristuksena, Elävän Jumalan Poikana" (Matt. 16:15-18). Mutta nuo, joiden olisi pitänyt olla Seurakunnan rakentajia, hylkäsivät Hänet.

Silloiset rakentajat

Silloiset rakentajat olivat fariseuksia ja kirjanoppineita. Heillä oli vastuu kansan opetuksesta ja lasten kasvatuksesta. He olivat yhteiskunnan arkkitehtejä ja istuivat Mooseksen istuimella, mutta he eivät tehneet niin kuin he opettivat. Rakennus ei ollut linjassa. Jeesus tuli, ja Hänet olisi pitänyt asettaa rakennuksen kulmakiveksi, mutta kun rakennuksen suoristamisen aika koitti, se alkoi natista liitoksistaan, ja rakentajat olivat kauhun vallassa.

Jos me luemme vuorisaarnaa, näemme, kuinka Jeesus aikoi suoristaa rakennuksen. "Kuka tahansa vihaa veljeään, on murhaaja." "Jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan." "Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä." Matt. 5. "Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivtä taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle." Matt. 7:24-25.

Rakentajat eivät tahtoneet tunnustaa erehdyksiään, ja siksi oli mahdotonta oikaista rakennusta. He hylkäsivät sen kiven, joka oli Jumalan valitsema ja kallisarvoinen. Niinpä talo sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Roomalaiset legioonat tulivat ja piirittivät Jerusalemin. Hätä kävi niin kauheaksi, että he söivät omia lapsiaan, ja temppeli -porton ylpeydenaihe – hävitettiin maan tasalle. Ei jäänyt kiveä kiven päälle.

Läpi aikakausien monet ovat yrittäneet rakentaa samalla tavalla. Ihmiset ovat pystyttäneet suurenmoisia, maailmanvaltoja, mutta he hylkäsivät Jeesuksen kulmakivenä, ja niin valtakunnat ovat raunioituneet. Oppikaamme tästä.

Uusi rakennus

Apostolit alkoivat rakentaa uudella tavalla Jeesus kulmakivenä. He eivät tyytyneet vain kuulemaan Hänen sanaansa, ei, se täytyi toteuttaa. Käsitämme tietenkin, että tämä uhkasi Saatanaa, ja niinpä hän lähetti Antikristuksen hengen rakentajien joukkoon häiritsemään rakentamista, mutta apostolit pystyivät koettelemaan henget, ja niin näiden antikristusten täytyi erota heistä. Vastustajat eivät kuitenkaan luopuneet rakentamisesta. He alkoivat rakentaa aivan apostolien viereen,  ja he tahrasivat Jeesuksen nimen iljetyksillään, joita he tekivät.

Yksi "palkeista", joita he eniten käyttävät rakennuksessa, on: "Me emme voi tehdä mitään." Tämä kuulostaa kyllin todelta, ja ihmiset  iloisesti ylittävät kynnyksen. Se muistuttaa niin läheisesti Jeesuksen sanaa: "Ilman minua te ette voi tehdä mitään." Joh. 15:5. Mutta Jeesuksen sanojen mukaan ovenpielet muuttuvat äkkiä ahtaiksi, koska Hän on myös sanonut, että jos pysymme Hänessä, tulemme kantamaan paljon hedelmää.

Toinen "palkki", jota he käyttävät, on: "Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä." Tämä muistuttaa likimain apostolien "palkkia": "Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä." 1. Joh. 1:7. Ku,n apostolit asettavat "palkkinsa": "Joka tekee syntiä, on Paholaisesta", vastustajat ovat heti siinä "palkkinsa" kanssa: "Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi."

Voitko kuulla eron?

Juuri näin he rakentavat. Monet ihmiset eivät kuule eroa. Huomaatko, että henki apostolien opissa on lihassa ilmestyneen Kristuksen henki, ja että antikristukset tahtovat selittää sen pois? On olemassa muuri näiden kahden välillä. Toinen ovi on ahdas ja toinen avara.

Antikristuksen rakennus on pilviä tavoitteleva rakennelma, ja monet ihmiset menevät sisään sen ovesta. Mutta apostolien talon ovi on ahdas, ja vain harvat löytävät sen. Monin ajoin opetuslapset olivat murheellisia ja huolestuneita, koska he olivat niin yksin, mutta Jeesus sanoo: "Jolla on korvat, se kuulkoon." Matt 11:15. Ja Johannes kirjoittaa: "He ovat maailmasta. Siksi heidän puheensakin on maailmasta, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen." 1. Joh. 4:5-6.

Huomaa, kuinka maailma on pannut leimansa Antikristuksen kokoontumisiin. Heidän kokouksensa ovat puhdasta viihdettä ja loistavia esityksiä. Se tosiasia, että he eivät ole hengellisiä, on kokonaan merkityksetön. Todellakin he ovat tästä maailmasta; he puhuvat niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Tämä ei muistuta meitä paljoakaan lihaan ilmestyneestä Kristuksesta! Kuule ääntä taivaasta: "Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan." Ilm. 18:4.

Tämä on katkelma kappaleesta "Antikristuksen henki" kirjassa "Bruden og skjøgen og de siste tider" (suom. Morsian, portto ja viimeiset ajat), julkaistu ensimmäisen kerran Norjassa syyskuussa vuonna 1946 "Skjulte Skatter Forlag" nimisen kustantamon toimesta.  © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.