Anna aikojesi koskea tätä päivää ja ikuisuutta

Anna aikojesi koskea tätä päivää ja ikuisuutta

Jumala antaa erilaisten aikojen kohdata elämäämme. Miten käytät nämä tilaisuudet?

4 Minuuttia ·

"Daavidin vaiheet, sekä aikaisemmat että myöhemmät, on kirjoitettu näkijä Samuelin, profeetta Naatanin ja näkijä Gaadin aikakirjoihin. Niissä kerrotaan kaikesta, mitä tapahtui hänen hallituskaudellaan, hänen sankariteoistaan sekä tapahtumista, jotka kohtasivat häntä, Israelia ja kaikkien maiden valtakuntia." 1. Aik. 29:29-30.

Daavidilla ja Israelilla oli erilaisia aikoja. Myös meidän elämässämme ja seurakunnassa on erilaisia aikoja. Kun tutkimme näitä taakse jääneitä aikoja, löydämme monia asioita. Niissä on elämämme kätkettynä.

Daavidilla oli aika paimenena, Saulin hovissa, maanpakolaisena, Juudan kuninkaana, koko Israelin kuninkaana. Oli myös aika, jolloin hän pakeni omaa poikaansa jne.

Näitä aikoja voidaan verrata maan eri kerroksiin. Tiedemiehet voivat todeta näistä maan eri kerroksista, minkälaista kulttuuri oli eri aikoina. Siitä käsin, mitä he kaivavat esille, he voivat muodostaa itselleen kuvan ihmisten elintavoista ja kehityksestä monta sataa vuotta aikaisemmin.

Yksi ajanjakso luo perustan seuraavalle. Jos Daavid ei olisi ollut uskollinen paimenena, ei hän ikinä olisi voinut voittaa Goljatia eikä päästä istumaan Saulin pöytään. Ellei hän olisi ollut uskollinen ollessaan maanpaossa, ei hänestä koskaan olisi tullut Israelin kuningasta. Ellei hän olisi ollut uskollinen kuninkaana, ei hänen valtaistuintaan olisi vahvistettu ainiaaksi.

Israel koki myös erilaisia aikoja, kun Daavid oli kuninkaana ja kantoi vastuuta. Oli sotia, kapinoita, nälänhätää, ruttoa ja rauhanaikoja. Se, mikä koski Israelia, koski myös Daavidia. Daavidin viisaus, hänen suuret tekonsa ja virheensä tulevat ilmi, kun näitä aikoja tutkitaan. Mitkään niistä eivät häviä, kaikki nämä ajat ovat kätkettyinä eri maakerroksissa.

”Maakerrokset” omassa elämässämme

Jumala antaa meidänkin käydä läpi erilaisia aikoja. On myötäkäymistä, siunauksia ja kunniaa. On aikoja, jolloin kohtaamme vastoinkäymistä, kirousta ja häpeää. Tulemme väärinymmärretyiksi, joudumme kateuden ja panettelun kohteiksi. Meillä on myös lapsuuden, nuoruuden, miehuuden ja vanhuuden aika.

Näihin aikoihin liittyy erilaisia vaikeuksia ja kiusauksia, tehtäviä ja mahdollisuuksia.  On voittoja, jotka täytyy saada ja mahdollisuuksia, joihin on tartuttava jonain tiettynä aikana ja joihin ei voi tarttua jonain toisena aikana. Mikään siitä, mitä teemme tai jätämme tekemättä, ei häviä. Kaikki on kätkettynä maakerroksissa. Harvat valvovat tätä ja he ymmärtävät sen vasta, kun sen aika on mennyt ohitse. Silloin he heräävät ja ymmärtävät, mitä heidän olisi pitänyt tehdä tai jättää tekemättä, mutta liian myöhään, ja maakerrokset todistavat heitä vastaan (Jes. 57:12).

Seurakunnassa on myös eri aikoja. On herätyksen ja kuivuuden aikoja, rauhan ja sodan, kunnian ja häpeän aikoja. Myös me olemme mukana näissä maakerroksissa. Kun seurakunta saa kokea näitä aikoja, meiltä kysytään, ymmärrämmekö tämän ajan, niin että meistä voi tulla kuin kultakimpale seurakunnan maakerrokseen eikä mikään ruostunut rautaromu.

Ihmiset pitävät usein jostakin ajasta enemmän kuin jostakin toisesta ajasta. Joku haluaa vain herätyksen ja rauhan aikoja sodan ja kuivuuden aikojen sijaan. Ei ole viisautta toivoa niin. Meidän ja seurakunnan pitää kohdata kaikki nämä ajat, niin että tulemme koetelluiksi ja koulutetuiksi istumaan valtaistuimilla Jeesuksen kanssa. Mutta niin kuin Jeesus koitui monille kompastukseksi ja nousemiseksi, samalla tavalla nämä ajat paljastavat ihmisen mielenlaadun ja ne koituvat kompastukseksi tai nousemiseksi.

Useimmat toivovat, ettei näihin maakerroksiin tehtäisi kaivauksia. He vihaavat sellaisia tiedemiehiä. Emme voi kuitenkaan estää sitä, vaan meidän on alistuttava siihen. Ihmiset eivät voi löytää kaikkea, mutta Jumala kykenee eräänä päivänä kaivamaan esiin kaiken, mikä on kätkettynä näihin maakerroksiin – näihin eri aikoihin. Sen tähden meidän on valvottava ja rukoiltava, että elämme nämä ajat nuhteettomina kaiken voitettuamme (Ef. 6:13; 1. Piet. 1:6-7).

”Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha.” 2. Piet. 3:14.

Tämä on mukailtu versio artikkelista, joka ensin julkaistiin BCC: n ”Skjulte Skatter” -lehdessä maaliskuussa 1940. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Raamatunkohdat ovat peräisin etupäässä KR92- sekä Raamattu Kansalle- käännöksestä.